ออกอากาศทุกวัน เวลาเช้า 05:00 ถึง 05:30
ทางเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. กรมประชาสัมพันธ์
( The Government Public Relations Department )

 • ทั่วประเทศ : รับฟังทางคลื่น AM 891 kHz หรือ AM 837 kHz
 • กรุงเทพฯ : รับฟังทางคลื่น FM 92.5 MHz.
 • อุดรธานี : รับฟังทางคลื่น FM 93.75 MHz.
 • เชียงใหม่ : รับฟังทางคลื่น FM 98.0 MHz.
 • จังหวัดอื่นๆ ตรวจสอบคลื่นวิทยุที่นี่ http://puredhamma.com/radiolist
 • สากัจฉาธรรม-26/03/60

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ถ้าบุตรได้งานทำที่ต่างถิ่นห่างไกลจากบ้าน ไม่สามารถอยู่ดูแล พ่อ แม่ ที่แก่ชราได้ เป็นบาปหรือไม่
  • การปฏิบัติธรรมกับชีวิตการครองเรือน
  • เวลาทำสมาธิให้มีสติอยู่กับลมหายใจ
  • อย่างไรจึงจะเรียกว่ารักษาสมาธิขณะเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องนั่งหลับตา แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าขณะนั้นเรากำลังอยู่ในสมาธิ

  บทคัดย่อ

  คำถาม:

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  คำตอบ:

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======Scrollbar=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  =========== อ้างอิง pdma url ===================

  ==============end============================

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

  สากัจฉาธรรม-25/03/60

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • รู้สึกละอายใจ ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไปแต่งงาน
  • คนที่ฆ่าคนเพื่อช่วยชาติ ได้บาปหรือบุญ
  • ขับรถผ่านโค้งร้อยศพ ต้องทำอย่างไร

  บทคัดย่อ

  คำถาม:

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  คำตอบ:

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======Scrollbar=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  =========== อ้างอิง pdma url ===================

  ==============end============================

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

  วาเสฏฐสูตร บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • “วาเสฏฐสูตร” บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิด หรือเพราะกรรม?
  • บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม
  • คนที่จะเรียกว่า เป็นพราหมณ์ได้จริงๆ คือ เป็นพระอรหันต์ นั่นเอง
  • เรื่องของกรรม นี่ก็คือ การที่อาศัยเหตุปัจจัย นั่นเอง เป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม

  (more…)

  คำพุทธ – วาเสฏฐสูตร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • “วาเสฏฐสูตร” บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิด หรือเพราะกรรม?
  • เราเรียกบุคคลผู้หมดสิ้นตัณหา ที่นำไปเกิดในภพทั้ง ๓ ว่า เป็นพราหมณ์
  • บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่ หรือไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่
  • บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรม บุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรม บุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรม
  • บัณฑิตทั้งหลายผู้มีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาท มีความรู้ความเข้าใจในกรรม และผลของกรรม ย่อมพิจารณาเห็นกรรม ตามความเป็นจริงอย่างนี้
  • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หมู่สัตว์เป็นไปตามกรรม สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพัน เปรียบเหมือนรถมีหมุดเป็นเครื่องตรึงไว้แล่นไปอยู่
  • “นิพเพทิกสูตร” ธรรมปริยายที่เป็นปริยายเป็นไปในส่วนแห่งการชำแรกกิเลส เฉพาะส่วนของกรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ให้รู้จักกรรมใน ๖ ลักษณะ

  (more…)

  ความทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เมื่อเราพบเจอความทุกข์จนหมดกำลังใจ เราต้องมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า …ในธรรมอันผู้มีพระภาคเจ้าประกาศไว้ดีแล้ว..ในหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ด้วย เวลาที่เราอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยาก ทำให้สิ่งที่คนอื่นทำได้ยากธรรมย่อมเกิดขึ้นกับเรา บุคคลที่มีธรรมเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีใครทำอันตรายได้เลย
  • บุคคลที่มีความเสื่อมใสในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวเขาย่อมไม่ลังเลหรือสงสัยในตถาคต หรือคำสอนของตถาคตเลยเมื่ออริยสาวกนั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้แล้วพึงหวังข้อนี้สืบไปว่าเขาจะเป็นผู้มีความเพียร คือการทำจริง แน่วแน่จริง มีกำลังใจ มีความกล้า จะเป็นผู้ที่ทำความเพียรให้เกิดขึ้นได้ ความเพียรมีเหตุมาจากศรัทธา ศรัทธามีทุกข์เข้าไปเป็นที่ตั้งอาศัย เจอทุกข์ที่ไหน ..ให้ยิ้มเลย นี่แหล่ะจะเป็นที่ตั้งของศรัทธา อยู่ที่ว่าเรามีปัญญาที่จะเห็นหรือไม่
  • มารดาบิดาเป็นบุคคลที่เราต้องเลี้ยงดู ดูแล ลูกเต้าต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดี ห้ามเขาเสียจากบาป
  • กำลังใจเกิดขึ้นในใจ เกิดจากเหตุ คือสิ่งที่เป็นภายนอกมากระทบกับศรัทธา ธรรมดาชีวิตมีสุขบ้าง ทุกข์บ้างเป็นธรรมดา สู้มันด้วยความมั่นใจ ด้วยกำลังใจ ด้วยสติ ด้วยสมาธิ

  (more…)

  การเห็นความจริงของเวลา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เห็นความจริงของเวลา

  (more…)

  จิตเกิดจิตดับ

  Publish : 20/03/2560

   

  HIGHLIGHTS:

  • เหตุปัจจัยของการที่ “จิตเกิดจิตดับ” เป็นอย่างไร

  (more…)

  พระสาคตะต้นบัญญัติห้ามดื่มสุรา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/03/2560

  สำหรับผู้ที่ต้องการฟังตอนเพิ่มเติมจากวิทยุ สามารถข้ามไปฟังในนาทีที่ 29.20

  HIGHLIGHTS:

  • ประวัติของพระสาคตะ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ
  • เหตุแห่งต้นบัญญัติภิกษุห้ามดื่มสุรา

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-อภิชฌา / นินทากาเล

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “การไม่เพ่งเล็ง (อภิชฌา)”
  • ทางออกของปัญหา “การถูกนินทา”

  (more…)

  การปล่อยวางอุปาทานจิต / มายาคนชั่ว / “นิมิต” และ “พยัญชนะ”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • การปล่อยวางอุปาทานจิต ควรทำอย่างไร
  • การไม่ทำตามมายาคนชั่วผิดศีลหรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไร
  • ความหมายของคำว่า “นิมิต” และ “พยัญชนะ”

  (more…)

  มายาเครื่องกลับใจ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • พระผู้มีพระภาคตรัสอนุบุพพิกถาแก่อุบาลีคฤหบดี
  • มายาเครื่องกลับใจ
  • พุทธคุณ ๑๐๐

  (more…)

  คำพุทธ – อุปาลิวาทสูตร มโนกรรมมีโทษมากที่สุด (ตอนที่ ๒)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • พระผู้มีพระภาคตรัสอนุบุพพิกถาแก่อุบาลีคฤหบดี
  • มายาเครื่องกลับใจ
  • พุทธคุณ ๑๐๐

  (more…)

  จะวางจิตอย่างไรเมื่อความเจ็บป่วยมาเยือน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ตอนที่เจ็บป่วยไข้แล้วเราก็จะรักษาจิตของเราได้อย่างไร?
  • วิญญาณ คือ กิริยาที่รู้แจ้งได้อยู่ในสิ่งใด สิ่งนั้นเรียกว่า วิญญาณ เพราะฉะนั้นการรับรู้ว่ากายนี้ไม่ขยับไปตามจิตที่สั่งนั้น เป็นวิญญาณ
  • พระพุทธเจ้าทรงอุปมาอุปไมย เปรียบเทียบเรื่องของขันธ์ห้านั้นเป็นเหมือนของในความฝัน

  (more…)

  สมาธิเพื่อการชำแรกกิเลส

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • การแยกแยะการจัดหมวดหมู่ระหว่างกุศลธรรมและอกุศลธรรม, แยกแยะละเอียดลงไปแม้ในกุศลธรรมนั้น จะทำให้สมาธิเกิดและละเอียดขึ้นตามลำดับ (ล้างแล้วล้างอีก)
  • เรียงลำดับการแยกแยะไล่ตั้งแต่ขั้นศีลทางกายทางวาจา แล้วเข้าไปเรื่องของใจ
  • ทำความชำนาญในการเข้าออกสมาธิ ทำอาสวะใหม่ให้เกิดโดยการเห็นข้อดีข้อเสียของสมาธิในขั้นต่างๆ เช่น เห็นโทษในเวทนา เห็นโทษในวิญญาณ
  • ชำแรกจิตจนเห็นวิญญาณว่าไม่ใช่จิต แล้วไม่เข้าไปยึดถือใหม่ นั่นคืออาสวะสิ้น กิเลสดับ

