ออกอากาศทุกวัน เวลาเช้า 05:00 ถึง 05:30
ทางเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. กรมประชาสัมพันธ์
( The Government Public Relations Department )

 • ทั่วประเทศ : รับฟังทางคลื่น AM 891 kHz หรือ AM 837 kHz
 • กรุงเทพฯ : รับฟังทางคลื่น FM 92.5 MHz.
 • อุดรธานี : รับฟังทางคลื่น FM 93.75 MHz.
 • เชียงใหม่ : รับฟังทางคลื่น FM 98.0 MHz.
 • จังหวัดอื่นๆ ตรวจสอบคลื่นวิทยุที่นี่ http://puredhamma.com/radiolist
 • ตอบคำถามประจำสัปดาห์-26/04/60

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/04/2560


  HIGHLIGHTS:

  • มิลินทปัญหา น่าเชื่อถือได้แค่ไหน
  • พิจารณา กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ให้พิจารณาทั้งหมด หรืออันใดอันหนึ่งก็ได้
  • สัมมาสมาธิ จำเป็นต้องได้สมาธิทั้ง ๔ ระดับเลยหรือไม่
  • คำว่า “รู้” ในสติปัฏฐาน ๔ แต่ละหมวด
  • ถ้าเราเจริญกายคตาสติอย่างเดียว โดยไม่ได้พิจารณา เวทนา จิต ธรรม สามารถบรรลุธรรมได้ใช่หรือไม่

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======Scrollbar=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  =========== อ้างอิง pdma url ===================

  ==============end============================

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

  ที่ที่ควรเที่ยวไป (ว่าด้วยกายคตาสติจนถึงพุทธานุสติ)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เข้าใจหลักการและเทคนิคในการสยบความฟุ้งซ่าน
  • เมื่อลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำหลักการมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถสลับไปมาระหว่างการคิดความฟุ้งไปในกายและความสงบไม่ฟุ่งซ่าน เห็นเครื่องหมายนั้น
  • ฟังแล้วสามารถพิจารณากายได้อย่างถูกต้อง แยกแยะเป็นส่วนๆ จนเกิดความเบื่อได้ สงบได้
  • เชื่อมอนุสติสิบกับสติปัฏฐานทั้งสี่ได้ ใช้อันไหนก็ได้เหมือนกัน รู้ว่าอะไรคือที่ที่ควรเที่ยวไป

  (more…)

  พระอุบลวรรณาเถรี

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ประวัติและการบรรลุธรรมของพระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคมหาเถรีผู้เลิศทางฤทธิ์
  • ด้วยมีข่าวที่สุภาพสตรีถูกรังแกถูกอนาจารไม่เว้นแต่ละวัน ถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับสุภาพสตรีที่เป็นพระอริยบุคคล ผู้ที่เป็นฝ่ายกระทำจะได้รับภัยเวรอย่างไร และการเอาผิดทางกฎหมายถือเป็นการผูกเวรหรือไม่
  • ต้นบัญญัติ ห้ามภิกษุรับจีวรจากภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติของตน

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – เรียนผูกแล้วต้องเรียนแก้ / ที่สุดของโลกอยู่ที่สัญญาและใจ

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายของคำว่า “เรียนผูกแล้วต้องเรียนแก้”
  • ความหมายของคำว่า “ที่สุดของโลกอยู่ที่สัญญาและใจ” และเราควรจะจัดการกับสัญญาอย่างไร

  (more…)

  สากัจฉาธรรรม – ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” ควรต้องทำอย่างไร

  (more…)

  อธิบาย – เวนาคสูตร และ อุปักกิเลสสูตร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้ามีผิวพรรณผุดผ่อง มีอินทรีย์ผ่องใส เปล่งปลั่ง เป็นเพราะพระองค์มีที่นั่งที่นอนอันเป็นทิพย์, มีที่นั่งที่นอนอันเป็นพรหม และมีที่นั่งที่นอนอันเป็นอริยะ
  • ที่นั่งนอนอันเป็นทิพย์ คือ เรื่องของฌานทั้ง ๔
  • ที่นั่งที่นอนอันเป็นพรหมณ์ คือ การที่เจริญพรหมวิหาร ๔
  • ที่นั่งที่นอนที่เป็นอริยะ คือ สามารถที่จะละกิเลส คือ ราคะ, โทสะ, โมหะ ถอนออกได้ทั้งหมด
  • การทำสมาธิไม่ได้ที่จะอยู่ในท่านั่งเท่านั้น อยู่ในอิริยาบทใดๆ ก็ได้ ยืน, เดิน,นอน ในฌานทั้ง ๔ ระดับ ถึงแม้ในอรูปสัญญาสมาบัติ ก็สามารถทำได้ ยกเว้น “สัญญาเวทยิตนิโรธ” ต้องนั่งเท่านั้น
  • การบรรลุธรรม ที่เรียกว่า ที่นั่ง, ที่นอนที่เป็นอริยะ ก็สามารถบรรลุได้ในทุกอิริยาบทเหมือนกัน บรรลุธรรมในอิริยาบทไหน ก็เรียก ที่นั่งอันเป็นทิพย์, ที่นอนอันเป็นทิพย์, ที่เดินอันเป็นทิพย์ เป็นต้น
  • วิธีแก้การเสื่อมของสมาธิ ๑๑ ประการ
  • ต้องเห็นโทษของกาม และอานิสงส์ของการหลีกออกจากกาม แล้วเสพให้มันทั่วถึง มาคิดใคร่ครวญในโทษของกามให้มาก เราจะหลุดออกมาจากมันได้
  • รู้จักสังเกตนิมิต เครื่องหมายที่บ่งบอกว่า จิตนั้นเป็นสมาธิ ไม่ใช่ว่าตามนิมิตไป ไม่ใช่ว่าเราตามแสงไป ตามรูปไป หรือตามเสียงไป เราไม่ตามนิมิต เป็นเครื่องหมายเฉยๆ เป็นการบ่งบอกเฉยๆ ของอะไร? ของอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นความสุข คุณต้องแยกก่อน สุขแบบไหน? สุขกาม ทางหู, ทางตา หรือว่าสุขจากในภายใน สุขแบบนี้มันจะต่างกัน เป็นเครื่องหมายที่ต่างกัน แล้วอย่างไง? อันไหนควรทิ้ง เราควรมาใคร่ครวญในโทษของมัน? อันไหนควรมาใคร่ครวญในประโยชน์ ในคุณของมัน? นี่แหละที่เราต้องเห็น นำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตที่เราตั้งทับไว้แล้วด้วยดี ให้แทงตลอด เพื่อไม่ให้เกิดความข้องขัดในสิ่งดีๆ สิ่งที่ละเอียดๆ ต่อๆ ไป เพื่อให้เราไปต่อได้

  (more…)

  คำพุทธ – เวนาคสูตร และ อุปักกิเลสสูตร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้ามีผิวพรรณผุดผ่อง มีอินทรีย์ผ่องใส เปล่งปลั่ง เป็นเพราะพระองค์มีที่นั่งที่นอนอันเป็นทิพย์, มีที่นั่งที่นอนอันเป็นพรหม และมีที่นั่งที่นอนอันเป็นอริยะ
  • ที่นั่งนอนอันเป็นทิพย์ คือ เรื่องของฌานทั้ง ๔
  • ที่นั่งที่นอนอันเป็นพรหมณ์ คือ การที่เจริญพรหมวิหาร ๔
  • ที่นั่งที่นอนที่เป็นอริยะ คือ สามารถที่จะละกิเลส คือ ราคะ, โทสะ, โมหะ ถอนออกได้ทั้งหมด
  • การทำสมาธิไม่ได้ที่จะอยู่ในท่านั่งเท่านั้น อยู่ในอิริยาบทใดๆ ก็ได้ ยืน, เดิน,นอน ในฌานทั้ง ๔ ระดับ ถึงแม้ในอรูปสัญญาสมาบัติ ก็สามารถทำได้ ยกเว้น “สัญญาเวทยิทตนิโรธ” ต้องนั่งเท่านั้น
  • การบรรลุธรรม ที่เรียกว่า ที่นั่ง, ที่นอนที่เป็นอริยะ ก็สามารถบรรลุได้ในทุกอิริยาบทเหมือนกัน บรรลุธรรมในอิริยาบทไหน ก็เรียก ที่นั่งอันเป็นทิพย์, ที่นอนอันเป็นทิพย์, ที่เดินอันเป็นทิพย์ เป็นต้น
  • วิธีแก้การเสื่อมของสมาธิ ๑๑ ประการ
  • เห็นลักษณะของอานิสงส์ของการหลีกออกจากกาม แล้วเสพให้มันทั่วถึง มาคิดใคร่ครวญในโทษของกามให้มาก เราจะหลุดออกมาจากมันได้
  • รู้จักสังเกตนิมิต เครื่องหมายที่บ่งบอกว่า จิตนั้นเป็นสมาธิ

  (more…)

  ตอบคำถามประจำสัปดาห์-19/04/60

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ทุกขาปฏิปทา ไม่ได้บรรลุสมาธิแม้ปฐมฌานเลย?
  • ฝากเงินหรือของไปทำบุญ อานิสงส์เท่ากับเราไปทำเองหรือไม่
  • พระทำอาหารฉันเอง ต้องอาบัติหรือไม่
  • การทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าแสดงว่าจิตเป็นอะไรหรือเปล่า ดีหรือไม่ และอาการอย่างนี้เกิดจากอะไร

  (more…)

  ความไม่สะดุ้งหวาดเสียว เพราะไม่มีอุปาทาน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความยึดถือนั้นเปลี่ยนแปลงได้
  • รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป แม้แต่ตัววิญญาณที่เข้าไปรับรู้เองด้วย สังขารทำให้เกิดการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไป เพราะมีความยึดถือจึงมีความหวาดสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้น
  • เข้าใจถึงธรรมอันเป็นเครื่องหวาดสะดุ้ง เมื่อเข้าใจปฏิบัติตามลำดับแล้วจะเป็นผู้ไม่สะดุ้งหวาดเสียว

  (more…)

  นาถกรณธรรม ๑๐

  สามารถรับฟังเพิ่มเติมเรื่อง “นาถสูตรที่ ๒” ได้ตั้งแต่นาทีที่ ๓๒.๕๗

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • อย่าทำตนให้เป็นคนอนาถา(ไม่มีที่พึ่ง)แต่ทำตนให้มีนาถ(ที่พึ่ง)
  • นาถกรณธรรม คือ ธรรมะอันทำให้เป็นที่พึ่ง ๑๐ ประการ กระทำได้อย่างไร
  • ถ้าเราเจอใครที่มีคุณธรรม ๑๐ อย่างนี้ พึงเข้าไปขอความอนุเคราะห์จากเขา ขอให้เขาว่ากล่าวสั่งสอนเรา ขอให้เขาเมตตาเราในการที่จะให้ศึกษาทำความเข้าใจ ให้เจริญขึ้นมาได้
  • ถ้าเรากระทำคุณธรรม ๑๐ อย่างนี้ให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้ ตัวเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่มีที่พึ่ง เป็นผู้ที่พึ่งได้ คือ “พึ่งตนพึ่งธรรม”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-เจ้ากรรมนายเวร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • “เจ้ากรรมนายเวร” คือใคร และถูกกล่าวในอรรถกถาอย่างไร

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-เมื่อใจไม่น้อมลงใน “พุทโธ ธัมโม สังโฆ”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • หากบุพการีไม่มีใจน้อมลงใน “พุทโธ ธัมโม สังโฆ” ลูกหลานควรปฏิบัติอย่างไร

  (more…)

  การหลีกออกจากกาม และการเลื่อนฌานสมาธิ

  สามารถรับฟัง “คาวีสูตร” ได้ตั้งแต่นาทีที่ 29.32

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ตปุสสสูตร วิธีการปฏิบัติที่ให้ละเอียดลงไป การหลีกออกจากกาม จากเรื่องของกาม เราหนีกาม เผ่นไป เราจะหนีจากกามได้อย่างไง? เราจะทำอย่างไงให้สมาธิเกิดขึ้น?
  • การเลื่อนฌานสมาธิ และอาพาธของสมาธิในแต่ละขั้นๆ
  • “การหลีกออกจากกาม เราจะออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ จะไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เราต้องเห็นโทษของมัน และประโยชน์ของการหลีกออกจากมัน คุณจะหลีกออกจากกาม คุณต้องเห็นโทษของกาม และประโยชน์ในการหลีกออกจากกาม”
  • คาวีสูตร เปรียบด้วย แม่โคที่หากินตามภูเขา

  (more…)

  คำพุทธ – ตปุสสสูตร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ตปุสสสูตร วิธีการปฏิบัติที่ให้ละเอียดลงไป การหลีกออกจากกาม จากเรื่องของกาม เราหนีกาม เผ่นไป เราจะหนีจากกามได้อย่างไง? เราจะทำอย่างไงให้สมาธิเกิดขึ้น?
  • การเลื่อนฌานสมาธิ และอาพาธของสมาธิในแต่ละขั้นๆ
  • การหลีกออกจากกาม เราจะออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ จะไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เราต้องเห็นโทษของกาม และประโยชน์ของการหลีกออกจากกาม เราถึงออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

  (more…)

  สิวกสูตร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/04/2560


  HIGHLIGHTS:

  • “ย่อมแล่นไปหาสิ่งที่ตนรู้ และสิ่งที่ชาวโลกสมมติขึ้นว่าเป็นความจริง” จากสิวกสูตร หมายถึงอะไร
  • เหตุ ๘ ประการที่ทำให้มีเวทนาเกิดขึ้น
  • ปฏิบัติตามมรรค ๘

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  อ่าน “สิวกสูตร” เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค อัฏฐสตปริยายวรรคที่ ๓

  ยอมรับทุกข์คือเข้าใจทุกข์

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เห็นความจริงเรื่องทุกข์ ทุกข์ไม่ใช่เวทนา ทุกข์เป็นอนัตตา
  • เมื่อเห็นความจริงจะยอมรับทุกข์ เมื่อยอมรับทุกข์คือเข้าใจทุกข์
  • ทุกขอริยสัจเป็นเรื่องที่ควรกำหนดรู้

  (more…)

  เพราะรู้ยิ่งรู้พร้อมจึงหน่ายคลายความยินดี

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เมื่อมีความรู้ยิ่งความรู้พร้อม ความหน่ายคลายกำหนัด คลายความยินดีมันมาด้วยกัน ไปตามเส้นทางเดียวกัน ไปในทิศทางของมรรค
  • เมื่อ เห็นอยู่อย่างถูกต้อง โดยความเป็นของไม่เที่ยงในการรับรู้ผ่าน ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ในสิ่งที่เป็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฐฐัพพะ ธรรมารมณ์ เห็นอย่างนี้ เรียกว่า จิตสัปปุริสภูมิ (เป็นผู้ที่หยั่งลงในภูมิแห่งสัตบุรุษ) ล่วงพ้นปุถุชนภูมิ และ จิตที่หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม (ระบบแห่งความถูกต้อง) ด้วยภูมิจิตแบบนี้เวลาที่เราจะทำบาป มันจะทำไม่ได้
  • ลักษณะของความต่างระหว่างเบื่อหน่ายที่เรียกว่า “นิพพิทา” กับ เบื่อเซ็ง
  • ระวัง! กิเลสที่ละเอียดลงไป มันจะทำให้เราผ่านจากสุดโต่งข้างหนึ่งในทางกาม กลับไปติดกับดักที่สุดโต่งอีกข้างหนึ่งในการปฏิเสธทุกอย่าง
  • ให้เรารักษาสภาวะความหน่ายนี้ให้มันดี เพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะกลับไปเอากามอีกได้ เพราะสติที่อ่อนกำลังไป การรักษาไว้ให้ดีคือ การที่เราต้องปฏิบัติธรรมอยู่เสมอในชีวิตประจำวันของเรา
  • เมื่อได้จิตที่มันเย็นๆ นุ่ม ๆ นิ่ง ๆ แล้ว มีความรู้สึกเบื่อหน่ายคลายความยินดีแล้ว เราควรจะทำให้มันละเอียดลงไปได้อย่างไร

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-อนุโมทนา / อนิจจา วต สังขารา / มนุษย์หรือสุนัขทุกข์มากกว่า / อาสวะหรือภูมิจิต

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ทำความเข้าใจความหมายของ “อนุโมทนา”
  • ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อไปงานศพและได้ยินพระสวด “อนิจจา วต สังขารา”
  • มนุษย์ทุกข์กว่าสุนัข….จริงหรือ
  • “อาสวะ” ต่างกันอย่างไรกับ “ภูมิจิต”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-สัญญา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความหมายโดยละเอียดของ “สัญญา”
  • ทำอย่างไรจึงจะไม่ติดในความคิด จิต และสังขาร

  (more…)

  ไม่ประทุษร้ายในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • อธิบาย ธรรมิกะสูตร ไม่ประทุษร้ายในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์
  • อุปมาอุปไมย ๓ เรื่อง ที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเทศน์สอนท่านธรรมิกะ
  • รุกขธรรม คือ อะไร?
  • โทษของการไม่ตั้งอยู่ในธรรม
  • โทษของการพูดคำหยาบ และการพูดยุยงให้แตกกัน
  • นิทานในชาดก เรื่องของสุนัขจิ้งจอก
  • เรื่องของ พระสุธรรมเถระ

  (more…)

  คำพุทธ – ธรรมิกสูตร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/04/2560
  สำหรับผู้ที่ต้องการฟังต่อจากที่ออกอากาศทาง FM92.5 สามารถรับฟังได้ตั้งแต่นาทีที่ 28.29 เป็นต้นไป

  HIGHLIGHTS:

  • ธรรมิกสูตร ไม่ประทุษร้ายในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์
  • จิตของเรา จักไม่ประทุษร้าย ในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ผู้เสมอตน ดังนี้
  • เพราะเราไม่กล่าวว่า การขุดโค่นคุณความดีของตนเช่นนี้ จะมีภายนอกศาสนานี้ เหมือนการด่าบริภาษเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์
  • บัณฑิตไม่พึงขุดโค่นคุณความดีของตน แต่พึงรักษาตนทุกเมื่อ

  (more…)

  ตอบคำถามประจำสัปดาห์-05/04/60

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ความแตกต่าง และความเหมือนกัน ของคำว่า เห็นธรรมะ กับ บรรลุธรรมะ
  • ถ้าเผาศพแล้ว ไม่ได้นำเถ้ากระดูกไปลอยอังคารจะเป็นไรไหม
  • พุทธภูมิกับสาวกภูมิต่างกันอย่างไร และเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเคยปรารถนาอะไรไว้
  • การอธิษฐานจิตในกุศลที่ได้ทำจากการบริจาคโลหิต
  • การใส่บาตรตอนเช้า หากไม่ใส่อาหาร แต่ใส่ มีดโกน/แปรงฟัน/ยา ฯลฯ แทน จะได้ไหม

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  – จาก ผู้สงสัย –

  คำถาม : การบวชในช่วงเวลาสั้นๆ และในงานบวชที่มีอบายมุขต่างๆ จะได้อานิสงส์หรือไม่

  คำตอบ : การบวชมาแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นสิ่งดี แต่ถ้าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ นั้นไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้า ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นการมองความจริง คือมองทั้งสองด้าน ส่วนดีก็มี ส่วนเสียก็มี แน่นอนว่าคนปฏิบัติไม่ดีก็มีมาแต่สมัยพุทธกาลแล้ว เป็นคนสอนยากเป็นคนดื้อด้าน เป็นคนเก้อยาก… พระพุทธเจ้าจึงให้เครื่องมือที่จะกำจัดพวกคนเก้อยากนี้ออกไป นั่นคือ ธรรมวินัย ให้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะไปเกี่ยวข้องกันยังไง ไม่ใช่ตัวที่จะเอาไว้เพ่งโทษ เราควรใช้ธรรมวินัยในการดูว่า อะไรถูก อะไรผิด แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง..เพียงเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์

  – จาก คุณนฤมล –

  คำถาม : พระสูตร มหาราหุโรวาทสูตร ที่พระพุทธเจ้าให้พระราหุลอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดิน เสมอด้วยน้ำ เสมอด้วยไฟ เสมอด้วยลม และเสมอด้วยอากาศ ไม่ว่าจะเสมอด้วยสิ่งใดในห้าธาตุนี้ มีความหมายเหมือนกันใช่หรือไม่

  คำตอบ : ในพระสูตรนี้ บ่งบอกถึงความแตกต่างกันก็มี ความเหมือนกันก็มี เราควรอบรมจิตของเราให้เหมือนกับธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ ที่มันไม่สะดุ้งสะเทือน หวั่นไหว อึดอัด ระอา รังเกียจไปตามสิ่งต่างๆ ที่มากระทบ นี่คือความเหมือนกัน ให้แยกแยะทำความเข้าใจแล้วโมหะจะหายไป

  – จาก คุณป๊อบ K2 –

  คำถาม : นั่งสมาธิแล้วมีความง่วงเกิดขึ้นแล้วก็ใช้วิธีนึกถึงธรรมของพระพุทธเจ้า อย่างอริยสัจ ๔ สติปัฏฐาน ๔ …ปฏิจจสมุปบาท ก็จะทำให้ความง่วงคลายไปได้ แต่ว่าใจยังไม่นิ่ง ถ้าเราทำอย่างนี้ไปจะทำให้เข้าสู่ความเป็นวิชชา วิมุตติ หรือไม่?

  คำตอบ : ขั้นแรกในการทำสมาธิจะทำไม่ได้เลยถ้ามีนิวรณ์ คือ เครื่องกางกั้น หนึ่งในนั้นคือ ความง่วง ต้องกำจัดนิวรณ์ออกไป วิธีการที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระโมคคัลลานะ ๑ ใน ๘ วิธี คือ การสาธยายธรรม เมื่อนิวรณ์หายไปเราควรทำจิตให้สงบลงให้มากขึ้น ละเอียดขึ้น ควรงดท่อง งดพูด เพราะมันเป็นวิตกวิจารณ์ จุดนี้คือเราเริ่มเห็นโทษในสิ่งใดๆ สิ่งหนึ่ง ที่มันเคยมีประโยชน์มาก่อนแล้ววางสิ่งนั้น มันจะเลื่อนขึ้นสองได้ ทำให้เกิดความชำนาญ

  – จาก คุณตั้ม –

  คำถาม : การท่องจำคำของพระพุทธเจ้า แล้วเราทำสมาธิให้มีความชำนาญเกิดขึ้นจะสามารถเข้าถึงความเป็นสุคติ เช่น อยู่ในชั้นพรหม ตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ได้หรือไม่?

