download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • พี่สาวของผู้ถามตายได้หลายปีแล้ว ตอนที่ตายนั้น ตัวผู้ถามนี้ก็ได้กลิ่นเหม็น คือ ได้กลิ่นอยู่คนเดียว พอจัดงานศพ เผาเรียบร้อยแล้ว กลิ่นเหม็นที่มันเหมือนติดอยู่ของตัวเอง มันก็หายไปทันที ก็จึงถามว่า หมายความว่าอย่างไร?
 • มีคนหนึ่งเขาป่วยมาหลายปี ตอนที่ป่วย และตอนก่อนจะตาย เขาก็ไม่ได้ทานข้าว ไม่ได้แต่งหน้าอะไร อยู่มาช่วง ๒-๓ วันสุดท้าย แต่ว่าพอตายแล้วก็มีหน้าอมยิ้มอยู่จนหมดลม ผิวหน้าก็ยังสวยงามดีอยู่ แบบนี้หมายความว่าอะไร?
 • ผู้ถามได้เคยฟังเทศน์ของข้าพเจ้า เรื่องของความคิด และข้าพเจ้าได้พูดถึง ความคิดชนิดที่ไม่ได้เป็นภาพ ไม่ได้เป็นเสียง แบบนี้มันก็มี คำถามคือ ท่านเอามาจากไหน? อะไรอย่างไง? เหตุเกิดมันเกิดจากอะไร? เป็นไปได้อย่างไร?
 • คนที่เป็นโรคสมองเสื่อม(Alzheimer) บุคคลที่เขาเป็นโรคนี้ ตอนก่อนที่เขาจะมาเป็น เขามีการปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักสติปัฏฐาน ๔ อยู่ แต่ถ้าเขามาเป็นโรคนี้แล้ว ในภายหลัง คำถาม ก็คือ เขายังมีความรู้ตัวอยู่ หรือไม่?
 • ความหมายของ มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑ คือ อะไร? มรรค ผล มาจากไหน?
 • “จิต” มีหน้าที่ในการสั่งสมอย่างเดียวใช่หรือไม่? หรือว่าจะมีหน้าที่ในการไม่สั่งสมได้หรือไม่? ขึ้นอยู่กับการฝึกจิตใช่หรือไม่?

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • เจ็บไข้แล้ว เป็นข้ออ้างให้ไม่ปฏิบัติ มาใน กุสีตวัตถุ
 • เจ็บไข้แล้ว เป็นข้ออ้างให้ปฏิบัติ มาใน อารัพภวัตถุ
 • สมัยที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วย มีอาพาธมาก เป็นสมัยที่ไม่ควรจะทำความเพียร มันจะทำความเพียรได้ยาก จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้น มันก็จะเข้าสมาธิได้ยาก
 • ปธานิยังคะ (องค์แห่งผู้สมควรประกอบความเพียร) ๕ อย่าง
 • การทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัย ๒ นัยยะ
 • ความต่างระหว่างม้าอาชาไนย กับ ม้ากระจอก
 • ความแตกต่าง ระหว่างบุคคลผู้มีลักษณะ แห่งความเกียจคร้าน และบุคคลผู้มีลักษณะ แห่งการทำจริง แน่วแน่จริง
 • ความแตกต่าง มันอยู่ที่ว่า คนหนึ่งเห็นอาการเจ็บไข้ ที่มันจะหวนกลับมาอีก แล้วก็เห็นแต่ความเจ็บไข้ที่จะมีมา เห็นแก่ความสบายที่จะได้ เห็นแค่ตรงนั้น แต่อีกคนหนึ่ง เขามองเลยไปกว่านั้น เห็นความเจ็บไข้ที่จะหวนกลับมา แต่ไม่ได้เห็นแค่นี้ แต่เห็นแก่คำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ หรือจะทำให้ไม่เกิดขึ้นได้” ถ้าฉันไม่ทำตอนนี้ มันก็ไม่เกิด งั้นฉันก็ทำตอนนี้ ก็แล้วกัน

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/06/2560

HIGHLIGHTS:

บทคัดย่อ

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Publish : 20/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • ควรพูดอย่างไรกับคนเจ็บไข้

อ่านต่อ (Read More)…

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/06/2560

HIGHLIGHTS:

 • พุทธมนต์ เมื่อนำมาใคร่ครวญไตร่ตรองด้วยสัมมาทิฏฐิ จะทำให้เกิดความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพาน
 • เมื่อมีความกระสันอยาก มีการติเตียนผู้อื่น ไม่ยินดีประพฤติในพรหมจรรย์ ให้หาความช่วยเหลือ และประกาศความผิดตน

อ่านต่อ (Read More)…

ฟังรายการทั้งหมด >>>