ดาวน์โหลดที่นี่: MP3

 

รายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

โดย พระไพบูลย์ อภิปุณฺโณ วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ติดตามรับฟังรายการได้เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05:00 – 05:30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ (The Government Public Relations Department) FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz

 

พึงพิจารณาอาหารเสมือนกินเนื้อบุตรเพื่อดับเวทนา
Tagged on: