ฟังธรรม

สื่อธรรมะในรูปแบบไฟล์เสียง

ปัจจุบัน เวป puredhamma มี สื่อธรรมะในรูปแบบไฟล์เสียง ทั้งหมด 3 รายการ ดังนี้


1. ไฟล์เสียงจาก รายการวิทยุ ธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. กรมประชาสัมพันธ์
( The Government Public Relations Department )
ทุกวัน เวลาเช้า 05:00 ถึง 05:30
ธรรมรับอรุณ สวท กรมประชาสัมพันธ์
กรุงเทพฯ รับฟังทางคลื่น FM 92.5 MHz. หรือ AM 891 kHz, AM 837 kHz
อุดรธานี รับฟังทางคลื่น FM 93.75 MHz. หรือ AM 891 kHz, AM 837 kHz
เชียงใหม่ รับฟังทางคลื่น FM 98.0 MHz. ( แจ้งมาจากผู้ฟัง ทาง comment )
ฟังทางอินเทอร์เนท ที่เวปของ สวท. กรมประชาสัมพันธ์ http://nbt.prd.go.th

รายการธรรมะรับอรุณ ส่วนปาฐกถาธรรม และ สากัจฉา
ปี 2556/2557 = 2013/2014 กดฟังออนไลน์ และ/หรือ download โดยตรงได้ ที่นี่ (Update!)
ปี 2555/2556 = 2012/2013 กดฟังออนไลน์ และ/หรือ download โดยตรงได้ ที่นี่

รายการธรรมะรับอรุณ ส่วนปาฐกถาธรรม
ปี 2554 = 2011 กดฟังออนไลน์ และ/หรือ download โดยตรงได้ ที่นี่
ปี 2555 = 2012 กดฟังออนไลน์ และ/หรือ download โดยตรงได้ ที่นี่

รายการธรรมะรับอรุณ ส่วนสากัจฉาธรรม
ปี 2554 = 2011 กดฟังออนไลน์ และ/หรือ download โดยตรงได้ ที่นี่
ปี 2555 = 2012 กดฟังออนไลน์ และ/หรือ download โดยตรงได้ ที่นี่


2. ไฟล์เสียงจาก ช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน

FM 106 MHz. สถานีวิทยุครอบครัวข่าว สทร.เอฟ.เอ็ม.106
รวมถึง 154 สถานี ในเครือข่ายของสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลาเช้า 5.00 น. ถึง 5.30 น.

ปี 2557 = 2014 กดฟังออนไลน์ และ/หรือ download โดยตรงได้ ที่นี่
ปี 2556 = 2013 กดฟังออนไลน์ และ/หรือ download โดยตรงได้ ที่นี่
ปี 2555 = 2012 กดฟังออนไลน์ และ/หรือ download โดยตรงได้ ที่นี่
ปี 2554 = 2011 กดฟังออนไลน์ และ/หรือ download โดยตรงได้ ที่นี่


3. ไฟล์เสียงจากรายการ “เปิดธรรมที่ถูกปิด ภาค online”

เป็นการสนธนาธรรม 30 นาที ดำเนินรายการโดย ทันตแพทย์ณัฐพงศ์ กนกวิรุฬห์
ซึ่ง post ลงในเวป puredhamma ทุกวัน พฤหัส มีทุกสัปดาห์

ปี 2554 = 2011 กดฟังออนไลน์ และ/หรือ download โดยตรงได้ ที่นี่
ปี 2555 = 2012 กดฟังออนไลน์ และ/หรือ download โดยตรงได้ ที่นี่


4. ไฟล์เสียงจากรายการ “Pure Dhamma”

FM 88 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. กรมประชาสัมพันธ์
( The Government Public Relations Department )
ทุกวัน เวลาเช้า 6:10 – 6:30 น.

ปี 2557 = 2014 กดฟังออนไลน์ และ/หรือ download โดยตรงได้ ที่นี่
ปี 2556 = 2013 กดฟังออนไลน์ และ/หรือ download โดยตรงได้ ที่นี่