ตอบคำถามประจำสัปดาห์-26/04/60

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/04/2560


HIGHLIGHTS:

 • มิลินทปัญหา น่าเชื่อถือได้แค่ไหน
 • พิจารณา กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ให้พิจารณาทั้งหมด หรืออันใดอันหนึ่งก็ได้
 • สัมมาสมาธิ จำเป็นต้องได้สมาธิทั้ง ๔ ระดับเลยหรือไม่
 • คำว่า “รู้” ในสติปัฏฐาน ๔ แต่ละหมวด
 • ถ้าเราเจริญกายคตาสติอย่างเดียว โดยไม่ได้พิจารณา เวทนา จิต ธรรม สามารถบรรลุธรรมได้ใช่หรือไม่

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

=========== อ้างอิง pdma url ===================

==============end============================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

ที่ที่ควรเที่ยวไป (ว่าด้วยกายคตาสติจนถึงพุทธานุสติ)

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • เข้าใจหลักการและเทคนิคในการสยบความฟุ้งซ่าน
 • เมื่อลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำหลักการมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถสลับไปมาระหว่างการคิดความฟุ้งไปในกายและความสงบไม่ฟุ่งซ่าน เห็นเครื่องหมายนั้น
 • ฟังแล้วสามารถพิจารณากายได้อย่างถูกต้อง แยกแยะเป็นส่วนๆ จนเกิดความเบื่อได้ สงบได้
 • เชื่อมอนุสติสิบกับสติปัฏฐานทั้งสี่ได้ ใช้อันไหนก็ได้เหมือนกัน รู้ว่าอะไรคือที่ที่ควรเที่ยวไป

(more…)

พระอุบลวรรณาเถรี

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • ประวัติและการบรรลุธรรมของพระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคมหาเถรีผู้เลิศทางฤทธิ์
 • ด้วยมีข่าวที่สุภาพสตรีถูกรังแกถูกอนาจารไม่เว้นแต่ละวัน ถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับสุภาพสตรีที่เป็นพระอริยบุคคล ผู้ที่เป็นฝ่ายกระทำจะได้รับภัยเวรอย่างไร และการเอาผิดทางกฎหมายถือเป็นการผูกเวรหรือไม่
 • ต้นบัญญัติ ห้ามภิกษุรับจีวรจากภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติของตน

(more…)

สากัจฉาธรรม – เรียนผูกแล้วต้องเรียนแก้ / ที่สุดของโลกอยู่ที่สัญญาและใจ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความหมายของคำว่า “เรียนผูกแล้วต้องเรียนแก้”
 • ความหมายของคำว่า “ที่สุดของโลกอยู่ที่สัญญาและใจ” และเราควรจะจัดการกับสัญญาอย่างไร

(more…)

สากัจฉาธรรรม – ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” ควรต้องทำอย่างไร

(more…)

อธิบาย – เวนาคสูตร และ อุปักกิเลสสูตร

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • เหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้ามีผิวพรรณผุดผ่อง มีอินทรีย์ผ่องใส เปล่งปลั่ง เป็นเพราะพระองค์มีที่นั่งที่นอนอันเป็นทิพย์, มีที่นั่งที่นอนอันเป็นพรหม และมีที่นั่งที่นอนอันเป็นอริยะ
 • ที่นั่งนอนอันเป็นทิพย์ คือ เรื่องของฌานทั้ง ๔
 • ที่นั่งที่นอนอันเป็นพรหมณ์ คือ การที่เจริญพรหมวิหาร ๔
 • ที่นั่งที่นอนที่เป็นอริยะ คือ สามารถที่จะละกิเลส คือ ราคะ, โทสะ, โมหะ ถอนออกได้ทั้งหมด
 • การทำสมาธิไม่ได้ที่จะอยู่ในท่านั่งเท่านั้น อยู่ในอิริยาบทใดๆ ก็ได้ ยืน, เดิน,นอน ในฌานทั้ง ๔ ระดับ ถึงแม้ในอรูปสัญญาสมาบัติ ก็สามารถทำได้ ยกเว้น “สัญญาเวทยิตนิโรธ” ต้องนั่งเท่านั้น
 • การบรรลุธรรม ที่เรียกว่า ที่นั่ง, ที่นอนที่เป็นอริยะ ก็สามารถบรรลุได้ในทุกอิริยาบทเหมือนกัน บรรลุธรรมในอิริยาบทไหน ก็เรียก ที่นั่งอันเป็นทิพย์, ที่นอนอันเป็นทิพย์, ที่เดินอันเป็นทิพย์ เป็นต้น
 • วิธีแก้การเสื่อมของสมาธิ ๑๑ ประการ
 • ต้องเห็นโทษของกาม และอานิสงส์ของการหลีกออกจากกาม แล้วเสพให้มันทั่วถึง มาคิดใคร่ครวญในโทษของกามให้มาก เราจะหลุดออกมาจากมันได้
 • รู้จักสังเกตนิมิต เครื่องหมายที่บ่งบอกว่า จิตนั้นเป็นสมาธิ ไม่ใช่ว่าตามนิมิตไป ไม่ใช่ว่าเราตามแสงไป ตามรูปไป หรือตามเสียงไป เราไม่ตามนิมิต เป็นเครื่องหมายเฉยๆ เป็นการบ่งบอกเฉยๆ ของอะไร? ของอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นความสุข คุณต้องแยกก่อน สุขแบบไหน? สุขกาม ทางหู, ทางตา หรือว่าสุขจากในภายใน สุขแบบนี้มันจะต่างกัน เป็นเครื่องหมายที่ต่างกัน แล้วอย่างไง? อันไหนควรทิ้ง เราควรมาใคร่ครวญในโทษของมัน? อันไหนควรมาใคร่ครวญในประโยชน์ ในคุณของมัน? นี่แหละที่เราต้องเห็น นำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตที่เราตั้งทับไว้แล้วด้วยดี ให้แทงตลอด เพื่อไม่ให้เกิดความข้องขัดในสิ่งดีๆ สิ่งที่ละเอียดๆ ต่อๆ ไป เพื่อให้เราไปต่อได้