  คำตอบ : ความสงสัยที่เกิดขึ้นแล้วไปถามคนอื่นแบบนี้เรียกว่า ต้องไปพึ่งผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตน แต่เราเป็นผู้ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตน เพราะว่าเรามั่นใจในคำสอนนี้แล้ว นี่คือลักษณะของผู้ที่ถึงกระแส คือมีความเป็นโสดาบัน การเชื่อในคำสอนอย่างเดียวก็ไม่ดีจะเป็นการงมงาย ต้องมีการพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติ ศรัทธา ต้องมาคู่กับปัญญา ถ้าปัญญายังไม่ถึง โดยมีความคิดว่าใช่หรือเปล่า ให้พิสูจน์ด้วยการทำจริง แน่วแน่จริง

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======Scrollbar=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….
  • อ่าน “มหาราหุโลวาทสูตร” เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
  • อ่าน “ฌานสูตรที่ ๑” เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
  • คำว่า “เก้อยาก” (อ่านว่า “เก้อ-ยาก”) หมายถึง คนที่มีความด้านมาก หนามาก บอกไม่ฟัง ตัวเองทำผิดแล้วก็ยังด้านอยู่ ตัวเองผิดแล้วก็ยังไม่ยอมรับ เป็นผู้ที่บอกยาก สอนยาก

  อะไรคือความสุขในธรรมวินัยนี้

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เข้าใจถึงความหมายของความสุขในธรรมวินัยนี้อย่างถูกต้อง
  • สุขนั้น เป็นสุขที่เหนือสุขเหนือทุกข์
  • เห็นว่าขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง ไม่ว่าจะเป็นเวทนาหรือแม้กระทั่งวิญญาณที่ละเอียดสุดก็ไม่เที่ยง เห็นให้ได้อย่างนี้จะมีปัญญา เห็นว่ามันเป็นทางผ่านไล่กันมา จะตัดความยึดถือในวิญญาณได้ จะเข้าใจว่า จิตนี้ล่ะที่เข้ามายึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวตน

  (more…)

  เป็นคนตรงได้ด้วยสัมมาวาจา

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 03/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ทำความเข้าใจคำว่า “วาจาหยาบคาย”
  • สิ่งที่เราเห็นวาจาว่าดี ๆ อาจจะไม่ใช่สัมมาวาจาก็ได้ คำหวาน ๆ ที่เราได้ยินอาจเป็นมิจฉาวาจาก็ได้ เป็นอย่างไร
  • พยายามฝึกสัมมาวาจาด้วยสัมมาทิฏฐิที่ตัวเองมี แม้จะยังมีมิจฉาสังกัปปะ ให้ตั้งสติขึ้น ให้มีความอดทนอดกลั้น มีความเพียร คำพูดมันก็จะขยายผลจากสัมมาวาจา ไปเป็นสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นในใจของเราได้ ทำให้ความคิดการพูดและทิฏฐินั้นตรงกัน เป็นคนตรง ฝึกในการที่จะให้เราเป็นคนตรง โดยเริ่มตรงในทางวาจา เริ่มตรงในทางความคิด ไล่ไปเป็นตามลำดับอย่างนี้จะทำความก้าวหน้าปฏิบัติได้

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-อำนาจเหนือจิต

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ต้องทำอย่างไรให้มีอำนาจเหนือจิต

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ปฏิปทา / สังโยชน์ / มโน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 01/04/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ทุกขาปฏิปทาจะสามารถเข้าสุขวิหารธรรมได้ (ฌาน ๑ – ๔) ใช่หรือไม่
  • กลุ่มอรหันต์ทุกๆ คน จะต้องประกอบด้วยสัมมาสมาธิเสมอใช่หรือไม่
  • จะละกามสังโยชน์ได้ จำเป็นไหมที่จะละพยาบาทสังโยชน์ด้วย
  • จิตยังคงปรากฏมีขึ้นกับพระอรหันต์หรือไม่
  • การดับไปของมโน หมายถึงอย่างไร

  (more…)

