คำพุทธ-25/08/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/08/2559


ตอบคำถาม-อยู่ในมรรค หรือ ออกนอกมรรค

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/08/2559


กายคตาสติ ๑๔ อย่าง

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 24/8/2559

ถามว่าเวลาที่เราจะดำเนินสติให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา….ทำอย่างไรจึงจะไปด้วยจิตที่มีสติได้ ไปด้วยความมีสติ คือว่าไม่หลง…ถ้ามีสติไปด้วย ใจของเรานั้นจะไม่หลงทาง..ถ้าใจของเรานั้นมีสติอยู่ตลอดเวลา อันนี้ถือว่าจิตของเรานั้นไม่หลงทาง จิตของเราได้รับการรักษา พระพุทธเจ้าได้พูดถึงกาย คือใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้สติเกิดขึ้น เรียกว่า กยาคตาสติ>>>สามารถทำได้ทุกๆ วัน …เอาใจมาตั้งอยู่ในกาย อันนี้จะเกิดสติได้ทันที การตั้งสติไว้ในกายมีความหมายว่าอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร….
(more…)

ผู้ใดมีโสตประสาท ผู้นั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิด

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 23/8/2559

…”สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท สัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิด”…
(more…)

รักษาพุทโธไว้ให้ดี

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/08/2559

พุทโธ มันอยู่ในใจของเรานี้ให้เราตั้งขึ้นเอาไว้ เผลอเรอหลงลืมไปทางอื่นให้เรียกชื่อเธอขึ้นมา ระลึกถึงคำว่าพุธโธ นี้…
(more…)

สัมมาอาชีวะ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/08/2559

“ภิกษุทั้งหลาย ในบรรดาองค์เจ็ดแห่งอริยะสัมมาสมาธินั้น สัมมาทิฏฐิเป็นธรรมนำหน้า นำหน้าอย่างไร คือเขารู้ มิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะ รู้สัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะ ความรู้ของเขานั้นเป็นสัมมาทิฐิ”
(more…)

รอบรู้เรื่องทุกข์จะดับทุกข์สนิท

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 22/8/2559

จะพูดถึงเรื่องหนึ่งในอริยสัจสี่ เรื่องที่สำคัญมาก เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าพูดบ่อยที่สุด สอนมากที่สุดใน ๔๕ ปี สอนเรื่องนี้ นั่นคือเรื่องของความทุกข์…
(more…)

สากัจฉาธรรม-ทิฏฐิมานะลดได้ด้วยมรรคแปด

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/08/2559

“อันนี้เราพิจารณาง่ายๆ หลักการที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้ออะไรที่เราจะสามารถนำไปปฏิบัติได้มากหรือน้อย ด้วยสถานกราณ์ใดก็ตาม กับใครก็ตาม จะต้องไม่หนีไปจากอริยมรรคมีองค์แปด ทุกอย่างรวมกันลงที่นี่ เปรียบเหมือนรอยเท้าช้าง เพราะงั้นสมมติเรามีหลักการในการดำเนินชีวิตสักอย่างใดอย่างหนึ่ง เรามาเปรียบเทียบดูกับอริยมรรคมีองค์แปดว่า มันลงกันได้มั้ย มันผิดกันมั้ย แล้วถ้ามันผิดกัน การพิจารณาของเราไม่ถูกแล้ว ถ้ามันไม่ผิดกัน มันลงรับกัน เออ อันนี้มันถูก”
(more…)

สากัจฉาธรรม-รับบาตรอย่างไรเป็นอาบัติ และ เทวฑูตธรรมฑูต

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/08/2559

“อนึ่ง เขาปวารณาเฉพาะภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลด้วยขนมก็ดี ด้วยสัตตุผงก็ดี เพื่อนำไปได้ตามปราถนา ภิกษุผู้ต้องการพึงรับได้เต็ม2ถึง3บาตร ถ้ารับยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตตีย์ ครั้นรับเต็ม2ถึง3บาตรแล้ว นำออกจากที่นั้น แล้วแบ่งปันกับภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น”
ปาจิตตีย์ โภชนวรรค สิกขาบทสี่
(more…)

ธรรมสากัจฉา-19/08/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 19/8/2559

ข้ออ้างที่เป็นเหตุแห่งความประมาท

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/08/2559

“อย่าเอาสิ่งอื่นมาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะทำความชั่ว แต่ให้เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะทำความดี มันดีกว่า ถึงแม้สิ่งอื่นที่เอามาเป็นข้ออ้างในการทำดีหรือชั่วนั้น มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็ตาม แต่ว่าถ้ามีความดีเกิดขึ้นแล้ว มันประเสริฐ มันดี ให้เราตั้งอยู่ในความดี ให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท…”
(more…)

ธรรมสากัจฉา-18/08/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 18/8/2559

คำพุทธ-ธนัญชานิสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/08/2559

พระสารีบุตรแสดงธนัญชานิสูตรแก่ธนัญชานิพราหมณ์ ผู้ป่วยหนักฟังโดยวิธีการเปรียบเทียบจากสิ่งที่ต่ำไปหาสิ่งที่สูง เช่น ถามว่านรกกับสัตว์ดิรัจฉานอันไหนจะดีกว่ากัน พราหมณ์ตอบว่ากำเนิดสัตว์ดิรัจฉานดีกว่า เป็นต้น จนถึงพรหมโลก พราหมณ์นั้นมีจิตน้อมไปเพื่อพรหมโลก จึงให้เจริญพรหมวิหาร ๔ เมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วพราหมณ์ก็ถึงแก่กรรม แล้วไปเกิดในพรหมโลก


