download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • สมาธิสามารถทำได้ทุกรูปแบบ ทั้งแบบในชีวิตประจำวัน และแบบเต็มรูปแบบ
 • ทั้งสองรูปแบบนี้จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทำให้จิตมีที่ตั้ง ซึ่งจะทำให้เรามีกำลังในการเห็นตามที่เป็นจริง
 • การเห็นตามเป็นจริงว่า วิญญาณที่ทำหน้าที่ไปรับรู้นั้นเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเรา ควรวางเสีย
 • การจะวางได้ก็ต้องดำเนินมาตามลำดับในเรื่องของ ศีล ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ คุณมารดาบิดา คุณครูบาอาจารย์ และต้องทำซ้ำๆ ทำย้ำๆ จี้จ่อลงไปตรงจิตนั้น

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • กำลังของพระเสขะ ๕ ประการ
 • ความละอายเกิดขึ้นตรงไหน ตรงนั้นจะเป็นจุดที่ทำให้เราพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นไปได้ไปได้ เรียกว่า กำลังของพระเสขะ คือ โอตัปปะ
 • ถ้าเรามีความกังวลใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นั้นคือลักษณะของความร้อนใจ มีความละอายและความกลัวเกิดขึ้นแล้ว ปรับเปลี่ยนมันให้ดี อย่าให้เป็นไปในทางอกุศล
 • จะทำสติ สมาธิให้เกิดขึ้น จะต้องอาศัยปัญญา
 • กำลัง คือ ปัญญาเป็นเลิศ เป็นยอดของกำลังทั้ง ๕ อย่างนี้
 • สมมุติว่าถ้าสามารถย้อนอดีตได้ ไปแก้ไขตัวเราเองในสิ่งที่ทำไมดีมา ด้วยข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งที่จะให้ตัวเราเองในอดีตที่ทำไม่ดีไปนั้นที่ยังมีกำลังของพระเสขะ ๕ อย่างที่ยังอ่อนอยู่ ให้มีกำลังมากขึ้น ให้พิจารณาให้ทำไป เราจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นได้ จุดที่เรารู้สึกตัวนั่นแหละ จุดที่เรารู้ถึงความไม่ดีของตัวเองนั่นแหละ พัฒนาได้

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/07/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • จำเป็นหรือไม่ ไหว้พระทุกครั้งต้องจุดเทียน จุดธูปก่อน
 • ปิติกับสุข เหมือนกันมั๊ย แล้วต่างกันอย่างไร
 • การใส่บาตรพระหรือถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วท่านจะได้ใช้หรือไม่ และคนที่ชีวิตหาไม่แล้วจะใช้อย่างไร
 • การตายของแต่ละคน

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • การนั่งวิปัสสนา ได้ปัญญาเท่านั้น ไม่ได้บุญ ?
 • ถ้าจริตในทางปฏิบัติไม่ตรง จะแก้กัมมัฏฐานอย่างไร ?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • คนที่มีความมั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์เริ่มจากตรงไหน
 • คนที่บรรลุธรรมแล้วทำไมถึงยังต้องปฏิบัติธรรม
 • เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์คติของบรรดาสาวก

อ่านต่อ (Read More)…

ฟังรายการทั้งหมด >>>