เอาเป็นที่พึ่ง ดีกว่ายึดติดยึดถือ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/01/2561 HIGHLIGHTS: ความแตกต่างของ “การทำบุญ” และ “การบูชายัญ” โทษของความเลื่อมใส มีรายละเอียดอะไรบ้าง ความหมายและรายละเอียดของ “นาถกรณธรรม 10”

อานิสงส์ฟังธรรม “ความเห็นตรง จิตผ่องใส”

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/02/2561 HIGHLIGHTS: เข้าใจคำสอนด้วยภาษาบาลี “รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ” เมื่อทำสมาธิได้เป็นอารมณ์อันเดียวแล้ว จะต้องทำอย่างไรต่อไป จึงจะเรียกว่า วิปัสสนา การปฏิบัติธรรมจำเป็นหรือควรมีการตรวจสอบกับอาจารย์หรือไม่ การปฏิบัติธรรมข้อใด ที่จะทำให้คนที่อยู่กับเรามีความสุข โดยเฉพาะคนป่วย เวลาฟังธรรมะไม่รู้สึกเบื่อ มีจิตอิ่มเอิบทั้งวัน ไม่เหมือนฟังเพลงที่ฟังไม่นานก็เบื่อ เราบ้าไปหรือกิเลสเยอะไปหรือไม่ ถึงฟังธรรมแล้วอยากฟังอีก

รสพระธรรม

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/02/2561 HIGHLIGHTS: ควรจะอธิบายอย่างไรกับนักวิทยาศาสตร์ ถึงความสุขที่ได้จากรสพระธรรม มีความคิดเห็นถูกต้องหรือไม่เมื่อคิดแต่เพียงว่าภิกษุเปรียบเสมือนบุรุษไปรษณีย์ เพื่อให้ผลบุญถึงญาติผู้ล่วงลับไป

ความสุขที่ไม่ควรเสพ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/02/2561 HIGHLIGHTS: ความสุขในทางพุทธศาสนา มีกี่ประเภทและรายละเอียดเป็นอย่างไร เมื่อทำผิดแล้ว แก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร ควรวางจิตอย่างไรเมื่อพบเห็นเรื่องอกุศลหรือรื่องที่ทำให้สะเทือนใจ

ตัดวิปลาสและอุปาทานด้วยสติปัฏฐานสี่

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/02/2561 HIGHLIGHTS: ภาษาบาลีวันละคำ “อุปาทานขันธ์ทั้ง 5” เวลาถูกเข้าใจผิด จะชี้แจงหรือไม่ชี้แจงก็ดี แต่อยากบ่น/ชี้แจงให้บุคคลที่สามฟัง ทำไมตัวเองมีพฤติกรรมอย่างนี้ เข้าใจว่า “วิปลาส” หมายถึง สติฟั่นเฟือน แต่ในสติปัฏฐานสูตรอธิบายคำนี้ไว้หลายอย่าง อุปาทาน 4 อย่าง เกิดขึ้นจากความวิปลาส 4 อย่าง และอุปาทาน 4 อย่าง ไม่เกิดขึ้นที่ไหน นอกจากในขันธ์ทั้ง 5 ไขว้กันไปไขว้กันมา ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง

คำถามต่อเนื่องจากรายการ “ธรรมะรับอรุณ Live”(ตอนที่ 2)

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/02/2561 HIGHLIGHTS: การทำสมาธิที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือแบบใด การปฏิบัติโดยอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาเท่าที่จะสามารถทำได้ จะมีโอกาสบรรลุธรรมหรือไม่ วิธีแก้ไข เมื่อเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอยู่แล้วรู้สึกว่ามีอาการปวดหัวมาก การปฏิบัติที่มีสมาธิและปัญญาพอประมาณ เป็นอย่างไร ถ้าเราไม่ได้ใส่บาตรทุกวัน แต่เน้นไปที่การปฎิบัติธรรมและทานอื่นที่สะดวกกว่าแทน จะได้ผลบุญเท่ากันหรือไม่ ทุกครั้งที่ทำบุญจะระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชืวิตอยู่ บุญจะส่งถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยหรือไม่

คำถามต่อเนื่องจากรายการ “ธรรมะรับอรุณ Live”(ตอนที่ 1)

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/02/2561 HIGHLIGHTS: จุดเริ่มต้นเมื่อต้องการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพระธรรมของพระพุทธเจ้า คุณพ่อที่อายุย่าง 98 ปีในปีนี้ที่ยังคิดถึงคุณแม่อยู่ตลอดเวลานี้ พอเวลาอายุของท่านหมดลง ท่านจะสามารถไปที่ดีได้หรือไม่ วิธีการฝึกปฏิบัติเพื่อละวางความรู้สึกว่าเป็นตัวตน ต้องการให้ลูกสาวและสามีเลิกดื่มเหล้าได้เด็ดขาด ควรจะทำอย่างไร อาสวะทำงานคล้ายกับจิตคือสั่งสมใช่หรือไม่ และสำเร็จกิจของตนก่อนส่งต่อไปให้จิตหรือไม่

เห็นทุกข์ด้วยปัญญา

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/01/2561   HIGHLIGHTS:   คุณแม่มีอายุมาก ไม่สบายช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ พอนึกถึงแม่น้ำตาจะไหลทุกครั้ง ทั้งๆ ที่เข้าใจเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความไม่เที่ยงและไม่ได้ยึดถือในตัวท่านแล้ว จิตใจรู้สึกสลดสังเวช ถามว่า อันนี้เป็นสัญญา สังขารหรือไม่ ควรจะแก้อย่างไร ตอนนั่งสมาธิสามารถรวมจิตใจได้รวดเร็ว เหมือนไม่รู้สึกตัว ดับไปเลย จนกระทั่งได้ยินเสียงนาฬิกา รู้สึกว่าเวลาเดินเร็วกว่านาฬิกาที่ตั้งไว้ ถามว่า อาการแบบนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร และควรปฏิบัติต่อไปอย่างไร ตอนนี้ตั้งท้องอยู่ ต้องมีการกำจัดเห็บ หมัด รู้สึกกังวลที่ต้องฆ่าเห็บ หมัด เพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อลูกในท้อง และถ้าไม่ฆ่าก็กลัวจะเป็นอันตรายต่อลูกและแม่ จะทำอย่างไรและบาปหรือไม่

รายการ “ธรรมะรับอรุณ Live” วันที่ 28 ม.ค.2561

Publish : 28/01/2561 รายการ “ธรรมะรับอรุณ Live” จัดรายการสดจากห้องส่งของสวท.FM92.5MHz โดย พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ จากวัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ร่วมดำเนินรายการโดย คุณ เตือนใจ สินธุวณิก วันที่ 27 – 28 ม.ค.2561 เวลา 05.00 น.     วันที่ 28 ม.ค.2561 เวลา 05.00 น.