ธรรมเจดีย์ คือพระวาจาเคารพธรรม,จุดจบของพระเจ้าปเสนทิโกศล

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 17/8/2559

…พระสูตรที่นำมาให้ฟังนี้ ไม่ใช่พุทธพจน์ล้วนๆ แต่เป็นคำของพระเจ้าปเสนทิโกศล ธรรมเจดียสูตร จริงๆเป็นโศกนาฎกรรม เป็นจุดจบของพระเจ้าปเสนทิโกศล..ธรรมเจดีย์นี้หมายถึงที่ระลึกถึง พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย หลังจากพระเจ้าปเสนทิโกศลกลับไปแล้ว บอกว่า ไอ้เนื้อความที่พระเจ้าปเสนทิโกศล มาบอกมาเล่า มาสนทนากันเนี่ยะ เรียกว่าเป็นธรรมเจดียสูตร เป็นเรื่องราวในการที่ระลึกถึงพระธรรม ….ระลึกถึงธรรมะจึงเป็นธรรมเจดีย์..เป็นการที่เราตั้งจิตไว้ ในการที่จะระลึกถึงพระธรรม จึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้ อันนี้คือความแยบคายข้อที่ 1 ……ความแยบคายข้อที่ 2 เราจะเห็นการเยื้องกรายของพระราชา แล้วก็การเยื้องกรายความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้า ว่ามีความแตกต่างกัน…นั่นคือ ขณะตัวเองเป็นพระราชานะท่านผู้ฟัง ไปไหนก็ต้องมีลูกน้องตามไปด้วย ไม่เคยอยู่คนเดียวเลย แต่ก็ยังยินดีในความสงัด..เจอความเงียบ ความสงบ ก็จิตใจดีขึ้นมา เป็นความว่างตรงนี้ เพราะงั้นต่อให้คุณวุ่นวายขนาดไหนในชีวิตอ่ะ พอมาเจอว่างๆ เย็นๆสบายๆ ก็จิตใจก็ดีขึ้นมา นี่คือลักษณะของพระเจ้าปเสนทิโกศลที่เกิดขึ้นตรงนั้น ทำให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ..ก็ไปหาพระพุทธเจ้า…
(more…)

ตอบคำถาม-ตรรกะวิบัติ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/08/2559

Q:สิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือว่าพระสูตร ที่ไม่ว่าจะเป็นทางญาติ หรือว่าพยาบาลที่เขาจะนำมาอ่านให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายฟัง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจ ปล่อยวาง จากไปจะได้ไปสุคติ มักจะมีความนิยมทำกันอย่างนี้ ในที่นี้ก็จึงมีคำถามมาในลักษณะที่ว่า มันถูกต้องหรือไม่? หรือควรจะใช้พระสูตรอะไร? หรือว่าการบรรลุธรรมนี่จะถึงขั้นไหน? อันนี้ก็ตามที่พ่วงมาจุดนี้ จากการกระทำที่ว่า นำธรรมะเอาไปให้คนที่เจ็บไข้ ป่วยไข้เขาฟัง ช่วงที่เขาอยู่รพ.หรือว่าในระยะสุดท้ายก็ตาม มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อย่างไรบ้าง?ถ้าคนที่ได้ฟังธรรมทุกคนก่อนตายจะได้ไปสู่สุคติใช่หรือไม่? แล้วกรณีที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงท่านผัคคุณะว่า มีผิวพรรณผุดผ่อง บางคนก็มีผิวพรรณผุดผ่อง ตัวเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้ อันนี้คือ จะเป็นการบ่งบอกของการบรรลุธรรมของบุคคลนั้น ได้หรือไม่อย่างไร?
(more…)

กิเลสทำลายจิต

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/08/2559

จิตของเรานั้นมันถูกอบรมมาด้วยกิเลสนานมากแล้ว เราทำตามกิเลสกันมานานเท่าไหร่แล้ว? ขอสักวันหนึ่งเวลานี้ที่เราจะไม่ทำตามอำนาจของกิเลส…
(more…)

คำพุทธ: ธรรมเจติยสูตร ว่าด้วยธรรมเจดีย์

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 16/8/2559

…. ลำดับนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงเสด็จเข้าไปยังพระวิหาร ซบศรีษะลงที่เบื้องบาทของพระผู้มีพระภาค ทรงจูบที่เท้า และทรงนวดที่เท้าด้วยมือของพระองค์ และทรงกล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันคือพระเจ้าปเสนทิโกศล ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันคือพระเจ้าปเสนทิโกศล”
(more…)

จุดเริ่มต้น

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/08/2559

จุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดคุณธรรมอื่นๆเช่นความเพียร สติ สมาธิ หรือปัญญาให้เกิดขึ้นได้ คือคุณธรรมค้ำจุนโลก ได้แก่
(more…)

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 15/8/2559

“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา บังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป การเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุข ดังนี้”
(more…)

สากัจฉาธรรม-ธรรมทานที่ให้ผลสูงสุด

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/08/2559

“เราให้ธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมะ คุณจะให้เขาได้ไงถ้าไม่มีธรรมะ แล้วคุณจะมีธรรมะได้ไง ถ้าคุณไม่ปฏิบัติ เราจะมีธรรมะได้เราก็ต้องปฏิบัติ พอเรามีธรรมะแล้ว เราปฏิบัติแล้ว เราจึงจะเอาธรรมะให้คนอื่นเขาได้ ด้วยการปฏิบัติของเรานั่นเอง”
(more…)

สากัจฉาธรรม-น้อมไปในนิพพาน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/08/2559

“ในระหว่างทางนี้จะมีเครื่องทดสอบตลอด สำหรับคนที่มีธงปักไว้แล้ว ว่าฉันจะไปตามทางนี้ มีผ้ากาสายะของพระพุทธเจ้าเป็นธงชัย จะมีเครื่องทดสอบแน่นอน เครื่องทดสอบเพื่อที่จะให้เรารู้ว่า เราสามารถที่จะรักษาทางของเราอยู่ได้มั้ย เราต้องมีการตรวจสอบตัวเราเองอยู่ตลอดเวลา การตรวจสอบนี้ก็ดูที่คุณธรรมต่างๆที่เรามีอยู่ ถ้าเราเริ่มเป๋ออกจากทาง มันก็จะเริ่มตกลงๆ”
(more…)

12/08/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/08/2559


12/08/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 12/8/2559

คำพุทธ-11/08/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/08/2559


11/08/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 11/8/2559

ตอบคำถาม-สังขาร คือ การปรุงแต่ง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/08/2559

“ในสังขตธรรม คือ ธรรมะที่มีการปรุงแต่งทั้งหมด รูปก็มีการปรุงแต่งได้, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ ก็มีการปรุงแต่งได้ การปรุงแต่งเหล่านี้ทั้งหมด ไม่มีอะไรที่จะมีความเลิศ หรือเยี่ยมยอดกว่ามรรค ๘ คือ บางนัยยะก็จะกล่าวถึงโพชฌงค์บ้าง บางนัยยะก็หมายถึง เรื่องของวิราคธรรมบ้างที่จะมีความเลิศ คือ ธรรมะอะไรที่จัดอยู่ในหมวดของมรรค ที่เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ มีการปรุงแต่งเหมือนกัน แต่เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดการระงับลงๆ”
(more…)

กิเลสเป็นดั่งเนินที่ต้องข้ามไปให้ได้

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 10/8/2559

…เนิน ภาษาบาลีเขาเรียกว่า อนังคณะ..กิเลสเพียงดั่งเนิน..ท่านพระมหาสารีบุตรได้พูดถึงคน 4 จำพวกด้วยกัน คน 4 จำพวกนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีกิเลสกับกลุ่มที่ไม่มีกิเลส อีกสองกลุ่มหนึ่ง ก็คือ รู้ว่าตัวเองมีกิเลสหรือรู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลส กับอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลส และก็ไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลส…โดยใช้เกณฑ์การแบ่ง 2 อย่าง แบ่งด้วยความมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสอย่างหนึ่ง หรืออย่างที่ 2 แบ่งโดยความรู้กับความไม่รู้…
(more…)

คำพุทธ: อนังคณสูตร ว่าด้วยผู้ไม่มีกิเลส

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 9/8/2559

…ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคล 4 พวกเหล่านี้มีปรากฎอยู่ในโลก 4 พวกนั้นเป็นไฉน ดูกร ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ มีกิเลส แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่า เรามีกิเลสในภายใน อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีกิเลส รู้ตามเป็นจริงว่า เรามีกิเลสในภายใน บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่มีกิเลส แต่ไม่รู้ตามเป็นจริงว่า เราไม่มีกิเลสในภายใน อนึ่ง บุคคลในโลกนี้ ไม่มีกิเลส รู้ตามเป็นจริงว่า เราไม่มีกิเลสในภายใน……
(more…)

เหนือบุญ เหนือบาป

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 9/08/2559

ถ้าเราคิดอะไรก็ตามโดยอาศัยอวิชชา.ผัสสะต่างๆ,บาปบุญเป็นปัจจัย มันเป็นที่ให้ยึดถือได้ทั้งหมด บางคนทำบุญก็ยึดบุญได้ บางคนทำผิดติดบาป ก็ติดบาปนั้น นี่คือสิ่งที่จะเกิดให้เป็นความทุกข์เป็นกรรมที่เป็นฝ่ายดำบ้าง(ไปลงนรก)เป็นขาว(ไปขึ้นสวรรค์)สร้างบาปสร้างบุญวนไปวนมาวิธีจะแก้ทำอย่างไง?…
(more…)

อนุปุพพิกถา

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 8/8/2559

ถ้าเราจะแบ่งหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนออกเป็นง่ายๆ ก็แบ่งเป็น 2 หมวด หมวดที่ส่งเสริมเรื่องราวที่จะไป ทางโลกุตตระธรรม เป็นไปในทางจิตเบื้องสูง หมวดที่ส่งเสริมตรงนั้นก็หมวดหนึ่ง หมวดที่ 2 ก็คือเรื่องที่ไปในทางจิตเบื้องสูง……เพราะงั้น 2 ส่วนที่จะเป็นเหมือนกับบันได 2 ขั้น ขั้นที่ 1 คุณก้าวขั้นนี้ก่อน เพื่อที่จะส่งเสริมไปในจิตเบื้องสูงเรื่องอริยสัจสี่ เรื่องที่ 2 ก็เป็นเรื่องอริยสัจสี่นั่นเอง …โลกุตตระธรรม ก็คือ เหนือโลก…เหนือโลกในที่นี้ไม่ใช่หลุดโลก…หมายความว่า ก็อยู่ในโลกนี่แหละ แต่เหนือจากการครอบงำของโลก เหนือจากการที่โลกนั้น จะมาทำการแปดเปื้อนจิตให้มันเศร้าหมอง…
(more…)