  คำอธิบาย – ชฏาสูตรที่ ๖ “ตัณหาพายุ่ง”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • อหิงสกสูตรที่ ๕ พระพุทธเจ้าทรงปรับวาทะ อหิงสกภารทวาชพราหมณ์ เรื่อง “ไม่เบียดเบียน”
  • ชฏาสูตรที่ ๖ พระพุทธเจ้าทรงปรับวาทะ ชฏาภารทวาชพราหมณ์ เรื่อง “ตัณหาพายุ่ง”
  • สุทธิกสูตรที่ ๗ พระพุทธเจ้าทรงปรับวาทะ สุทธิกภารทวาชพราหมณ์ เรื่อง “ไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติ(การเกิด)” กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนจัณฑาล และ คนเทหยากเยื่อ มีความเพียรอันปรารภแล้ว มีตนส่งไปแล้ว มีความบากบั่นมั่นเป็นนิตย์ ย่อมถึงความหมดจดอย่างยิ่ง ท่านจงรู้อย่างนี้เถิดพราหมณ์
  • อัคคิกสูตรที่ ๘ พระพุทธเจ้าทรงปรับวาทะ อัคคิกภารทวาชพราหมณ์เรื่อง “ไม่ชื่อว่าเป็น พราหมณ์เพราะชาติ ผู้ใดรู้ปุพเพนิวาส และเห็นทั้งสวรรค์ ทั้งอบาย อนึ่ง ถึงความสิ้นไปแห่งชาติ เป็นมุนีผู้อยู่จบ แล้วเพราะรู้ยิ่ง ผู้นั้นเป็นผู้มีไตรวิชชาด้วยวิชชาสามเหล่านี้ ชื่อ ว่าเป็นพราหมณ์ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชชาและจรณะ พราหมณ์ นั้นควรบริโภคปายาสนี้ ฯ”
  • สุนทริกสูตรที่ ๙ พระพุทธเจ้าทรงปรับวาทะ สุนทริกภารทวาชพราหมณ์เรื่อง ท่านเป็นชาติอะไร?”ท่านอย่าถามถึงชาติ แต่จงถามถึงความประพฤติเถิด ไฟย่อม เกิดจากไม้แล บุคคลแม้เกิดในตระกูลต่ำเป็นมุนี มีความเพียร เป็นผู้รู้ทั่วถึงเหตุ ห้ามโทษเสียด้วยหิริ ฝึกตนแล้วด้วยสัจจะ ประกอบด้วยการปราบปราม ถึงที่สุดแห่งเวท มีพรหมจรรย์ อันอยู่จบแล้ว ผู้ใดมียัญอันน้อมเข้าไปแล้ว บูชาพราหมณ์ผู้ นั้น ผู้นั้นชื่อว่าย่อมบูชาพระทักขิไณยบุคคลโดยกาล ฯ”
  • พหุธิติสูตรที่ ๑๐ “มีสิ่งใด ก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น; ไม่มีเลย ก็ไม่ทุกข์เลย” พระพุทธเจ้าทรงปรับวาทะ พราหมณ์ภารทวาชโคตร เรื่อง “โคใช้ ๑๔ ตัว” “ดูกรพราหมณ์ โคใช้ ๑๔ ตัวของเราไม่มีเลย แต่ของท่าน หายไปได้ ๖๐ วันเข้าวันนี้ ดูกรพราหมณ์ เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็นผู้มีความสุข”

  (more…)