  (more…)

  ละอาสวะด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • อาสวะ คือ การสั่งสม (ปฏิฆานุสัย ราคานุสัย อวิชชานุสัย ๓ อย่างนี้เป็นผลของผัสสะที่เกิดขึ้น เมื่อสั่งสมทับถมมาแต่ก่อนแล้วจนถึงตอนนี้ ก็ทำให้คน ๆ นั้น มีอุปนิสัย มีลักษณะพื้นฐานด้านความคิดแตกต่างกันไป
  • ผลที่เราต้องการคือ ความหลุดพ้น เหตุของมันคือ สติ (นี่เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียว เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย ทางนี้คือ สติปัฏฐาน ๔)
  • ความเป็นเหตุเป็นผลมันมีอยู่ แต่ว่ายาก เพราะคุณจะไม่เห็น ที่ว่ายากก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะจุดที่มันยากและเป็นไปได้ยาก มันเป็นไปได้ เราจึงต้องทำความเพียร

  (more…)

  คำถามต่อเนื่องจาก “เข้าใจจิต มโน วิญญาณ ด้วยอริยสัจ” (ตอนที่ ๓)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/03/2560

  งานธรรมบรรยายเรื่อง “เข้าใจ จิต มโน วิญญาณ ด้วยอริยสัจ” โดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายของคำว่า “เวทนา สัญญา เจตนา และสังขาร”
  • ความหมายและการทำงานของ “มโน และจิต”

  บทคัดย่อ

  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  คำถามต่อเนื่องจาก “เข้าใจจิต มโน วิญญาณ ด้วยอริยสัจ” (ตอนที่ ๒)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/03/2560

  งานธรรมบรรยายเรื่อง “เข้าใจ จิต มโน วิญญาณ ด้วยอริยสัจ” โดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายของคำว่า “เวทนา สัญญา เจตนา และสังขาร”
  • ความหมายและการทำงานของ “มโน และจิต”

  บทคัดย่อ

  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  มโนกรรมเป็นกรรมใหญ่

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • อุปาลิวาทสูตร เรื่องของการที่โต้วาทะกัน ระหว่างพระพุทธเจ้า กับ อุบาลี เป็นโอวาทที่พระพุทธเจ้าบอกสอนกับคฤหัสถ์ที่ชื่อ อุบาลี
  • มโนกรรมมีโทษมากที่สุด
  • ทรงปราบวาทะกับอุบาลีคฤหบดี
  • อุบาลีคฤหบดีแสดงตนเป็นอุบาสก

  (more…)

  คำพุทธ – อุปาลิวาทสูตร มโนกรรมมีโทษมากที่สุด (ตอนที่ ๑)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ในบรรดากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่า “มโนกรรมมีโทษมากที่สุด”
  • ทรงปราบวาทะกับอุบาลีคฤหบดี
  • อุบาลีคฤหบดีแสดงตนเป็นอุบาสก

  (more…)

  ตอบคำถามประจำสัปดาห์-08/03/60

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ทำไมการทำสมาธิ ถึงได้อานิสงส์ ผลบุญ มากกว่าการทำบุญแบบอื่น
  • ฆราวาสที่เป็นอริยบุคคล โสดาบัน ดื่มสุราของมึนเมาได้ไหม

  (more…)

  ทำจิตให้อยู่ในอำนาจ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • จิตนี้เป็นมายา
  • พระผู้มีอำนาจเหนือจิต
  • ทำอย่างไรให้จิตอยู่ในอำนาจ
  • จิตนี้เปลี่ยนแปลงได้
  • ทำอย่างไรให้มาทางมรรค

  (more…)