คุณค่ายิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 8/08/2559

พระเจ้าจักรพรรดิคือกษัตริย์ที่ปกครองทั่วโลก มีความพิเศษคือมีคุณสมบัติมีแก้ว ๗ ประการและมีฤทธิ์ ๔ อย่าง ดังนี้

  1. มีจักรแก้ว เกิดขึ้นในวันครองราชย์ด้วยบุญญาธิการที่ทำให้คนอื่นยอมสวามิภักดิ์

  2. มีช้างแก้ว ช้างเผือกมีฤทธิ์เหาะได้

  3. มีม้าแก้ว ตระกูลเมฆฝน มีฤทธิ์เหาะได้

  4. มีมณีแก้ว อัญมณีที่สว่างสุกใสมากไกลระยะ ๑ โยชน์

  5. มีนางแก้ว คือสุภาพสตรีที่งดงามมากเป็นภรรยา

  6. มีคหบดีแก้ว คือผู้ที่มีความสามารถในการหาเงินเข้าคลังหลวง

  7. มีปรินายกแก้ว คือผู้ที่จะคอยดูแลเรื่องการปกครอง

(more…)

สากัจฉาธรรม-เรื่องของธิดานายช่างทอหูกและนางลูกสุกร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/08/2559

“กุมาริกาเธอมาจากไหน :ไม่ทราบ
กุมาริกาแล้วเธอจะไปไหน :ไม่ทราบ
กุมาริกาเธอไม่ทราบหรือ :ทราบ
กุมาริกาเธอทราบหรือ :ไม่ทราบ”
“การเจริญมรณานุสติมี2ขั้นตอน คือไม่ใช่คิดว่าจะตายๆ นี่เป็นการมองโลกในแง่ร้าย อันนี้ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติ แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการมองโลกในแง่ดี เป็นการเห็นทางออกด้วย”

(more…)

สากัจฉาธรรม-ภิกษุณี

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 6/08/2559

“ครุธรรมแปดประการนี้จึงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ธรรมะวินัยนี้เสื่อมสูญสิ้นไปได้เร็ว อาศัยเหตุเพราะความมีภิกษุณีมาก “
(more…)

ว่าด้วยธรรมสมาทาน 4 อย่าง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 5/08/2559

ว่าด้วยธรรมสมาทาน 4 อย่าง
“การสมาทานธรรมะ มี 4 ประการ คือ
1. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบัน แต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไป คือ คนบางพวกมีวาทะ มีความเห็นว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มี จึงดื่มด่ำในกามทั้งหลาย เมื่อตายไปก็เข้าถึงทุคคติ วินิบาต นรกได้รับทุกขเวทนา
2. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบัน และมีทุกข์เป็นวิบากต่อไป คือ คนบางพวกที่ประพฤติพรตทรมานกายต่างๆ เช่นเปลือยกายเป็นต้นไป จนถึงลงอาบน้ำวันละ 3 ครั้ง (มีเวลาเย็นเป็นครั้งที่ 3) เมื่อตายไปก็เข้าถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก
3. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบัน แต่มีสุขเป็นวิบากต่อไป คือ บุคคลบางคนเป็นคนมีราคะกล้า เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแต่โทสะเนืองๆ เป็นคนมีโมหะกล้า เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแต่โมหะเนืองๆ ผู้นั้นอันความทุกข์โทมนัสถูกต้อง มีน้ำตานองหน้า ร้องไห้ ประพฤติพรหมจรรย์ เมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคคติ โลกสวรรค์
4. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากต่อไป” คือ บุคคลบางคนเป็นคนไม่มีราคะ โทสะ โมหะ ไม่ได้เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดแต่ราคะ โทสะ โมหะเนืองๆ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมเข้าฌานที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 เมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคคติ โลกสวรรค์”


คำพุทธ-จูฬธัมมสมาทานสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 4/08/2559

“ภิกษุ ทั้งหลาย ธรรมสมาทานนี้มี ๔ อย่าง ๔ อย่าง อย่างไรเล่า คือ ธรรมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบัน แต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปก็มี ธรรมสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบัน และมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปก็มี ธรรมสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบัน แต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปก็มี และธรรมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากต่อไปก็มี”


ผู้เหนือโลก

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 3/08/2559

ระลึกได้เมื่อไหร่ก็ทำอีก ความที่เราบากบั่น ไม่ทอดธุระนี่ล่ะ เรียกว่าความเพียร บุคคลที่มีความเพียรรักษาอยู่ พยายามทำอยู่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป คือเรื่องของสติ สติเนี่ยะจะเกิดขึ้นได้…หมายความว่ามันก็ต้องมีกำลังพอสมควร กำลังที่จะเกิดขึ้นนี้ก็คือ อาศัยจากการที่เราค่อยๆบากบั่น ค่อยๆฝึกค่อยๆกระทำ เหมือนคนที่หัดขับรถ…เช่นเดียวกัน เวลาที่เราฝึก เราทำ เราต้องรู้จักสังเกตุ เราต้องรู้จักในการที่จะค่อยๆทำไป พอทำไปๆเนี่ยะ สติมันก็จะค่อยๆตั้งได้มากขึ้น…
(more…)

ตอบคำถาม-คุณธรรมของพหูสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/08/2559


ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 2/08/2559

ให้เราเริ่มต้นตั้งขึ้นใหม่ เพราะว่าทุกครั้งที่เราระลึกได้และเราเริ่มต้นใหม่ คือทำซ้ำทำย้ำ ทำให้มันมีสติตั้งขึ้น เราจะมีความแข็งแรงขึ้นมา (more…)

โลณกสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 1/08/2559

ภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ”บุคคลนี้ทำกรรมไว้อย่างใดๆเขาจะต้องเสวยกรรมนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีไม่ได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบย่อมไม่ปรากฏ” ส่วนผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า…
(more…)

ธรรมสากัจฉา-มโนสัญเจตนาและธรรมะอินทรีย์ 22

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/07/2559

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เมื่อมโนที่ยังทำหน้าที่ด้วยอวิชชายังมีอยู่ สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้น เพราะมโนสัญเจตนา” ตรงนี้คือเจตนานะ เพราะฉะนั้นคำว่ามโนที่ยังมีอวิชชาอยู่ตรงนี้ จึงทำให้เกิดเจตนา เจตนาตรงนี้คือมโนสัญเจตนา นี่คือภาษาบาลี ทีนี้พอคำว่าเจตนาที่มาใช้ในภาษาไทย ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอวิชชา”

Q1: คำว่า “เจตนานั่นแหละเป็นกรรม” การทำโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา มีความหมายอย่างไร

A1: “เจตนานั่นแหละเป็นกรรม” พระพุทธเจ้าใช้คำว่า “เจเตติ” ภาษาไทยแปลว่า เจตนา เจตนาคือเจเตติ ใช้ในบริบทของมโนสัญเจตนา ใจคือมโน ถ้ายังมีอวิชชาอยู่ จะทำให้เกิดสุขหรือทุกข์อันเป็นภายใน เพราะมีมโนสัญเจตนา คือถ้าใจยังมีอวิชชา มันยังมีเจตนาที่เป็นมโนสัญเจตนาในภาษาบาลี ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีเจตนาในภาษาไทย ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีอวิชชา
(ยกตัวอย่างขับรถชนสุนัข, ทำปืนลั่น>>สุขทุกข์เกิดขึ้น เป็นกรรมแล้ว)

(more…)

ธรรมสากัจฉา-รักษาแม่แบบไหนใจไปวิมุต

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/07/2559

“คุณจะเลือกรักษาสักทางใดทางหนึ่ง แล้วคุณจะไม่กังวลใจเหรอ มันก็ต้องกังวลใจอยู่ดี เพราะว่าความกังวลใจมันไปติดกับตรงไหน ตรงนั้นมันมีปัญหาหมด สิ่งที่เราต้องเอาออก สิ่งที่เราต้องเลือก ไม่ใช่ว่าเลือกรักษาทางนั้นหรือเลือกรักษาทางนี้ สิ่งที่เราต้องเลือกคือ เลือกเอาไอ้ความกังวลออกไปจากใจของเรา พอเอาความกังวลออกจากใจเรา คุณจะรักษาด้วยวิธีไหน หรือไม่รักษา ก็ไม่มีปัญหา คุณจะสบายใจ การที่เอาความกังวลออกจากใจคือเราสร้างกุศลธรรม อันนี้เป็นทางที่จะออกจากวัฏฏะได้”
(more…)

ความแตกต่างของคนดีและคนไม่ดี

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/07/2559

คนดีย่อมรู้จักคนดี
คนดีประกอบด้วยธรรม 7 อย่าง คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ สุตะมาก ทำจริง สติ และปัญญา
คนดีย่อมมีสมณพราหมณ์ที่มีคุณธรรม 7 อย่าง เป็นมิตรสหาย
คนดีย่อมมีความตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น หรือทั้งสองฝ่าย
คนดีย่อมมีการทำไว้ในใจที่จะไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น หรือทั้งสองฝ่าย
คนดีย่อมมีสัมมาวาจา
คนดีย่อมมีสัมมากัมมันตะ
คนดีย่อมมีสัมมาทิฐิ(เบื้องต้น)
คนดีย่อมให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ เชื่อว่าการให้ทานมีผล และมีความเคารพอ่อนน้อมในการให้ทาน
(more…)

สากัจฉาธรรม-29/7/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 29/7/2559

คำพุทธ – จูฬปุณณมสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/07/2559

พระพุทธเจ้าทรงแสดง จูฬปุณณมสูตร ในคืนพระจันทร์เต็มดวง ๑๕ ค่ำ ณ บุปผาราม ซึ่งเป็ฯปราสาทของนางวิสาขา ได้ตรัสถึงเรื่องสัตบุรุษหรือคนดี และอสัตบุรุษหรือคนไม่ดี โดยแสดงถึงความแตกต่างของอสัตบุรุษ และสัตบุรุษ ด้วยคุณธรรม ๙ อย่าง คือ ความรู้จัก สัตบุรุษ/อสัตบุรุษ ๑ ประกอบด้วยธรรม ๑ ความภักดี ๑ ความคิด ๑ ความรู้ ๑ ถ้อยคำ ๑ การงาน ๑ ความเห็น ๑ การให้ทาน ๑


