แรงผลักที่เกื้อหนุนกัน

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • สมาธิสามารถทำได้ทุกรูปแบบ ทั้งแบบในชีวิตประจำวัน และแบบเต็มรูปแบบ
 • ทั้งสองรูปแบบนี้จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทำให้จิตมีที่ตั้ง ซึ่งจะทำให้เรามีกำลังในการเห็นตามที่เป็นจริง
 • การเห็นตามเป็นจริงว่า วิญญาณที่ทำหน้าที่ไปรับรู้นั้นเป็นทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเรา ควรวางเสีย
 • การจะวางได้ก็ต้องดำเนินมาตามลำดับในเรื่องของ ศีล ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ คุณมารดาบิดา คุณครูบาอาจารย์ และต้องทำซ้ำๆ ทำย้ำๆ จี้จ่อลงไปตรงจิตนั้น

(more…)

หนึ่งในกำลังของพระเสขะคือความละอาย

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • กำลังของพระเสขะ ๕ ประการ
 • ความละอายเกิดขึ้นตรงไหน ตรงนั้นจะเป็นจุดที่ทำให้เราพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นไปได้ไปได้ เรียกว่า กำลังของพระเสขะ คือ โอตัปปะ
 • ถ้าเรามีความกังวลใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นั้นคือลักษณะของความร้อนใจ มีความละอายและความกลัวเกิดขึ้นแล้ว ปรับเปลี่ยนมันให้ดี อย่าให้เป็นไปในทางอกุศล
 • จะทำสติ สมาธิให้เกิดขึ้น จะต้องอาศัยปัญญา
 • กำลัง คือ ปัญญาเป็นเลิศ เป็นยอดของกำลังทั้ง ๕ อย่างนี้
 • สมมุติว่าถ้าสามารถย้อนอดีตได้ ไปแก้ไขตัวเราเองในสิ่งที่ทำไมดีมา ด้วยข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งที่จะให้ตัวเราเองในอดีตที่ทำไม่ดีไปนั้นที่ยังมีกำลังของพระเสขะ ๕ อย่างที่ยังอ่อนอยู่ ให้มีกำลังมากขึ้น ให้พิจารณาให้ทำไป เราจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นได้ จุดที่เรารู้สึกตัวนั่นแหละ จุดที่เรารู้ถึงความไม่ดีของตัวเองนั่นแหละ พัฒนาได้

(more…)

สากัจฉาธรรม – 23/07/60

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/07/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • จำเป็นหรือไม่ ไหว้พระทุกครั้งต้องจุดเทียน จุดธูปก่อน
 • ปิติกับสุข เหมือนกันมั๊ย แล้วต่างกันอย่างไร
 • การใส่บาตรพระหรือถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วท่านจะได้ใช้หรือไม่ และคนที่ชีวิตหาไม่แล้วจะใช้อย่างไร
 • การตายของแต่ละคน

(more…)

สากัจฉาธรรม – สมถ และ วิปัสสนา จริต

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • การนั่งวิปัสสนา ได้ปัญญาเท่านั้น ไม่ได้บุญ ?
 • ถ้าจริตในทางปฏิบัติไม่ตรง จะแก้กัมมัฏฐานอย่างไร ?

(more…)

อธิบาย-นฬกปานสูตร เรื่องกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงบวช

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • คนที่มีความมั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์เริ่มจากตรงไหน
 • คนที่บรรลุธรรมแล้วทำไมถึงยังต้องปฏิบัติธรรม
 • เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์คติของบรรดาสาวก

(more…)

คำพุทธ-นฬกปานสูตร เรื่องกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงบวช

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์คติของบรรดาสาวก

(more…)

ตอบคำถาม – อนันตริยกรรม

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • คนที่ทำอนันตริยกรรม จะห้ามสวรรค์ นิพพาน ในชาตินี้เลย จริงหรือไม่? การทำสงฆ์ให้แตกกัน ทำไม? ถึงห้ามนิพพาน
 • คนที่ทำผิดศีลจะมีความร้อนใจ และจะไม่สามารถทำ ปิติ ปราโมทย์ สมาธิ หรือปัญญาได้เกิดขึ้นได้ และการทำสงฆ์ให้แตกกันทำไมถึงหนักพอกัน?
 • ความหมายของคำว่า “กัปป”
 • ผู้ที่บวชตอนอายุมาก แสดงว่าคนนั้นเห็นความทุกข์มามาก?

(more…)

สุขอันเกษม

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/07/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • สุขที่เจือด้วยทุกข์คืออะไร
 • เห็นความต่างระหว่างเบาที่เกิดจากมรรค กับเบาที่เกิดจากกิเลส
 • เมื่อไม่กำหนัดจะเบา จิตที่ไม่แบกความทุกข์จะถึงนิพพานสุขอันเกษม

(more…)

วิธีลดความอ้วนของพระพุทธเจ้า

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/07/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • วิธีลดความอ้วนของพระพุทธเจ้าในการที่จะทำจิตอย่างไรเวลาที่กินอาหารและควรพิจารณาอย่างไรไม่ให้ตกเป็นทาสของอาหาร
 • สิ่งใดที่เกิดจากการที่มีมากเกินไป ไม่รู้จักความพอในสิ่งที่เป็นสัปปายะนั้น มันจะเมาได้ เมาแล้วก็เป็นโทษ
 • ให้ดูตรงนี้เป็นนิมิตในการหยุดกิน “ระงับเวทนาเก่า ไม่ทำให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น (เวทนาเบาบาง)”
 • ถ้าเป็นคนที่รู้จักรับประทานอาหารให้เหมาะสม ควบคุมทั้งเวทนาเก่า เวทนาใหม่ให้มีความเบาบางแล้ว ธาตุไฟก็จะไม่เย็นเกิน ไม่ร้อนเกิน พอปานกลาง พอควรแก่การทำความเพียร
 • การที่เราจะรู้ประมาณในการบริโภคต้องมีสติ มีการควบคุม พิจารณาดูที่เวทนาในกายของเราแล้ว เราก็จะไม่ตกอยู่ในอำนาจของรสที่ผ่านมาทางลิ้น เราจะเป็นผู้ที่มารผู้มีบาปทำอะไรไม่ได้”

(more…)

สากัจฉาธรรม – ธรรมะทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ประชุมลง

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/07/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของคำว่า “ปัจจเวกขณญาณ”
 • ความหมายของคำว่า “ธรรมะทั้งปวง มีผัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิด ธรรมะทั้งปวง มีเวทนาเป็นที่ประชุมลง”
 • การเจริญสมถะ วิปัสสนา มีผลลัพธ์อย่างไร
 • ทำบุญอย่างไรให้ได้อานิสงค์มาก

(more…)