  ฟังธรรมแล้วไม่จบ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • อะไรเป็นเหตุให้ผู้ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้ว มีทั้งผู้ฟังที่เมื่อฟังแล้วจบเลย กับ ผู้ฟังธรรมเมื่อฟังแล้ว งงๆ มึนๆ ไม่เข้าใจอะไรเลย หรือเมื่อฟังแล้วไม่จบยังมีอะไรเหลืออยู่ ค้างคาใจอยู่ ทั้ง ๆ ที่เป็นบทแห่งธรรมะเดียวกัน
  • คำว่า “จบ” ในที่นี้คือ การเข้าใจในเรื่องของอริยสัจ 4 คือหมายถึงว่า คุณได้เข้าไปอยู่ในกระแสที่เป็นเส้นทางคือ มรรค แล้ว
  • พอจิตไม่เป็นสมาธิ สมาธิเคลื่อนแล้ว ฟังสัทธรรมอยู่ ก็ไม่สามารถที่จะหยั่งลงสู่นิยามในความถูกต้องแห่งกุศลธรรมทั้งหลายได้
  • เมื่อมีความเคลือบแคลง สมาธิเคลื่อน ไม่ลงใจ ก็เลยทำให้ทำในใจโดยไม่แหยบคาย ทำให้ฟังธรรมแล้วมันไม่รู้เรื่อง ให้วางความยึดถือเหล่านั้น พอวางแล้วมันจะจบ วางแล้วจบแล้วเหลืออะไร ก็จะเหลือเฉพาะกิจที่ควรทำและกิจที่ไม่ควรทำ กิจที่ควรทำเราก็ทำไป กิจที่ไม่ควรทำเราก็ไม่ต้องทำ เราก็ละมันเสีย การฟังธรรมะมันจะเกิดประโยชน์

  (more…)

  คำถามต่อเนื่องจาก “เข้าใจจิต มโน วิญญาณ ด้วยอริยสัจ” (ตอนที่ ๑)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/03/2560

  งานธรรมบรรยายเรื่อง “เข้าใจ จิต มโน วิญญาณ ด้วยอริยสัจ” โดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายของคำว่า “เวทนา สัญญา เจตนา และสังขาร”
  • ความหมายและการทำงานของ “มโน และจิต”

  บทคัดย่อ

  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ฟังย้อนหลัง “ทบทวน “เข้าใจจิต มโน วิญญาณ ด้วยอริยสัจ”” ออกอากาศทาง FM๙๒.๕ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

  ทบทวน “เข้าใจจิต มโน วิญญาณ ด้วยอริยสัจ”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/03/2560

  งานธรรมบรรยายเรื่อง “เข้าใจ จิต มโน วิญญาณ ด้วยอริยสัจ” โดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

  HIGHLIGHTS:

  • การทำความเข้าใจในความหมายของจิต มโน และวิญญาณ ภายใต้กรอบโครงสร้างของอริยสัจสี่

  (more…)

  อธิบาย – โกฏฐิกสูตร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • “โกฏฐิกสูตร” ตาไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูป รูปก็ไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตา ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้น เพราะอาศัยตา และรูปทั้งสองนั้น เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในตา และรูปนั้น
  • “กามภูสูตร”
  • “สังโยชนสูตร” ตาไม่ติดกับรูป รูปไม่ติดกับตา ฉันทราคะที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยตา และรูปทั้ง ๒ นั้น ชื่อว่า เป็นเครื่องติด
  • บางตอนจาก “มหาตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วย ปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณ”
  • “โลณกสูตร” การทำบาปเพียงเล็กน้อยเหมือนกัน แต่ให้ผลต่างกัน ทรงเปรียบเทียบ กับการเติมเกลือในแก้วน้ำ กับการเติมเกลือในแม่น้ำคงคา ย่อมให้ผล คือ ความเค็มที่ต่างกัน
  • เวทนา, สัญญา, เจตนา หรือ สังขาร การปรุงแต่ง เป็นอายตนะภายนอก
  • อะไรทำให้คิดว่า เป็นตัวเรา ของเรา? “ความรักใคร่ พอใจ หรือ ฉันทราคะที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยตา และรูปทั้ง ๒ นั้น ชื่อว่า เป็นเครื่องติด”

  (more…)

  คำพุทธ – โกฏฐิกสูตร ตาไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูป รูปก็ไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • “โกฏฐิกสูตร” ตาไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูป รูปก็ไม่เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตา ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้น เพราะอาศัยตา และรูปทั้งสองนั้น เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในตา และรูปนั้น
  • “สังโยชนสูตร” ตาไม่ติดกับรูป รูปไม่ติดกับตา ฉันทราคะที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยตา และรูปทั้ง ๒ นั้น ชื่อว่า เป็นเครื่องติด
  • บางตอนจาก “มหาตัณหาสังขยสูตร ว่าด้วย ปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณ”
  • “โลณกสูตร” การทำบาปเพียงเล็กน้อยเหมือนกัน แต่ให้ผลต่างกัน ทรงเปรียบเทียบ กับการเติมเกลือในแก้วน้ำ กับการเติมเกลือในแม่น้ำคงคา ย่อมให้ผล คือ ความเค็มที่ต่างกัน