สากัจฉาธรรม-28/7/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 28/7/2559

ตอบคำถาม-ไม่เพียงพอเพื่อตนเอง แต่เพียงพอเพื่อผู้อื่น

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 27/07/2559

“อันนี้ก็สามารถทำได้ เพราะว่าจริงๆแล้ว คนที่บอกที่สอนนี่มีอยู่แล้ว คือ เรื่องของธรรมะไง ธรรมะ คือ พระพุทธเจ้าท่านได้บอก ได้สอนไว้อยู่แล้ว อันนี้มันเรื่องของการนำเสนอ การนำเสนอไม่ใช่ที่เป็นตัวบ่งบอกว่า ผู้ที่นำเสนอนั้นสามารถทำได้หรือไม่ และการนำเสนอดีก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ข้อมูลที่มานำเสนอนี่สำคัญ” ข้อมูลนี้มาจากไหน?”มาจากของพระพุทธเจ้าท่านคิดไว้ บอกไว้ สอนไว้อยู่แล้ว อันนี้ก็คือ จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาบอกได้”
(more…)

เรื่องของสุนัขจิ้งจอก

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/07/2559

อุปมาอุปมัยที่พระพุทธเจ้าจะยกใช้ในเรื่องของเจ้าสุนัขจิ้งจอกนั้นมีหลายอย่างเช่น

  1 ที่พูดบ่อยเลยคือมันไปกินซากศพที่อยู่ตามป่าช้าผีดิบที่มีอยู่หลายพระสูตร
  2 เปรียบเป็นสัตว์หนึ่งในหกชนิด(อายตนะ6) นก(ตา), สุนัขจิ้งจอก(หู), สุนัขบ้าน(จมูก), จรเข้(ลิ้น), งู(กาย), ลิง(ใจ), จับสัตว์ทั้งหกผูกกับเสาเขื่อนเสาหลัก(สติ)
  3 เรื่องของเต่ากับสุนัขจิ้งจอกเปรียบสุนัขจิ้งจอกเป็น “มาร” เมื่อเต่า(ผู้ปฏิบัติ)หดอวัยวะ(อินทรีย์ 5 ตา หู จมูก ลิ้น กาย)ไว้ในกระดอง(สติ)สุนัขจิ้งจอก(มาร)ก็ไม่ได้ช่อง
  ฯลฯ

บุคคลที่ควรเสพคบ ไม่ควรเสพคบ ดูอย่างไร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/07/2559

บุคคลประเภทที่ ๑. บุคคลที่น่ารังเกียจ คือบุคคลที่ทุศีล มีธรรมอันทราม มีความประพฤติน่ารังเกียจเน่าใน เปียกแฉะ มีงานลึกลับ มีชื่อเสียงไม่ดีระบือไป ไม่ควรเสพ ไม่ควรคบ ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้
(more…)

ธรรมสากัจฉา-ขันธ์ห้า สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุด

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/07/2559

“ขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุด เพราะเราอยู่กับมันมาตลอดไม่ว่าตอนเกิดตอนตาย ในแง่ธรรมะสอนเรื่องนี้มากที่สุด เพราะตรงนี้คือจุดรวมทั้งหมดเลย ในอริยสัจสี่ตัณหามันจะเกิด มันก็เกิดในขันธ์ห้านี้ได้เท่านั้น จะทำให้ตัณหามันละออกไป จะทำให้ความพ้นของขันธ์ห้าเกิดขึ้นได้ ก็ทำตรงขันธ์ห้านี้แหละ”
(more…)

ธรรมสากัจฉา-ขันธ์ทั้งห้าคืออะไร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/07/2559

“รูปคือสิ่งที่แตกสลายได้ อุปมาดั่งฟองน้ำ  เวทนาคือกิริยาที่รู้สึกได้ อุปมาดั่งต่อมน้ำ  สัญญาคือกิริยาที่หมายรู้ได้ อุปมาดั่งพยับแดด  สังขารคือกิริยาที่ปรุงแต่งได้ อุปมาดั่งแก่นของต้นกล้วย  วิญญานคือกิริยาที่รู้แจ้งได้ อุปมาดั่งนักมายากล”

Q: พระพุทธองค์กำหนดขันธ์ห้าไว้อย่างไรและความหมายในแต่ละขันธ์

A: ขันธ์แปลว่ากองหรือกลุ่มก้อน แบ่งเป็น 5 กลุ่มคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ขันธ์ทั้งห้าปรากฎในกัณฑ์เทศน์กัณฑ์แรกคือ ในธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ที่กล่าวว่า “…กล่าวโดยย่อขันธ์ทั้ง 5 คือตัวทุกข์” ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เพราะขันธ์ห้ามันไม่เที่ยง ขันธ์ห้าเราต้องรอบรู้ไม่ใช่ละ พระพุทธเจ้าใช้คำว่า “ปริญญายะ” (more…)

อวสานพระราหุล

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 22/07/2559

หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในพรรษาที่ 2 พระองค์เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดพระบิดาและพระนางมหาปชาบดีโคตรมี พระนางพิมพาจึงให้พระราหุลราชกุมารที่มีอายุ 7 พรรษา ไปทูลขอทรัพย์มรดกจากพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสว่า “ทรัพย์อันใดของบิดาที่ราหุลนี้ปรารถนา ทรัพย์อันนั้นเนื่องด้วยวัฏฏะ เป็นไปกับด้วยความคับแค้น เราจักทำเธอให้เป็นเจ้าของมรดกอันเป็นโลกุตตระ” แล้วรับสั่งหาท่านพระสารีบุตรมา แล้วตรัสว่า “ราหุลกุมารนี้ขอทรัพย์มรดก เพราะเหตุนั้นท่านจงบวชราหุลกุมารนี้เถิด” (more…)

