พละ ๔ อันเป็นธรรมเพื่อข้ามพ้นภัย

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/08/2560

HIGHLIGHTS:

 • พละ ๔ อย่าง ที่จะทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจไม่หวั่นไหวต่อภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้
 • ภัย ๕ ประการ มีเกิดขึ้นเป็นเป็นธรรมดา เราไม่ต้องกลัวต่อภัยเหล่านั้น

(more…)

สากัจฉาธรรม – กองกิเลส

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/08/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • ความเกี่ยวข้องกันของ ราคะ โมหะ โทสะ และโลภะ

(more…)

สากัจฉาธรรม – นิพพิทา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/08/2560

 

HIGHLIGHTS:

 

 • ความแตกต่างระหว่าง “ความเบื่อหน่าย (นิพพิทา)” กับ “ความเบื่อเซ็ง”

(more…)

อธิบาย – บางส่วนจาก ชาลิยสูตร และ สุภสูตร ว่าด้วย “อริยปัญญาขันธ์”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/08/2560


HIGHLIGHTS:

 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

บทคัดย่อ


หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • อ่าน “สุภสูตร” เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
 • อ่าน “ชาลิยสูตร” เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
 • อ่าน “เกวัฏฏสูตร” เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
 • ฟัง “คำพุทธ – ชาลิยสูตร ว่าด้วย ผู้ถึงพร้อม ด้วยศีล” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ฟัง “อธิบาย – ชาลิยสูตร ว่าด้วย ผู้ถึงพร้อม ด้วยศีล” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ฟัง “คำพุทธ – บางส่วนจาก ชาลิยสูตร และ สุภสูตร ว่าด้วย “อริยสมาธิขันธ์”” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ฟัง “อธิบาย – บางส่วนจาก ชาลิยสูตร และ สุภสูตร ว่าด้วย “อริยสมาธิขันธ์”” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ฟัง “คำพุทธ – บางส่วนจาก ชาลิยสูตร และ สุภสูตร ว่าด้วย “อริยปัญญาขันธ์”” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • คำพุทธ – บางส่วนจาก ชาลิยสูตร และ สุภสูตร ว่าด้วย “อริยปัญญาขันธ์”

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/08/2560


  HIGHLIGHTS:

  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  บทคัดย่อ


  หัวข้อ1

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

  ………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

  ======หัวข้อ Bullet =============

   หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
  • HL2…..
  • HL3….

  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

   หัวข้อก่อน bullet
  1. HL1….
  2. HL2…..
  3. HL3….

  ========================================
  ======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

    หัวข้อก่อน bullet
   • HL1….
    • List01…….
    • List 02…….
    • List 03…….
   • HL2…..
   • HL3….

  ========================================

  พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • อ่าน “สุภสูตร” เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
 • อ่าน “ชาลิยสูตร” เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
 • ฟัง “คำพุทธ – ชาลิยสูตร ว่าด้วย ผู้ถึงพร้อม ด้วยศีล” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ฟัง “อธิบาย – ชาลิยสูตร ว่าด้วย ผู้ถึงพร้อม ด้วยศีล” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ฟัง “คำพุทธ – บางส่วนจาก ชาลิยสูตร และ สุภสูตร ว่าด้วย “อริยสมาธิขันธ์”” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ฟัง “อธิบาย – บางส่วนจาก ชาลิยสูตร และ สุภสูตร ว่าด้วย “อริยสมาธิขันธ์”” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ธัมมิกอุบาสก

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/08/2560

  HIGHLIGHTS:

  • คนที่มีการปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีล อยู่เป็นเนืองนิจผลที่จะคาดหวังได้ก็จะเป็นเหมือนกับธรรมิกอุบาสก ที่ครองเรือนอยู่มีบุตรธิดาในเวลาที่จะละโลกนี้ไปก็มีความสุข ละโลกนี้ไปแล้วก็ยังมีความสุข ความบันเทิงในโลกทั้งสอง เป็นผู้ที่ไม่ประมาทให้มีสติตั้งเอาไว้ ธรรมมะที่ธัมมิกอุบาสกได้ฟังก่อนที่จะทำกาละ คือ สติปัฏฐาน ๔
  • สติเป็นสิ่งสำคัญอันแรกที่พระพุทธเจ้าแจกแจงไว้ว่าเป็นสติปัฏฐานทั้ง ๔ ตั้งไว้อยู่ในกาย เวทนาจิต และเมื่อเห็นสิ่งใดรับรู้สิ่งใดให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น จะเป็นผู้ที่ธรรมในธรรมทั้งหลาย เป็นสติปัฏฐานทั้ง ๔ ซึ่งเป็นผลจากอนุสติ ๑๐ อย่างนั่นเอง
  • จิตก็ตาม หรือธรรมมะใดๆ ก็ตามเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดา เห็นอยู่อย่างนี้ ในกายนี้ ในเวทนานี้ ในจิตนี้ นั่นคือธรรมมะ สิ่งใดที่มีการเกิดขึ้น ดับไปเป็นธรรมดา สิ่งนั้นไม่ใช่ของเรา สิ่งนั้นไม่ใช่เป็นเรา สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา แต่เป็นอนัตตา สิ่งใดที่เป็นของโลกเป็นอนัตตา สิ่งนั้นเราไม่ควรจะยึดถือเอาไว้

  (more…)

  ใจเป็นของกลาง

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/08/2560

  HIGHLIGHTS:

  • ใจเป็นแค่ช่องทาง ไม่ขึ้นลงไปตามผัสสะที่มากระทบ
  • ใจเป็นช่องทางใหญ่ที่รับหมดทุกอย่าง จึงต้องมีการจัดระเบียบด้วยการตั้งสติเอาไว้
  • วิญญาณที่ไปรับรู้ก็แค่ไปรับรู้ ไม่ได้มีความเป็นตัวตนในสิ่งนั้น แต่ที่รู้สึกว่ามีตัวตนนั่นเพราะความยึดถือ
  • เมื่อมีสติตั้งไว้ จะเห็นความพ้น ความแยกจากกันได้ เกิดวิมุตได้ เมื่อวิมุตบ่อยๆ ตั้งสติเอาไว้ก็จะถึงความดับเย็นได้

  (more…)

  ต่างกันแต่ไม่วิวาทกัน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/08/2560

   

  HIGHLIGHTS:

  • เวลาที่ถ้ามีเรื่องราวความที่ไม่ลงกันในเรื่องของธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นโดยอรรถะหรือพยัญชนะ วิธีการที่จะทำให้มันระงับไป ไม่วิวาทกัน ทำให้มีความพร้อมเพียงกันเข้ากันได้ มีความชื่นชมกัน ทำอย่างไร
  • ความแตกต่างกันในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าจะแยกออกได้ ๒ ส่วน คือ โดยอรรถะและโดยพยัญชนะ
  • หลักการที่สำคัญ คือ มีความที่ต่างกันอยู่ แต่ไม่วิวาทกัน เพราะมีต้นขั้วเดียวกันให้เข้ากันอยู่ได้ ด้วย พุทโธ ธัมโม สังโฆ
  • ตรงจุดไหนเข้ากันได้เอาตรงนั้น เชื่อมต่อจากตรงนั้นไปเรื่อย ๆ ที่มันต่างกันเราเชื่อมเริ่มต้นจากตรงที่มันติดกัน จากที่มันต่างกันมันจะค่อยติด ๆ ค่อยเสมอกัน ๆ  เข้ากันได้แน่นอน

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – ความเพียรสี่สถาน

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/08/2560

   

  HIGHLIGHTS:

   

  • ความหมายและรายละเอียดของ “ความเพียรสี่สถาน”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม – มารดา บิดาเป็นมิตรในเรือนของบุตร

  download9
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/08/2560

  HIGHLIGHTS:

  • หน้าที่ของบิดา มารดาต่อบุตรธิดา

  (more…)