  คำพุทธ-ชฏาสูตรที่ ๖ ตัณหาพายุ่ง

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ชฏาสูตรที่ ๖ พระพุทธเจ้าทรงปรับวาทะ ชฏาภารทวาชพราหมณ์ เรื่อง “ตัณหาพายุ่ง”
  • สุทธิกสูตรที่ ๗ พระพุทธเจ้าทรงปรับวาทะ สุทธิกภารทวาชพราหมณ์ เรื่อง “ไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติ(การเกิด)” กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนจัณฑาล และ คนเทหยากเยื่อ มีความเพียรอันปรารภแล้ว มีตนส่งไปแล้ว มีความบากบั่นมั่นเป็นนิตย์ ย่อมถึงความหมดจดอย่างยิ่ง ท่านจงรู้อย่างนี้เถิดพราหมณ์
  • อัคคิกสูตรที่ ๘ พระพุทธเจ้าทรงปรับวาทะ อัคคิกภารทวาชพราหมณ์เรื่อง “ไม่ชื่อว่าเป็น พราหมณ์เพราะชาติ ผู้ใดรู้ปุพเพนิวาส และเห็นทั้งสวรรค์ ทั้งอบาย อนึ่ง ถึงความสิ้นไปแห่งชาติ เป็นมุนีผู้อยู่จบ แล้วเพราะรู้ยิ่ง ผู้นั้นเป็นผู้มีไตรวิชชาด้วยวิชชาสามเหล่านี้ ชื่อ ว่าเป็นพราหมณ์ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวิชชาและจรณะ พราหมณ์ นั้นควรบริโภคปายาสนี้ ฯ”
  • สุนทริกสูตรที่ ๙ พระพุทธเจ้าทรงปรับวาทะ สุนทริกภารทวาชพราหมณ์เรื่อง ท่านเป็นชาติอะไร?”ท่านอย่าถามถึงชาติ แต่จงถามถึงความประพฤติเถิด ไฟย่อม เกิดจากไม้แล บุคคลแม้เกิดในตระกูลต่ำเป็นมุนี มีความเพียร เป็นผู้รู้ทั่วถึงเหตุ ห้ามโทษเสียด้วยหิริ ฝึกตนแล้วด้วยสัจจะ ประกอบด้วยการปราบปราม ถึงที่สุดแห่งเวท มีพรหมจรรย์ อันอยู่จบแล้ว ผู้ใดมียัญอันน้อมเข้าไปแล้ว บูชาพราหมณ์ผู้ นั้น ผู้นั้นชื่อว่าย่อมบูชาพระทักขิไณยบุคคลโดยกาล ฯ”
  • พหุธิติสูตรที่ ๑๐ “มีสิ่งใด ก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น; ไม่มีเลย ก็ไม่ทุกข์เลย” พระพุทธเจ้าทรงปรับวาทะ พราหมณ์ภารทวาชโคตร เรื่อง “โคใช้ ๑๔ ตัว” “ดูกรพราหมณ์ โคใช้ ๑๔ ตัวของเราไม่มีเลย แต่ของท่าน หายไปได้ ๖๐ วันเข้าวันนี้ ดูกรพราหมณ์ เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็นผู้มีความสุข”

  (more…)

  การบวช และวิธีการแก้ความง่วง

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • การบวชในช่วงเวลาสั้นๆ และในงานบวชที่มีอบายมุขต่าง ๆ จะได้อานิสงส์หรือไม่
  • พระสูตรมหาราหุโรวาทสูตร พระพุทธเจ้าให้พระราหุลอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดิน เสมอด้วยน้ำ เสมอด้วยไฟ เสมอด้วยลม และเสมอด้วยอากาศ ที่มันไม่สะดุ้งสะเทือน หวั่นไหว ไปตามสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบ
  • การทำสมาธิจะทำไม่ได้เลยถ้ามีนิวรณ์ คือ เครื่องกางกั้น หนึ่งในนั้นคือ ความง่วง ขั้นแรกต้องกำจัดนิวรณ์ออกไป วิธีการที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระโมคัลลานะ ๑ ใน ๘ วิธี คือ การสาธยายธรรม เมื่อนิวรณ์หายไปเราควรทำจิตให้สงบลงให้มากขึ้น ละเอียดขึ้น ควรงดท่อง งดพูด เพราะมันเป็นวิตกวิจารณ์ จุดนี้คือเราเริ่มเห็นโทษในสิ่งใดๆ สิ่งหนึ่ง ที่มันเคยมีประโยชน์มาก่อนแล้ววางสิ่งนั้น มันจะเลื่อนขึ้นสองได้ ทำให้เกิดความชำนาญ
  • การท่องจำคำของพระพุทธเจ้า แล้วเราทำสมาธิให้มีความชำนาญเกิดขึ้นจะสามารถเข้าถึงความเป็นสุคติ เช่น อยู่ในชั้นพรหม ตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ได้หรือไม่?

  (more…)

  เหตุปัจจัยที่ทำให้บวชได้นาน (ภารทวาชสูตร)

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/03/2560

  HIGHLIGHTS:

  • เข้าใจเหตุปัจจัยที่จะทำให้ประพฤตืพรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์บริบรูณ์จนตลอดชีวิต
  • แบ่งการพิจารณาเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับเพศที่ชอบตามลำดับขั้นที่สามารถทำได้ ในข้อที่๓ ถ้ามีการตั้งสติในการปิดกั้นอินทรีย์ทั้งหลายใน ๖ ช่องทางได้ และในแต่ละช่องทางได้ทั้ง ๒ ประตู ก็จะสามารถปฏิบัติใน ๒ ข้อที่เหลือได้

  (more…)