กำเนิดราหุลกุมาร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/07/2559

ในกัปแห่งพระพุทธเจ้า พระนามว่า พระปทุมุตตระ พระราหุล ซึ่งเกิดเป็นพระยานาคราช ได้ตั้งความปรารถนาไว้หลังจากที่ได้เห็น สามเณรอุปเรวตะ โอรสของพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ โดยได้ถวายมหาทาน แด่พระศาสดาเป็นเวลา 7 วัน และตั้งความปรารถนาว่า ข้าพระองค์พึงเป็นโอรสของพระพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนอุปเรวตะสามเณรนี้ หลังจากหมดบุญในฐานะพระยานาคราชแล้วก็ เกิดเป็นมนุษย์อยู่ในกัปของพระพุทธเจ้าปทุมุตตระเช่นเดิม และได้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธองค์ และได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งที่พระศาสดาทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเป็นยอดของภิกษุผู้ใคร่ต่อการศึกษา ท่านจึงปรารถนาที่จะได้เป็นอย่างภิกษุนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลเช่นนั้นบ้างจึงได้ทำการปูลาดพื้นปราสาท 7 ชั้นและขัดเงาให้สดใสดุจรัตนะ ถวายพระศาสดา จึงได้รับคำทำนายจากพระศาสดาว่า (more…)

ตอบคำถาม-การสอบทาน เมื่อสงฆ์กล่าวธรรมต่างกัน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 20/07/2559

Q1: คุณบุญส่งต้องการทราบถึง หนังสือพระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๗ อันนี้อยู่ในส่วนของอภิธรรมปิฎก ชื่อ คัมภีร์ที่เรียกว่า “กถาวัตถุปกรณ์” ผู้ถามต้องการทราบว่า เป็นพุทธพจน์หรือไม่?

A1: คำตอบคือ ข้าพเจ้าไม่สามารถตอบให้ได้…มันเหมือนกับว่า ครอบครัวหนึ่งมีลูกเยอะแยะ แต่ว่าพ่อแม่ตายไปแล้ว พ่อก็ไม่อยู่ แม่ก็ไม่อยู่ ลูกก็อยู่กันตามประสา ตามยถากรรม คนหนึ่งว่าอย่างนี้ อีกคนหนึ่งจะว่าอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามันไม่ทะเลาะกัน ก็ไม่มีปัญหาหรอก แต่ถ้าทะเลาะกันแล้วจะทำอย่างไร?

ครูบาอาจารย์บางท่านก็จะเห็นแตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่ ๒ ฝ่ายก็จะมีความรู้ มีความสามารถ เขียนเป็นบทความ วิเคราะห์ต่าง ๆ มาบ้าง ตรงนี้คำแนะนำของข้าพเจ้าก็คือว่า “ก็ตัวใคร ตัวมัน คือ ไม่ใช่ว่า ทอดทิ้ง แล้วก็ไม่ใส่ใจ ตัวใครตัวมัน คือ เราพึ่งตน พึงธรรม ตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้นั่นแหละ

Q2: คุณคมสันได้ถามคำถามซึ่งมีความสอดคล้องกันกับคำถามแรก ถามว่า จะทำอย่างไรถ้าทั้ง ๒ ฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกัน บุคคลที่ ๓ อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ครูบาอาจารย์ฝ่ายนี้บอกว่าอย่างนี้ ครูบาอาจารย์อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า อีกอย่างหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่มาจากแม่บทเดิมเดียวกัน เราจะฟังอย่างไร? (more…)

มหาภิเนษกรมณ์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 19/07/2559

“มหาภิเนษกรมณ์” หมายถึง การเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้า ที่เรียกการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงออกบวชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโมกขธรรมคือ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยทรงเห็นว่า โมกขธรรมนี้จะเป็นเครื่องปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่พระองค์และแก่ชาวโลกทั้งปวงได้ จึงกล่าวว่าการออกบวชของพระองค์เป็นไปเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่คือ “โมกขธรรม”


รู้ตายจึงพ้นตาย

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 18/07/2559

ความตายนี้ไม่เที่ยง”…นี้เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า  “ความแก่และความตายคือชราและมรณะ เป็นของไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้น แล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความจางคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับลงไปเป็นธรรมดา เพราะไม่รู้ ตามลำดับ เพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้น นี่แหละจิตของหมู่สัตว์ จึงเป็นเหมือนกลุ่มของด้ายยุ่ง ยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งเหมือนกลุ่มด้ายที่หนาแน่นไปด้วยปม พันกันยุ่งเหยิงเหมือนเชิงหญ้ามุนชะและหญ้าปัพพะชะดังนี้ ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสาระที่เป็นอบายทุคติวินิบาตไปได้”

เหตุปัจจัยของความแก่และความตายจริง ๆ คือความเกิด ถ้ามีการเกิดย่อมมีการตายแน่นอน เหตุปัจจัยของการเกิดคือตัณหาอวิชชา เหตุปัจจัยของการเกิดจะดับสิ้นไปคือต้องละตัณหาอวิชชา เห็นโทษของความตาย พิจารณาถึงเหตุปัจจัยของความตาย ตั้งสติ ทรงจิตอยู่ในอริยะมรรคมีองค์แปด จะละตัณหาอวิชชาได้ เมื่อดับความเกิดได้ย่อมพ้นจากความตาย

สากัจฉาธรรม-การกระทำตอบ เมื่อผู้มีคุณเปลี่ยนแปลงไป

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/07/2559

“อันดับแรกเรารู้บุญคุณ อันดับที่สองคือไม่กินร่วมกัน อันดับที่สาม ถ้าสามารถชักชวนให้มาในทางดีให้ทำ แต่ถ้าเขาไม่ฟัง เราก็หลีกออกมาก่อน มีความกตัญญูแต่ยังไม่กตเวที การกตเวทีบางทีไม่ต้องออกมาทางกายทางวาจา แต่ถ้าใจมีเมตตามันก็เป็นกตเวทีได้เหมือนกัน แล้วถือว่าเป็นการปกปิดหรือเปล่า ก็ให้พูดตามจริง ถ้าไปแจ้งตำรวจ คุณต้องพูดจริง มีเมตตา ไม่ถือว่าเป็นการอกตัญญู เพราะว่าเราต้องการให้เขาออกจากความผิด ไม่ได้หวังให้เขาฉิบหาย อันนี้จิตต้องตั้งไว้ถูก ไว้ให้ดี”

Q: เมื่อผู้มีคุณเปลี่ยนแปลงไป เราจะกตัญญูและกตเวทีอย่างไรจึงจะเหมาะสม

A: พระพุทธเจ้ากล่าวว่า บางคนเพียงพอเพื่อผู้อื่น ไม่เพียงพอเพื่อตัวเอง หมายความว่าให้คนอื่นรู้ธรรมได้ แต่บางทีตัวเองปฏิบัติไม่ได้ ทำไม่ดีไป (more…)

สากัจฉาธรรม-สุปฺปฏิการ การกระทำตอบ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/07/2559

“คือถ้าเราเปรียบเทียบกับมารดาบิดา มารดาบิดาให้ทั้งชีวิต แต่ถ้าคนนี้ที่เขามาช่วย ก็คือให้ตั้งแต่จุดที่เขาช่วย จนเราตายไป ไอ้ชีวิตที่เหลือตรงนี้ก็อาจจะน้อยกว่าของมารดาบิดา แต่ก็ยังเป็นชีวิตอยู่ ก็หาค่าไม่ได้เหมือนกัน ต่อให้เราทำงานหาเงิน เอาเงินมาในช่วงชีวิตที่เหลือทั้งหมดนี้ ให้บุคคลที่เขามาช่วยเรา ก็ถือว่าไม่เป็นการตอบแทนที่เสมอกัน เพราะมันหาค่าไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ ด้วยลักษณะเดียวกับมารดาบิดา จะกระทำตอบแทนเนี่ย มันจึงไม่ใช่สิ่งของที่สามารถตีราคาได้ จะไม่เสมอกัน เราเปรียบเทียบย้อนกลับมานะ มารดาบิดาให้ชีวิต กับบุคคลที่ให้รู้อริยสัจคือให้รอดพ้นจากความตาย เพราะงั้นการกระทำตอบอะไรที่จะเสมอกัน สิ่งที่ควรทำกระทำตอบคือเอาธรรมะข้อนั้นมาปฏิบัติ สุปฺปฏิการ

Q: ขอคำอธิบายในพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับคำว่าการการะทำตอบ

A: ในภาษาไทยใช้คำว่า กตัญญูกตเวที แยกออกเป็น กตัญญูคือการรู้คุณ กตเวทีคือการกระทำตอบแทน อธิบายถึง ๒ พระสูตร (more…)

อุปมาอริยสัจกับรอยเท้าช้าง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 15/07/2559

“กุศลธรรมทั้งหลายย่อมรวมลงในอริยสัจสี่เช่นเดียวกับรอยเท้าแห่งสัตว์ทั้งหลายย่อมรวมลงในรอยเท้าช้าง”

อริยสัจสี่ คือ ความจริงอันประเสริฐ

 • ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์
 • ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์
 • ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์
 • ความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์

ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ หรือทุขอริยสัจ คือ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ แม้ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ และความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์ แม้ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั้นก็เป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ (more…)

คำพุทธ-มหาหัตถิปโทปมสูตร อุปมาอริยสัจกับรอยเท้าช้าง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 14/07/2559

“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย รอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดิน รอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมถึงการประชุมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างชาวโลกย่อมกล่าวว่า เป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น เพราะรอยเท้าช้างเป็นของใหญ่แม้ฉันใดท่านผู้มีอายุทั้งหลาย กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการสงเคราะห์เข้าในอริยสัจสี่ ฉันนั้นเห็นเหมือนกันแล”

พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่า รอยเท้าแห่งสัตว์ทั้งหลายรวมลงในรอยเท้าช้าง ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายย่อมรวมลงในอริยสัจสี่ ฉันนั้นเหมือนกัน

จะดัดลูกศรให้ตรงต้องใช้ตาเดียวเล็ง

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/7/2559

นายช่างลูกศรตอบอย่างนี้ ถ้าใช้สองตาดู มันจะไม่สามารถเห็นจุดที่มันคดได้..ตาเดียวอ่ะซิ มันไม่ต้องทะเลาะกะใคร คนเดียวไม่ต้องทะเลาะกะใคร ..เหมือนคนนี่ล่ะ มี 2 คน เดี๋ยวมีปากเสียงกัน คนเดียวดีกว่า คนเดียวจะไปเถียงกับใคร…..เด็กน้อยตอบว่า….ถ้ามี 2 อัน มันก็ต้องกระทบกันน่ะซิ มีอันเดียวมันจะไปกระทบกับใคร….พระโพธิสัตว์ อึกขึ้นมาเลย รู้ข้อมูลตรงนี้ >>>เราต้องบวช เราต้องอยู่คนเดียว เราต้องหลีกเร้น…
(more…)