(more…)

คำพุทธ – เวนาคสูตร และ อุปักกิเลสสูตร

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • เหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้ามีผิวพรรณผุดผ่อง มีอินทรีย์ผ่องใส เปล่งปลั่ง เป็นเพราะพระองค์มีที่นั่งที่นอนอันเป็นทิพย์, มีที่นั่งที่นอนอันเป็นพรหม และมีที่นั่งที่นอนอันเป็นอริยะ
 • ที่นั่งนอนอันเป็นทิพย์ คือ เรื่องของฌานทั้ง ๔
 • ที่นั่งที่นอนอันเป็นพรหมณ์ คือ การที่เจริญพรหมวิหาร ๔
 • ที่นั่งที่นอนที่เป็นอริยะ คือ สามารถที่จะละกิเลส คือ ราคะ, โทสะ, โมหะ ถอนออกได้ทั้งหมด
 • การทำสมาธิไม่ได้ที่จะอยู่ในท่านั่งเท่านั้น อยู่ในอิริยาบทใดๆ ก็ได้ ยืน, เดิน,นอน ในฌานทั้ง ๔ ระดับ ถึงแม้ในอรูปสัญญาสมาบัติ ก็สามารถทำได้ ยกเว้น “สัญญาเวทยิทตนิโรธ” ต้องนั่งเท่านั้น
 • การบรรลุธรรม ที่เรียกว่า ที่นั่ง, ที่นอนที่เป็นอริยะ ก็สามารถบรรลุได้ในทุกอิริยาบทเหมือนกัน บรรลุธรรมในอิริยาบทไหน ก็เรียก ที่นั่งอันเป็นทิพย์, ที่นอนอันเป็นทิพย์, ที่เดินอันเป็นทิพย์ เป็นต้น
 • วิธีแก้การเสื่อมของสมาธิ ๑๑ ประการ
 • เห็นลักษณะของอานิสงส์ของการหลีกออกจากกาม แล้วเสพให้มันทั่วถึง มาคิดใคร่ครวญในโทษของกามให้มาก เราจะหลุดออกมาจากมันได้
 • รู้จักสังเกตนิมิต เครื่องหมายที่บ่งบอกว่า จิตนั้นเป็นสมาธิ

(more…)

ตอบคำถามประจำสัปดาห์-19/04/60

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • ทุกขาปฏิปทา ไม่ได้บรรลุสมาธิแม้ปฐมฌานเลย?
 • ฝากเงินหรือของไปทำบุญ อานิสงส์เท่ากับเราไปทำเองหรือไม่
 • พระทำอาหารฉันเอง ต้องอาบัติหรือไม่
 • การทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าแสดงว่าจิตเป็นอะไรหรือเปล่า ดีหรือไม่ และอาการอย่างนี้เกิดจากอะไร

(more…)

ความไม่สะดุ้งหวาดเสียว เพราะไม่มีอุปาทาน

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • ความยึดถือนั้นเปลี่ยนแปลงได้
 • รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป แม้แต่ตัววิญญาณที่เข้าไปรับรู้เองด้วย สังขารทำให้เกิดการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไป เพราะมีความยึดถือจึงมีความหวาดสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้น
 • เข้าใจถึงธรรมอันเป็นเครื่องหวาดสะดุ้ง เมื่อเข้าใจปฏิบัติตามลำดับแล้วจะเป็นผู้ไม่สะดุ้งหวาดเสียว

(more…)

นาถกรณธรรม ๑๐

สามารถรับฟังเพิ่มเติมเรื่อง “นาถสูตรที่ ๒” ได้ตั้งแต่นาทีที่ ๓๒.๕๗

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/04/2560

HIGHLIGHTS:

 • อย่าทำตนให้เป็นคนอนาถา(ไม่มีที่พึ่ง)แต่ทำตนให้มีนาถ(ที่พึ่ง)
 • นาถกรณธรรม คือ ธรรมะอันทำให้เป็นที่พึ่ง ๑๐ ประการ กระทำได้อย่างไร
 • ถ้าเราเจอใครที่มีคุณธรรม ๑๐ อย่างนี้ พึงเข้าไปขอความอนุเคราะห์จากเขา ขอให้เขาว่ากล่าวสั่งสอนเรา ขอให้เขาเมตตาเราในการที่จะให้ศึกษาทำความเข้าใจ ให้เจริญขึ้นมาได้
 • ถ้าเรากระทำคุณธรรม ๑๐ อย่างนี้ให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้ ตัวเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่มีที่พึ่ง เป็นผู้ที่พึ่งได้ คือ “พึ่งตนพึ่งธรรม”

(more…)