  (more…)

  การอุทิศบุญให้ยิ่งขึ้นไป

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ถ้าเราจะอุทิศส่วนกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ให้ยิ่งขึ้นไป เราปฏิบัติบูชาจะดีกว่า เอาความดีที่พระองค์สืบต่อมากระทำ เช่นดูแล พ่อแม่อย่างดี ด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ การกระทำทางวาจา ทางกาย ที่มีผลมาจากการกระทำทางใจ
  • ความสงสัยว่าสมาธิเราได้ระดับไหนแล้ว เป็นวิจิกิจฉา เป็นเครื่องร้อยรัด คือ สังโยชน์ มี ๑๐ อย่าง หนึ่งในนั้น คือ วิจิกิจฉา คือ ความเคลือบแคลง ความเห็นแย้ง ความไม่ลงใจ เป็นทั้งนิวรณ์ ด้วย ทำให้จิตของเราไม่เป็นอารมณ์อันเดียว หรือเป็นอารมณ์อันเดียวอยู่ แต่ไม่แนบแน่น มันไม่ลึกซึ้งลงไป
  • พระภิกษุต้องเว้นขาดสุรา หรือเมรัย อันเป็นที่ตั้งของความประมาท การนำข้าวหมากใส่บาตรจะเข้าข่ายเมรัย ของหมักดอง อย่างไรก็ตามก็รับประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งล่วงลำคอไป สำหรับพระภิกษุ ก็ต้องมีเหตุ มีปัจจัย แต่ถ้าต้องรับประทานจากการป่วย ก็สามารถรับประทานได้
  • คำว่า อนุปุพพิกถา หมายถึง กถา คำพูดที่แสดงไปเป็นลำดับๆ ในเรื่องของทาน ศีล สวรรค์ โทษของกาม และอานิสงส์ของการหลีกออกจากกาม ๕ อย่างนี้รวมกันเรียกว่า “อนุปุพพิกถา”

  (more…)

  ความหมายของจิต

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เข้าใจถึงรากศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้เกี่ยวกับจิต มี ๓ ความหมาย คือ จิ จินต จิตต
  • เข้าใจคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวถึงลักษณะของจิตที่ว่าไม่ว่าในความหมายใด จิตนั้นจะมีลักษณะคือ ไปได้ไกล ไปเดี่ยวๆ ไม่มีสรีระ และมีที่อาศัย
  • ความเป็นเหตุเป็นผล ความเกิดขึ้นของจิต ความวนเป็น loop
  • เข้าใจว่าจิตนี้คือมายา

  (more…)

  พระราธะ ภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่าย

  (สำหรับผู้ที่ต้องการฟังต่อจากรายการวิทยุสามารถรับฟังต่อได้ตั้งแต่นาทีที่ ๓๐)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ถ้าภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่าย เป็นผู้ที่รับฟังคำทักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่น จะทำธรรมะวินัยนี้ให้ยืดยาวนานต่อมาขนาดนี้ แล้วต่อไปอีกมากกว่านี้ได้แน่นอน
  • ยกตัวอย่างประวัติความเป็นมาและการบรรลุธรรมของ พระราธะภิกษุ ผู้ได้ชื่อว่า “เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย” และมีความเป็นเลิศใน “การมีปฏิภาณแจ่มแจ้ง”
  • เมื่อเห็นตามความเป็นจริงด้วย “ความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา” แล้ว ก็ไม่มีความเป็นตัวเราของเรา ไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ด้วยความเข้าใจในเรื่องของขันธ์ทั้ง ๕ ด้วยการที่ละตัณหา ด้วยการที่เจริญตามมรรค ทำนิพพานให้แจ้งขึ้นได้

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-26/02/2560

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/02/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เบื่อความวุ่นวายจึงลาออกจากงาน ควรทำยังไงกับชีวิตดี
  • ทำฌานไม่ได้ แค่เข้าใจในอริยสัจ ๔ และมรรค ๘ เพียงพอที่จะพ้นจากสังสารวัฏหรือไม่
  • การหลุดพ้น กับ นิพพาน เหมือนกันหรือไม่ครับ

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======Scrollbar=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  =========== อ้างอิง pdma url ===================

  ==============end============================

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………