รายการธรรมะรับอรุณ

โดย พระไพบูลย์ อภิปุณฺโณ วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ติดตามรับฟังรายการได้เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05:00 – 05:30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ (The Government Public Relations Department) FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz

(สละของรัก เพื่อสิ่งที่ตนรัก คือ คลายความตระหนี่)

ออกอากาศวันที่ 7 August 2013

เล่นได้เลยที่นี่

สละของรัก เพื่อสิ่งที่ตนรัก คือ คลายความตระหนี่
Tagged on: