สิ่งห้าสิ่งที่ไม่อาจจะได้มาด้วยการขอ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

มีสิ่งอยู่ห้าสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็น เทวดา มนุษย์ สมณพราหมณ์ เทพ มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไม่อาจจะได้มาด้วยการขอ

 1. ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลย
 2. ขอสิ่งที่มีเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าได้เจ็บไข้เลย
 3. ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าได้ตายเลย
 4. ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลย
 5. ขอสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าฉิบหายเลย

แต่วิธีการที่จะทำบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้พ้นจากความแก่ พ้นจากความเจ็บไข้ และพ้นจากความตายนี้ได้ นั่นคือ อริยมรรคมีองค์แปด

คำพุทธ-สังขตธรรม อสังขตธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม ๓ อย่างเหล่านี้มีอยู่คือ
๑. มีการเกิดปรากฏ   ๒. มีการเสื่อมปรากฏ   ๓. เมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ

อสังขตลักษณะของอสังขตธรรม ๓ อย่างเหล่านี้มีอยู่คือ
๑. ไม่ปรากฏมีการเกิด   ๒. ไม่ปรากฏมีการเสื่อม   ๓. เมื่อตั้งอยู่ ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ

มีของ ๔ อย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่น คือความรู้ตามที่เป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์, นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์, นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์, นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ (more…)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเอาไว้ กับเบญจวัคคีย์ทั้งห้า เป็นการอธิบายอริยสัจสี่ซึ่งเป็นกงล้อ เป็นทางที่พระพุทธเจ้าพาเดินซึ่งจะนำพาจิตใจถึงความเป็นอมตะได้ ถึงความสุขอันเกษมได้

“ทุกข์ต้องทำความเข้าใจ ตัณหาต้องละเสีย นิโรธความดับไม่เหลือของตัณหาต้องทำให้เกิดขึ้น ทำให้มีขึ้น ทำให้แจ้งขึ้นให้ได้ ศีล สมาธิ ปัญญาอริยะมรรคมีองค์แปดต้องทำให้มาก ไม่ว่าจะเจอผัสสะที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจต้องเจริญมรรคแปด ทำให้อริสัจสี่นี้เข้าสู่หัวใจ”

ตื่นขึ้นจากสังสารวัฏเถิด

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พระพุทธเจ้าเปรียบขันธ์ ๕ และผัสสะทั้งหลาย เป็นเหมือนของในความฝันทั้งสิ้น ไม่ต่างอะไรกับเรื่องราวที่เรากำลังฝันอยู่ หลับใหลอยู่ เป็นผู้ที่มีความเพลิดเพลิน ยึดถือ กำหนัด ลุ่มหลง ไหลไปตามอารมณ์ ความรู้สึก ผัสสะที่มากระทบ จนแยกไม่ออกว่าอะไรคือจริง อะไรคือฝัน ซึ่งเราจะเห็นตามจริงว่า สิ่งเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลง มีความหลอกลวงไปเป็นธรรมดา เราจะต้องมีสติอยู่ทุกเมื่อ เป็นผู้ประกอบอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่น ทำความเพียรเผากิเลสอยู่ ให้มั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่ตื่นด้วยใจ มีธรรมจักษุอยู่ในใจ.

สากัจฉาธรรม-สวดมนต์อย่างไรให้มีสุข

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ :

 • ประโยชน์ของการสวดมนต์ คือ ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้, ทำให้ถึงวิมุต, เป็นพหูสูตร, เป็นบริษัทที่เลิศ, ทำให้บทนั้นไม่เป็นมลทิน, ทำให้จิตไม่มีความเบียดเบียน, แก้ง่วงได้
 • ข้อที่ควรระวัง อย่าคิดว่าสวดแล้วคือปฏิบัติธรรมแล้ว เพราะการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติที่จิต
  อาตมาทำอย่างไร อันดับแรกสวดนโมตัสสะ อิติปิโส ธรรมจักร อนัตตลักขณสูตร ด้วยจิตที่นอบน้อมและใคร่ครวญตามตัวอักษร

“ธรรมะต้องทำจิตนอบน้อมจึงจะเข้าใจได้ โดยนึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นึกถึงปุ๊ปใจเรามันจะอ่อน ใจเรามันจะนุ่ม ใจเรามันจะเป็นใจที่ควรแก่การงาน”

ตอบคำถาม: คุณสุภาพ อ.ปักธงชัย จนครราชสีมา/คำถามทางจดหมาย
คำถามโดยย่อ
เป็นไข้เฝ้าดูตลอดคืน จากตัวร้อนมากๆ จนถึงระยะหนึ่งความร้อนก็ลดลง มีสภาวะเหมือนท่อน้ำทิ้งที่มีเส้นผมอุดตัน พอนำผมออกน้ำก็ไหลทะลักลงท่อ เสียงดงฮวบ! อาการของไข้ที่หมดไป เหมือนอาการของน้ำที่กล่าวมาแล้ว ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้เป็นไข้อีก ถึงเป็นก็ไม่มากนัก ลักษณะนี้เรียกว่า เรียกว่านามรูปดับใช่หรือไม่

ตอบคำถาม: คุณบุญตาล สานะวงค์/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ
ขอให้อธิบายเรื่องการที่เราสวดมนต์ไหว้พระทุกวันว่าเราควรกล่าวขึ้นต้นสิ่งไหนก่อนและหลัง

ตอบคำถาม: คุณสุประวัติ/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ
การบวชพระใหม่ เครื่องอัฐบริขารงานบวชระหว่างจัดซื้อของใหม่กับใช้ของเดิมที่วัดจัดหาให้ แล้วบริจาคเงินให้วัด จะได้อานิสงส์จากการบวชเท่ากันหรือไม่ มีข้อกำหนดในเรื่องอัฐบริขารอย่างไรสำหรับพระใหม่

สากัจฉาธรรม-คำถามจากสวนโมกข์ 3 เมื่อลูกดื้อแก้ที่ใคร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

 • ในคำสอนของพุทธะฤกษ์อยู่ที่การกระทำของเรา เป็นผู้เชื่อเรื่องกรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว กรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้อื่นบันดาล ไม่ใช่สิ่งที่เราทำเอง แต่ว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
 • สวดก็ได้ไม่สวดก็ได้ แต่ขอให้สร้างเหตุให้มันถูกต้อง
 • วิธีที่ดีที่สุดคือพ่อแม่ทำเป็นตัวอย่างซะ และข้อสำคัญคือให้มีเมตตากัน บางทีความเมตตาก็มาในรูปแบบของการห้ามกัน ห้ามเขาเสียจากบาป หรือในรูปแบบเราทำให้ดูคือให้ตั้งอยู่ในความดี ไม่ใช่ลักษณะพ่อแม่งแกฉัน ใช้อาชญาคือการคาดโทษบ้างบางครั้ง

“..ตรงนี้ใครจะเป็นคนกรั่นกรอง ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ อย่าคิดว่าใครคนอื่นเขาจะทำ พ่อแม่รับไปเต็มๆ..”

(more…)

สากัจฉาธรรม- อานาปานสติ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

อธิบายถึงอานาปานสติ 16 ขั้น อานาปานสติคือการระลึกถึงลมหายใจ ระหว่างการปฏิบัติในแต่ละขั้นนั้นอาจพบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สิ่งที่ควรทำคือการกลับมามีสติที่ลมหายใจเข้า มีสติที่ลมหายใจออก ค่อยๆ ปฏิบัติไป

“เป็นผู้มีสติไม่ลืมหลง มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวาย มีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียว”

(more…)

ไม่ยึดถือ-ไม่ประมาท

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

หัวข้อธรรมที่ท่านพระสารีบุตรแยกแยะ แจกแจงให้ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีฟัง ณ ที่เตียงที่ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีกำลังนอนซมอยู่ (อายตนะภายใน,ภายนอก วิญญาณ๖ ผัสสะ๖ เวทนา๖ ธาตุ๕ ขันธ์๕ อรูป๔ โลกนี้โลกหน้า๒ อารมณ์๖) แยกแยะแจกแจงให้เนี่ย “ไม่สามารถยึดถือได้เลย” ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ท่านอนาถฯ ไม่เคยได้ฟังธรรมที่ลึกซึ้งอย่างนี้จนจะตายอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งจะได้ฟัง มาคิดทบทวนนะท่านผู้ฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาธรรมะเหล่านี้ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมันไหม..เราอย่าประมาท ทำความเข้าใจในธรรมะหมวดที่ลึกซึ้งอย่างนี้

คำพุทธ-อนาถปิณฑิโกวาทสูตร, สัจจวิภังคสูตร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

อนาถปิณฑิโกวาทสูตร” เป็นโอวาทที่พระสารีบุตรได้กล่าวกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีขณะที่ป่วยหนักใกล้จะเสียชีวิต “ท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโลกนี้และวิญญาณที่อาศัยโลกนี้จักไม่มีแก่เราพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นโลกหน้าและวิญญาณที่อาศัยโลกหน้าจักไม่มีแก่เรา”

สัจจวิภังคสูตร” ณ ป่าอิสิปตนมิคทายวัน ที่ๆพระพุทธองค์ได้ประกาศธรรมจักรได้แนะนำสองอัครสาวก “สารีบุตรเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดโมคคัลลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำในโสดาปัตติผล โมคคัลลานะ ย่อมแนะนำในผลชั้นสูง” จากนั้นพระสารีบุตรได้บอกแสดงจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ ๔

สากัจฉาธรรม-สิกขาบท

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

“พูดถึงข้อปฏิบัติทางสิกขาบทต่างๆ อันนี้คือ คำถามข้อที่ 1 แล้วก็คำถาข้อที่ 2 ว่าเอ๊ะ! ถ้าเราจะเลือกสิกขาบทเหล่านี้มาใช้ จิตของเราต้องมีกำลังนะ เราต้องเห็นถูกต้องนะ เราถึงจะเห็นความเป็นอัตตาได้ว่า มันไม่ใช่น่ะมันเป็นอนัตตา พอจิตที่มีความเข้าใจถูกต้องแล้ว ปฏิบัติตามสิกขบทได้แจ่มแจ้งแล้ว ก็จะเข้าถึงความเป็นพุทโธในข้อที่ 3 ตรงนี้”
(more…)

อธิบาย-เคล็ดลับของแม่โคเทียบกับสมาธิ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

…สมาธิ ถ้าเราทำถูก ปิติสุขทั่วทั้งตัวจะเกิดขึ้นได้ อย่างนี้เรียกว่า ทำมั่นคง แต่ยังไม่ชำนาญ ที่ชำนาญคือ ความที่เราสามารถเข้าออกสมาธิเมื่อไรก็ได้ ทำได้ตลอด อย่างนี้เรียกว่าเท้าหลังมั่นคงแล้วเหมือนกับแม่โคภูเขาตัวที่ฉลาด เราต้องฝึกที่จะทำไปตามขั้นตอน ทำให้มันดี ให้มั่นคง และทำให้ชำนาญยิ่งขึ้นไป เวลาปฏิบัติธรรมแล้วบางทีเราจะเจอความทุกข์ เจออุปสรรคที่มาคอยกวน คอยขัดขวาง คอยทำให้ท้อแท้ท้อถอย ก็ขอให้เราสู้ ต้องสู้ด้วยธรรมะ ให้อดทน ให้ทรงความดีเอาไว้ในจิตของเรา

ตอบคำถาม-ปริยัติที่เป็นงูพิษ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

จุดประสงค์ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ คือ “เป็นไป เพื่อเลิก ละ ลด สิ่งที่เป็นอกุศล แล้วก็เลิกลดความเป็นตัวตน ไม่ยึดถือ เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด” แต่ถ้าเข้าใจไม่ถูก กลับใช้ธรรมะนั้นไปทิ่มแทงคนอื่น เหมือนกับใช้เป็นหอกคือ ปากในการทิ่มแทงเขา แสดงว่าธรรมะนั้นเป็นงูพิษ

“อย่าให้ความอยากมันล้ำหน้ากำลัง คือ สติ บางทีเราอยากจะรู้ธรรมะ อยากปฏิบัติธรรมะ อยากฟังธรรมะ ถ้าความอยากมันล้้ำหน้าไปเกินกำลังของสติ หัวมันจะคว่ำ เราจะต้องพัฒนากำลังคือ สติ ศรัทธา สมาธิ ความเพียร ปัญญา ให้มันมากขึ้น”

ตอบคำถามจาก: คุณหนูล่ำ บริบูรณ์/ประเด็นทางจดหมาย
คำถามโดยย่อ
ประเเด็นข้อความในจดหมาย

 • “ถึงแม้จะเจอปัญหา ก็ยังมีความสุขอยู่ เพราะรู้ว่า เราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดี”
 • “ความดีและความชั่วเป็นของคู่กัน สำหรับปุถุชน แต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้ว ของดีไม่มีก็ได้”

ตอบคำถามจาก: คุณสรรค์พงศ์ภร โง้วศิริกุล/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ
ธรรมะทำให้บ้าได้ด้วยจริงหรือไม่

ตอบคำถามจาก: คุณสมจริง ขวัญทอง/คำถามทางจดหมาย
คำถามโดยย่อ
วลี ที่บอกว่า “อยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศก หรือถ้ามีคนพูดว่า “อยากให้รายการธรรมะรับอรุณมีอยู่ตลอดไป” คนที่พูดคำนี้ที่ว่า มีความอยากในการไปปฏิบัติธรรม อยากให้มีรายการธรรมะอยู่ต่อไป จิตของคนที่พูดแบบนี้ ที่ใช้คำว่าอยากเป็นอย่างไร มีกิเลส ตัณหารึไม่ หรือว่าเขามีความหมายกันว่าอย่างไร?

ความหายนะความเคราะห์ร้ายความผิดปกติ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

…ไม่ใช่ว่าความทุกข์ความสุขที่เราเจอจะเป็นความเคราะห์ร้ายหรือเคราะห์ดี แต่มันอยู่ที่เราทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า ทั้งความสุขและความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นได้ มันเปลี่ยนแปลงได้ ให้เราละสิ่งที่ควรละคือ ความอยาก ความกำหนัด ความลุ่มหลง มัวเมาเพลิดเพลิน และให้ทำในสิ่งที่ควรทำคือ การตั้งมั่นอยู่ในศีล ตั้งมั่นอยู่ในธรรม

มีความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้แล้ว เราจะเป็นผู้ที่โชคดี มีเคราะห์ดี ไปไหนก็ไปดีเป็นสุคะโต มีความเป็นมงคลในชีวิต มีทรัพย์ที่เป็นอริยะ..จิตใจแบบนี้เป็นจิตใจสูง เป็นจิตใจดี เป็นผู้ที่อยู่ด้วยธรรม เป็นผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจ

คำพุทธ-เคล็ดลับแม่โคเมื่อขึ้นภูเขาที่ลาดชัน

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

…เปรียบเหมือนโคภูเขาที่ฉลาดเฉลียว มีไหวพริบ รอบรู้ทิศทาง ฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระ มันได้คิดว่า “จะเที่ยวไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไป จะกินหญ้าที่ไม่เคยกิน จะดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่ม” ดังนี้ มันวางเท้าหน้าอย่างถูกต้อง แล้วจึงค่อยยกเท้าหลัง มันก็สามารถไปสู่ทิศทางที่ไม่เคยไป ได้กินหญ้าที่ไม่เคยกิน ดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่ม และทั้งสามารถจะกลับมาสู่ที่ที่มันเคยยืนคิดทีแรกโดยสวัสดีได้ด้วย ข้อนั้นเพราะว่าโคภูเขาตัวนี้เป็นโคฉลาดเฉลียว มีไหวพริบ รอบรู้ทิศทาง ฉลาดเพื่อจะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระ…

พึงพยากรณ์โดยชอบ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ผู้ที่สามารถพยากรณ์ได้ ต้องเป็นผู้ที่กระทำมาก กระทำบ่อย กระทำจนชำนาญ กระทำจนมีความแคล่วคล่อง มีความรู้ในเรื่องนั้นเต็มที่ กระทำโดยแจ่มแจ้งชัดเจน ทั้งบทพยัญชนะ ทั้งอรรถะอย่างผู้มีปัญญา และเป็นการกระทำที่ดีเป็นกุศล

“ถ้าเราจะพึงพยากรณ์ พึงพยากรณ์โดยชอบ พึงพยากรณ์จากการปฏิบัติดี จากการปฏิบัติชอบของเรานั่นเอง”

ธรรมย่อมชนะอธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

จิตเราต้องติดอาวุธ ต้องมีทักษะในการรบ พระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตของเราต้องมีสุตตะเป็นอาวุธ คือการทรงไว้ซึ่งธรรมที่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง ส่วนทักษะในการรบก็คือ กองกำลัง ที่เปรียบกับความเพียร คือวิริยะ คือการทำจริง แน่วแน่จริง คือกองกำลังที่จะเอาอกุศลธรรมออกไปจากใจ สร้างกุศลธรรมให้มีกำลังขึ้นมา

จิตที่มีความศรัทธาแม้อันเดียวก็ชนะจิตที่มีความตระหนี่เป็นพันดวงได้ เช่นเดียวกับความดี แม้น้อยก็ชนะความชั่วได้เหมือนกัน…การชนะโดยธรรม มันไม่ต้องใช้ศาสตรา อาชญามาทำให้ชนะ แต่ให้ใช้ความดีเอาชนะความชั่ว

สากัจฉาธรรม-คำถามจากสวนโมกข์ 2

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ :

 • ถ้าจิตมีความเป็นพุทโธเกิดขึ้นแล้ว จะบอกว่าเกิดหรือตายก็ไม่ได้ พูดให้ถูกคือดับไปเฉยๆ ศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ทำให้มีจิตพุทโธ
 • พระอรหันต์ถ้ามีผัสสะเกิดขึ้นในจิตก็จะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอด ไม่เข้าไปเกลือกกลั้วเหมือนใบบัวกับน้ำ
 • ธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติ พระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องธรรมะ ไม่ได้สอนที่รู้ทั้งหมด สอนเฉพาะเรื่องดับทุกข์ได้ และก็ไม่ได้สอนทุกคน สอนให้ละ ให้ทำให้มาก ให้ทำความเข้าใจ ทำให้ถึง
 • ถ้าไม่มีพื้นฐานมาเลยอาจทำไม่ได้ แต่ก็ไม่แน่เพราะคนใกล้ตายจะมีอินทรีย์แก่กล้า แนะนำให้ท่านมีศีลสมาธิปัญญา
 • เวลาไหนพูดดีคิดดีทำดีเป็นฤกษ์ยามที่ดี

ตอบคำถาม: คุณ/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ

คำถามจากการไปแสดงธรรมที่หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) ในหัวข้อเรื่อง “แก้วสามประการ” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 (ต่อ)

สากัจฉาธรรม-คำถามจากสวนโมกข์ 1

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

 • สรุปเทศน์จากสวนโมกข์เรื่องความหมายของพุทธ ธรรม สงฆ์ มีการขอขมาพระรัตนตรัย การตั้งไตรสรณคมน์ใหม่และการสมาทานศีล ทำให้ทุกคนตั้งอยู่ในโสตาปัตติยังคะสี่
 • ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้จิตรวมเป็นอารณ์อันเดียวมี 6 ข้อ ทำได้ทั้งพระและฆราวาส ต่างกันที่ความเข้มข้นแต่ต้องมี เพราะเป็นส่วนหนึ่งของจรณะคือ ศีล/ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ/สมาธิ
 • สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ศึกษา คือ เรื่องนอกแนว

“ให้ดูหลักฐานเป็นขั้นเป็นตอนไป อันไหนเป็นพุทธพจน์เราก็เอามาทรงจำก่อน พอเราทรงจำได้เข้าใจความหมายดีแล้ว อันไหนเป็นคำพูดที่ดีๆ เราจะเอามาทรงจำ อันนี้สามารถทำได้ อย่าไปตำหนิเขา ใครพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าทำไมจะไม่ดี การพูดนั้นเป็นสัมมาวาจา…”

(more…)

สากัจฉาธรรม-บวชอย่างไรไม่อกตัญญู

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ถ้าบวชเพื่อหนีโดยไม่เห็นคุณของการบวชอันนี้ได้บาป แต่ถ้าบวชแล้วเห็นสามัญญผลอันนี้เป็นบุญ เปรียบเหมือนนกมูลไถถูกผูกไว้ด้วยเถาหัวด้วนดิ้นไม่หลุด เหมือนคนจนไร้ทรัพย์ แต่ไม่สามารถตัดใจบวชได้และช้างอาชาไนยที่ถูกผูกด้วยเชือก สลัดเชือกได้เหมือนคนรวยสละทรัพย์ออกบวชได้ ตรงนี้ต่างกันที่กำลัง ความเล็งเห็นสามัญญผลว่าสำคัญกว่า ถ้าเราทำให้มารดาบิดาเห็นว่าการมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญาเป็นสิ่งเหนือกว่าสุขทุกข์ในโลก นั่นจะเป็นการตอบแทนสูงสุด แต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ให้เริ่มจากการประพฤติพรหมจรรย์ถือศีลแปดเป็นอย่างต่ำไปก่อน (more…)

วรรณะใดก็พ้นทุกข์ได้

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

อันนี้ให้เป็นข้อมูลที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้เอสุการีพราหมณ์ฟัง แล้วเปรียบเหมือนไฟที่เกิดจากเชื้อประเภทต่างๆ กัน เปรียบเหมือนคนในวรรณะต่างๆ ที่สามารถจะไปอาบน้ำได้ที่แม่น้ำ เปรียบเหมือนบุคคลที่มีจิตเป็นไปด้วยเมตตานั่นก็เจริญเมตตาได้ไม่ใช่เฉพาะพวกพราหมณ์ การเกิดของเรา ณ ที่ตรงนั้นไม่ว่าจะอยู่วรรณะใด มีฐานะเป็นอย่างไร อยู่ที่ตรงนั้นแล้วได้ทำความดีมันดี เกณฑ์ในการตัดสินใจเรื่องใดๆ ก็ตาม ก็ให้ใช้เกณฑ์ตรงนี้แหละคือสองอย่างง่ายมาก ก็คือสิ่งที่เป็นอกุศลกับสิ่งที่เป็นกุศล

คำพุทธ-เอสุการีสูตร เรื่องเอสุการีพราหมณ์

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

เอสุการีสูตร ณ พระวิหารเชตวัน พระพุทธองค์ได้ทรงตอบคำถามเรื่องวรรณะทั้ง ๔ แก่เอสุการีพราหมณ์ “เมื่อพราหมณ์บัญญัติการบำเรอ ๔ พระองค์ทรงบัญญัติอย่างไร” พระพุทธองค์ทรงตอบว่า อยู่ที่เหตุแห่งการบำเรอ พึงมีแต่ความดีไม่มีความชั่วสิ่งนั้นว่าควรบำเรอ ส่วนเรื่องการบัญญัติทรัพย์ ๔ ทรงบัญญัติโลกุตรธรรมอันเป็นอริยะว่า เป็นทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของบุรุษ และไม่ว่าจะมาจากวรรณะใดเมื่อบวชเป็นบรรพชิตอาศัยธรรมวินัย รักษาศีล ไม่มีความโลภ ไม่มีจิตพยาบาท เป็นสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เหมือนกันหมด

สากัจฉาธรรม-แก้วสามประการ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พูดถึงการไปแสดงธรรมที่สวนโมกข์เรื่องแก้วสามประการว่ามีเนื้อหาโดยย่อดังนี้

 • พูดถึงพุทโธ ธรรมโม สังโฆ ว่าคืออะไร อธิบายบทสวดอิติปิโส
 • อะไรคือที่พึ่งอันเกษม พึ่งเพื่อให้รู้อริยสัจสี่ เป็นสรณะให้ออกจากทุกข์ได้ และเราได้ทำสรณะเราเศร้าหมองหรือไม่
 • คนมีสุขและทุกข์เป็นธรรมดา จึงควรทำสิ่งที่ควรทำคือปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปด มีศีล ก่อให้เกิดโสตาปติยังคสี่ได้ ละสิ่งที่ควรละ
 • มีการขอขมาพระรัตนตรัยและการขอไตรสรณคม์ใหม่ โดยให้เห็นโทษตามความเป็นโทษ ขอคืนธรรมตามธรรม

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ, สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ…”

(more…)

ตอบคำถาม-คนเราเลือกเกิดได้

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ธรรมะมีค่ามาก เราจะเข้าใจธรรมะ คือ อริยสัจ ๔, มรรคมีองค์ ๘ ได้ คุณก็ต้องมีที่พึ่งที่ถูกต้อง ก็คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

คนเราเลือกเกิดได้ โดยเลือกที่จะทำ เช่น ถ้าเราทำข้อปฏิบัติของคนที่เขาจะไปสวรรค์ เราก็ไปสวรรค์ได้ ถ้าเราทำข้อปฏิบัติของคนที่จะไปเป็นพรหม เราก็ไปเป็นพรหมได้ ถ้าคุณทำข้อปฏิบัติของคนที่จะไปนรก ไปเป็นสัตว์เดรฉาน เลือกที่จะทำตรงนี้ ก็เท่ากับคุณเลือกที่จะไปเกิดตรงนั้น หรือถ้าคุณทำข้อปฏิบัติของบุคคลที่จะทำให้เกิดการสิ้นกรรม การที่ไม่เกิดอีก เหมือนกัน อยู่ที่เราเลือกที่จะทำ ตรงจุดที่เราเลือกที่จะทำ คือ เราเลือกที่จะเกิดได้ (more…)

ภูมิคุ้มกันโรคของจิต

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

อาการป่วยของจิตของเรามีสาเหตุมาจากราคะ โทสะ โมหะซึ่งเปรียบเสมือนเชื้อโรค จิตร้อน จิตหิว จิตมืด ก็เป็นผลมาจากราคะ โทสะ โมหะนั่นเอง ทำให้จิตเรามันหิว มันโหย ได้แล้วมันก็ไม่พอ จิตมันรุ่มร้อน จิตมันมืดทำให้ไม่เห็นตามที่เป็นจริง จิตของคนที่มีราคะ โทสะ โมหะอยู่จึงชื่อว่าเป็นจิตที่ป่วย เราจึงต้องมีการป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับจิตของเรา เพื่อไม่ให้จิตของเรามีไม่มีราคะ โทสะ โมหะเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อไม่มีอาการป่วยแล้ว ความทุกข์ในใจมันก็จะหายไป ความยึดถือในขันธ์ทั้ง ๕ มันก็จะดับไป (more…)

ผีดี

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

เหตุปัจจัยแห่งการตายนั้นมีมาก ไม่ว่าการตายนั้นจะเป็นอย่างไร ถ้าจิตใจนั้นมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง มีความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้อง มีความดีความงามอยู่ในใจ จะไม่มีความกลัวแน่นอน. คนเราสุดท้ายก็กลัวตาย เพราะไม่ได้ทำเครื่องป้องกันหวาดกลัวเอาไว้ เลยกลัวว่าตายไปแล้วจะไปไม่ดี แต่ถ้าเราทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวในการที่เราจะไม่ดีเอาไว้ เราก็ไปดีได้.

ไม่มีใครที่จะทำอันตรายบุคคลผู้มีธรรมะคุ้มครองได้เลย..เพราะว่าถึงแม้เราจะตาย ณ ปัจจุบันนี้ เราก็ยังได้รับการคุ้มครองจากธรรมะที่จะทำให้เราไปดี

คำพุทธ-การละองค์สามตามลำดับ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ถ้าธรรมะทั้งหลายสามประการเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซร้ ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก ธรรมะทั้งหลายสามประการนี้ คือ ความเกิด ความแก่ และความตาย บุคคลเมื่อไม่ละซึ่งธรรมะสามประการ คือ ราคะ โทสะ และโมหะ ก็ไม่อาจเพื่อจะละซึ่งธรรมสามประการคือ ความเกิด ความแก่ และความตาย..(ไล่ไปตามลำดับ)..บุคคลเมื่อละได้แล้วตามลำดับ ก็อาจเพื่อจะละซึ่งความเกิด ความแก่ และความตาย

เจ้าของขันธ์ห้า

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ทำไมเรารู้สึกว่าตัวเราเป็นเจ้าของของตัวเราเอง นั่นก็เพราะว่าความยึดถือ มีความยึดถือที่ไหน ความเป็นเจ้าของมันเกิดขึ้นที่นั่น ความเป็นตัวเป็นตนมันเกิดขึ้นที่นั่น แต่จริงๆ แล้วขันธ์ ๕ มีอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของมัน ธาตุสี่ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดรูป ผัสสะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนา สัญญา สังขาร นามรูปเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณ

“ให้เราเห็นตามจริงโดยทุกขลักษณะคือความไม่เที่ยงแล้วจะมีความหน่าย เมื่อมีความหน่ายแล้วจะคลายกำหนัด เพราะความคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์ได้ บริสุทธิ์แล้วจะเห็นตามจริงว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไร”

อดทนแบบไม่เก็บอกุศล

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั้นไม่เหมือนกันกับอกุศลธรรม บางครั้งมันเป็นเหตุเป็นผลกัน แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ดังนั้นเราต้องอดทนให้ถูกต้อง เราจะไม่อดทนอยู่กับเรื่องของอกุศลธรรม จะต้องกำจัดมันออกไปจากใจตั้งแต่แรกถ้าเรารู้เราเห็นว่ามันมีอยู่ ต้องรีบกำจัดมันออกไปจากใจ อย่าเก็บไว้ ส่วนสิ่งที่เราต้องอดทนอดกลั้นให้ได้นั่นคือ ผัสสะที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งบางทีมันมาด้วยกัน เราจะต้องแยกแยะมันออกให้ได้. “สติ” นี่แหละ ที่จะเป็นตัวช่วยเราให้เลือกแยกแยะให้อดทนต่อสิ่งใด ไม่อดทนต่อสิ่งใด ควรละสิ่งใด

“ความอดทนเป็นสิ่งที่เมื่อเราทำถูก ทำได้ได้แล้ว อกุศลมีแต่จะลดลง..ทั้งยังมีประโยชน์มาก”

สากัจฉาธรรม-ปฏิรูปการปกครองตามแนวพุทธะ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ :

ในสมัยพระเจ้าวิชิตตราชสนับสนุนคนทำดีให้ได้ดีแล้วคนชั่วจะไม่อยากทำชั่ว ในสมัยพระเจ้าจักพรรดิ์ให้ทุกคนถือศีลห้า ผู้คนล้วนมีความสามัคคี รู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรละ แต่ทำไมคนในปัจจุบันไม่ทำ ก็เพราะกิเลสที่อยู่ในใจมันบังคับหัวใจ ต่อให้ออกกฎหมายมากี่ฉบับแต่กิเลสไม่ได้ขูดออกก็ไม่แก้ปัญหาได้ ดังนั้นในทางพุทธะจึงให้จัดการกับกิเลส โดยต้องรู้ว่ากิเลสเกิดจากผัสสะ ถ้าผัสสะดับกิเลสดับ

วิธีการที่จะทำให้กิเลสดับ คือ การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด ปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา ให้เริ่มทำที่ตัวเราก่อน ไม่จำเป็นต้องรอผู้นำ เรานำชีวิตของเราได้ตอนนี้เลย

(more…)

สากัจฉาธรรม-สตินั้นสำคัญที่สุด

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

สติปัฏฐานสี่คือ ฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึง คือ กาย เวทนา จิต ธรรม

“สิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องของสติคือ สติ เหมือนกับว่าเรามีประตูอยู่ 4 ประตูในเจดีย์ มีประตูจากทางเหนือ ทางใต้ ทางตะวันออก ทางตะวันตก เราจะขึ้นไปสู่เจดีย์ คุณจะขึ้นจากทางไหนก็ตาม ก็จะมาที่ตรงกลางของเจดีย์เสมอ นี่คือสิ่งสำคัญว่าเราต้องการเข้าไปตรงกลางนั้น ไม่ว่าคุณจะใช้อริยาบท ใช้นิวรณ์ ใช้โพชฌงค์หรือใช้เวทนาต่างๆ จุดประสงค์คือ ให้เกิดสติ เพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่สติได้ มีสติเกิด ใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ไม่มีปัญหา บางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ศัพท์นี้เรียกว่าอะไร ก็ไม่เป็นไร”

(more…)

ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

เรื่องราวที่พระนันทกะเทศน์ให้เหล่านางภิกษุณีฟัง เริ่มจากเรื่องของการที่ให้เห็น “ความไม่เที่ยง” ซะก่อน พระพุทธเจ้าใช้ประโยคนี้อยู่เป็นประจำ ท่องเอาไว้เลยนะว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราหยิบขึ้นมาถามตัวเองดู ต้องตอบได้โดยทันทีว่ามันไม่เที่ยง ห้ามรีรอ และถามต่อไปว่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ก็ต้องตอบทันทีว่า มันก็ต้อง “เป็นทุกข์” สิ่งไหนที่มีลักษณะเป็นทุกข์ ไม่เที่ยงด้วย มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเรา ควรหรือไม่ควร ต้องตอบได้ทันทีว่า “ไม่ควร

สากัจฉาธรรม-ปฏิรูปสงฆ์ ปฏิรูปอย่างไร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

เริ่มที่ปรับทิฏฐิและศีลให้เสมอกันเพื่อความสามัคคี ใช้ธรรมวินัยแทนพระพุทธเจ้า ธรรมวินัยไม่ใช่กฎหมาย ไม่ใช่การลงโทษ ไม่ได้ใช้อาชญาหรือศาสตรา ไม่มีการห้ำหั่นกัน เป็นการให้รู้ถึงถูกและผิด อันไหนถูกเอาอันนั้น อันไหนผิดอย่าไปเอา ใช้ตรวจสอบตัวเองและคนอื่น ไม่ใช่การจับผิด ่เราจะพัฒนาได้ต้องอาศัยความร่วมมือกัน การยอมกัน โดยใช้หลักที่ว่าสิ่งไหนที่เป็นกุศลหรืออกุศล

“เราต้องใช้ธรรมวินัยให้ถูกต้องก่อน คือไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องห้ำหั่นกัน แต่ว่าเป็นเครื่องที่ตรวจสอบได้ แล้วก็ทำสิ่งที่ถูก เลิกสิ่งที่ผิดซะ”

(more…)

คำพุทธ-นันทโกวาทสูตร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

นันทโกวาทสูตร

ณ พระวิหารเชตวัน พระนันทกะได้ให้โอวาทแก่ภิกษุณีถึงความไม่เที่ยงของอายตนภายใน ๖ ภายนอก ๖ และวิญญาณเปรียบเทียบกับประทีปติดไฟ, ต้นไม้และคนฆ่าโค

ดูกรน้องหญิงทั้งหลาย เราเปรียบอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเนื้อความในอุปมานั้น มีดังต่อไปนี้ดูกรน้องหญิงทั้งหลาย ข้อว่าส่วนเนื้อข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายใน ๖ ส่วนหนังข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอก๖ เนื้อล่ำในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะ มีดแล่โคอันคมนั้นเป็นชื่อของปัญญาอันประเสริฐซึ่งใช้เถือแล่คว้านกิเลสในระหว่างสัญโญชน์ในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างได้ฯ

 

สากัจฉาธรรม-วิบากกรรมเป็นเรื่องอจินไตย

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

อจินไตย แปลว่า เรื่องที่ไม่ควรคิด ถ้าคิดแล้วจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้า มี 4 อย่างคือ

 • เรื่องวิบากแห่งกรรม
 • วิสัยของผู้ได้ฌาน
 • วิสัยของพระพุทธเจ้า
 • วิสัยแห่งโลก

ถ้าเราจะวิเคราะห์อะไรว่าเป็นกรรมเก่าทั้งหมดไม่ถูกต้อง ที่ควรวิเคราะห์คือ ให้เป็นไปในแนวของอริยสัจสี่ อยู่ในอริยมรรคมีองค์แปด จะเป็นทางที่ทำให้แก้ปัญหาได้ เพราะกรรมมันให้ผลต่างกรรม ต่างวาระ ควรคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำ อะไรคือสิ่งที่ควรละ

“สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม (กมฺมุนา วตฺถตีโลโก) กรรมนี้คือการกระทำ ไม่ใช่วิบากของกรรมไม่ใช่ผลของกรรม”

(more…)

อย่าให้มารกุมหัวใจเราได้

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

กาม คือ สิ่งที่อยู่ข้างในใจเรา ความยึดมั่น ลุ่มหลงมัวเมา เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่เป็นกามคุณทั้งห้า  กามคุณทั้งห้า (วัตถุกาม) ไม่ใช่กาม แต่กิเลสกามเป็นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงว่า อย่าให้มีในใจ อย่าให้มีความลุ่มหลง มัวเมา พัวพันในสิ่งนั้น อย่าให้มารกุมหัวใจเราได้ เราจะต้องมีสติ ให้เห็นโทษของกาม ให้เห็นว่าไม่มีอะไรดีเลยในกามนี้ มีแต่จะฉุดเราให้ลงสู่ที่ต่ำโดยแท้ เราต้องรีบละรีบวาง อย่าให้ใจของเรามีกาม ให้ใจของเราสบาย ให้เห็นคุณในความสุขที่ไม่ต้องเกิดจากกาม ไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอก เป็นความสุขที่อยู่ภายในมีอยู่

ตอบคำถาม-พ้นทุกข์ได้ด้วยอริยปัญญา

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พระอรหันต์ ถ้ามีผัสสะเกิดขึ้น อาจจะมีกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ที่เกิดขึ้นในภายใน อันนี้มีได้ แต่ว่าใจนั้น ไกลจากกิเลส “อรหันต์ แปลว่า ไกลจากกิเลส” ไกลด้วยอะไร ไกลกันด้วยอำนาจของ “สติ” สติมันกลั้นเอาไว้ เหมือนอย่างใบบัวกับน้ำ ใบบัวเกิดจากน้ำ เกิดจากขี้ตมก็จริง แต่เวลาน้ำ ขี้ตมมาโดนมันเนี่ย มันไม่เปื้อนกัน เช่นเดียวกัน บางทีมีผัสสะเกิดขึ้น อาจจะมีราคะ โทสะ โมหะ แต่ไม่แปดเปื้อนใจ แยกกันไป

พ้นทุกข์ได้ด้วยอริยปัญญา คือ ละความเพลิน ละความพอใจ ละความอยาก จะเป็นการดับทุกข์ที่เป็นไปโดยธรรม
(more…)

อำนาจเงิน

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

อำนาจเงินมันมีอำนาจมาก..เพราะมันรัดแน่นอยู่ทั้ง 6 ทาง เงินจะเปลี่ยนเป็นความสุขทางตา..ทางหู..หรือทางลิ้นก็ได้ คุณใช้เงินไปลักษณะนั้น ลักษณะนี้ เพื่อให้เกิดความสุขทั้ง 6 ทาง ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เงินมันจึงมีอำนาจมาก…

เราจะหลุดออกจากอำนาจของเงินได้ เราต้องหาอย่างถูกต้อง เราต้องใช้อย่างถูกต้องคือ ใช้ไปใน 4 ลักษณะ ดังนี้

 1. ใช้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว
 2. เก็บรักษาไว้ใช้จ่ายยามฝืดเคือง
 3. ใช้จ่ายในลักษณะเกื้อกูลผู้อื่นอันเป็นเหตุให้เกิด สารณียธรรม (ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกัน)
 4. ใช้จ่ายเพื่อที่จะทำให้เกิดบุญ

 การใช้..ใช้ให้มันถูกได้  การหา..หาให้มันถูกได้

หาถูกด้วย  ใช้ถูกด้วย  เห็นคุณค่าของเงินอยู่อย่างถูกต้อง  เราจะหลุดจากอำนาจของเงินได้

คำพุทธ-ตัณหาสามอย่าง

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ตัณหามี ๓ อย่างเหล่านี้คือ กามตัณหา (ตัณหาในกาม), ภวตัณหา (ตัณหาในความมีความเป็น), วิภวตัณหา (ตัณหาในความไม่มีไม่เป็น)

“ธรรมะเหล่าใดที่เรากล่าวแล้วโดยหลายแง่หลายมุม เป็นธรรมะที่ทำอันตราย ธรรมเหล่านั้นก็สามารถที่จะทำอันตรายได้จริง กามท้ังหลาย เรากล่าวแล้วว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์มาก ทำให้เกิดความคับแค้นใจมาก และมีโทษมากเป็นอย่างยิ่ง..ครั้นเห็นกามนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาด..แล้วเจริญซึ่งอาศัยอารมณ์อันเดียว อันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของอุปทานอันมีในเหยื่อของโลกโดยประการทั้งปวงแล”

ฝึกจิตอย่างไร จึงจะปล่อยวางความยึดถือได้

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

การพิจารณากับความที่จิตฟุ้งซ่านต่างกันตรงที่ จิตมี “สมาธิ” ความฟุ้งซ่านจะทำให้จิตมีความเร่าร้อน ไม่เป็นสมาธิ หรือแม้แต่พระอนุรุทธะผู้เป็นเลิศในเรื่องทิพจักษุที่เข้าสมาธิได้ถึงฌาณ ๔  แล้วไปตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุ ก็เพราะการที่ท่านไปตรวจดูตรงนั้นตรงนี้ ซึ่งนี่เป็นความฟุ้งซ่านของท่าน เป็นความฟุ้งซ่านที่ละเอียดในขณะที่จิตเป็นสมาธิ ดังนั้นเราจะรู้ได้ว่าเป็นการพิจารณาไม่ใช่ความฟุ้งซ่าน การพิจารณานั้นต้องเป็นไปเพื่อปล่อยวางความยึดถือ ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่ง รู้พร้อม เป็นไปเพื่อความดับสนิท…

การวางการปล่อยวางนั้นเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราเจริญมรรคมีองค์แปดอย่างถูกต้อง อย่างชำนาญในการปฏิบัติ

ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ทำไมบางทีเราฟังธรรมไม่รู้เรื่อง คือ ไม่สามารถจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ว่าข้อนี้เป็นอย่างนี้ข้อนั้นเป็นอย่างนั้น เข้าใจผิดเพี้ยนไปจากที่พระพุทธเจ้าได้หมายเอาไว้และได้ตั้งตรงเอาไว้ แล้วเอาความเข้าใจผิดนั้นมาถือว่าเราเข้าใจถูก นั่นไม่ใช่ว่าเราฟังธรรมรู้เรื่อง คือ ไม่เข้าถึงนิยามที่ถูกต้อง ไม่เข้าถึงในระบบกุศลธรรมที่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามสัมมันตะนิยาม (ระบบของความเห็นที่ถูกต้อง) ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นถือว่าไปไม่ได้เลย ไม่เข้าใจเลย หรือไปในเรื่องใหม่ เรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไปไม่ถูกที่ไม่ถูกทาง เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิ  เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาทำการตรวจสอบกันดูว่า ที่เราไม่เข้าใจนี่เป็นเพราะอะไร…

สากัจฉาธรรม-เทวดากับการบรรลุธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ :

คำว่า “หลงลืมสติ” หมายถึง สติที่จะทำให้ไปถึงความเป็นอริยบุคคลตรงนั้นไม่มี แต่ไม่ใช่ว่าขาดสติถึงขนาดว่าไปในเรื่องของอกุศล ถ้ามีการจำพุทธพจน์ได้ด้วยสัมมาทิฏฐิและระลึกถึงเรื่องของทานศีลได้จะทำให้ไปเกิดในเทวโลก พอไปเกิดในเทวโลกแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้ มีการขยับขั้นได้ถ้าปรารภความเพียรพอเพียง เมื่อบรรลุธรรมการเปลี่ยนภพของเขาไม่เหมือนมนุษย์ที่ว่าต้องตายก่อน ดังนั้นไม่จำเป็นต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ในโสดาบันที่เป็นเอกพีชีต้องกลับมาบรรลุเป็นพระอรหันต์ในโลกมนุษย์ ส่วนสกทาคามีอาจเป็นโลกนี้หรือเทวโลกก็ได้ (more…)

สากัจฉาธรรม-ทำอย่างไรให้หลุดพ้น

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

สิ่งที่ทำให้หลุดพ้นไปไม่ได้คือ ตัณหา การที่เราปฏิบัติไปจนคิดว่าบรรลุ ความคิดนั้นอาจถูกหรือผิดก็ได้ ขึ้นอยู่กับเหตุของมัน จะบรรลุหรือไม่ ก็ไม่ให้หยุดปฏิบัติ ให้เดินตามมรรค ทำสิ่งที่ควรทำคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ละสิ่งที่เป็นอกุศล อย่าให้มีอภิชัปปา เมื่อมีศีลสมาธิปัญญาก็มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีในใจ ให้ใช้ธรรมะห้าอย่างบ่มผลนั้นให้สุกงอมขึ้นมา

การที่เรามาคิดว่า ฉันบรรลุหรือยัง สิ่งที่ควรจะคิดคือว่า อะไรคือสิ่งที่ฉันควรทำ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดนะ ทำให้มันดี ทำให้มันละเอียดลงไป ทำให้มันดียิ่งขึ้นเท่านี้พอเลย

(more…)

สากัจฉาธรรม-หลีกเร้นเป็นที่มาแห่งความยินดี

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พูดถึงประสบการณ์การหลีกเร้น เช่น ต้องการทำต่อแม้กลับมาแล้ว การเอาชนะนิวรณ์ ความสุขในสมาธิ ความเสื่อมในคุณธรรมที่เคยมี การตำหนิสรณะทำให้รัตนะเศร้าหมอง ความอยากก้าวหน้ามากขึ้นในการปฏิบัติ และต้องกลับมาหลีกเร้นอีกหรือไม่

“คนที่เกิดมาตาบอดไม่เห็นสีขาว ไม่เห็นสีแดง ไปบอกว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่มี ทั้งที่มีอยู่ แต่เขาบอกว่าไม่มีเพราะเขาไม่เห็น มันไม่ใช่ ที่ถูกก็คือควรจะบอกว่าไม่รู้ แต่พอมีหมอมารักษาให้เห็นได้แล้ว โอ้ว…พระจันทร์พระอาทิตย์มี อันนี้คือความแจ่มแจ้งที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาฝึกปฏิบัตินั่นเอง”

(more…)

พระราหุลบรรลุธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ท่านผู้ฟังลองนึกถึงบรรยากาศในวันนั้น ที่ป่าอัมพลัฏฐิกาในนครสาวัตถี “พ่อสอนลูก” คือ พระพุทธเจ้านี่แหละสอนท่านพระราหุลกันจริงๆ สอนการนั่งสมาธิกันอยู่ตรงนั้น มีเทวดาร่วมกันเข้าไปฟังด้วยติวเข้มกันอยู่ด้วยคำถามนี้อยู่ 90 รอบ ถามในหมวดธรรมะอายตนะภายในทั้ง 6 อายตนะภายนอกทั้ง 6 วิญญาณทั้ง 6 ผัสสะทั้ง 6 สัญญาเวทนา สังขาร วิญญาณ ขันธ์ 5 รวมกับอายตนะ 6 ทั้งภายในภายนอก ผัสสะด้วยวิญญาณด้วยให้เกิดความเข้าใจกันไปเลยล่ะว่าอะไรที่มันเที่ยงน่ะมันมีไหม? คำตอบที่เราจะได้เลยว่ามันไม่มี ไม่มีอะไรที่มีความเที่ยงแท้ยั่งยืนแน่นอน

สากัจฉาธรรม-ประสบการณ์การหลีกเร้น

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

คุณศันสนีย์พูดถึงประสบการณ์การไปเข้าคอร์สหลีกเร้นปฏิบัติธรรมของตนเอง ที่ช่วยทำให้มีสมาธิมีจิตใจที่ลึกซึ้งละเอียดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จะประสบได้เองเมื่อได้ไปหลีกเร้นฯ

“คุณโยมติ๋วได้มีโอกาสไปแล้ว เห็นประจักษ์ด้วยตัวเองแล้ว ก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายแหละว่า ในชีวิตนี้ที่เราเกิดมาก็คงไม่เกินหนึ่งร้อยปี ห้าสิบปีบางทีก็ยังยาก เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ย เรามาหาความสุขในภายใน หาสิ่งที่มันมีค่า ซึ่งประสบการณ์ตรงนี้มันมีค่า มันหาค่าไม่ได้ล่ะ มันมีค่าเท่าไหร่กันแน่ มีค่ามาก เพราะฉะน้้นก็อยากจะชักชวนกันให้มาหาสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ตรงนี้นี่แหละ”

(more…)

คำพุทธ-เรื่องพระราหุล

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

เป็นสามพระสูตรที่พระพุทธองค์ ทรงตรัสสอน “พระราหุล” เมื่อครั้งยังเป็นเณรน้อยใช้การการอุปมาอุปไมย ถึงน้ำล้างพระบาทและช้างต้นกับบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ แว่นส่องหน้ากับการพิจาณาก่อนแล้วจึงกระทำทางกายวาจาใจ เมื่อเจริญวัยขึ้นทรงตรัสสอนเรื่องขันธ์๕ ธาตุ๕ เจริญอานาปานสติ และเมื่อเป็นภิกษุได้เน้นย้ำเรื่องความไม่เที่ยงของตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ จนกระทั้งพระราหุลหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย

จูฬราหุโลวาทสูตร [๑๒๕] , มหาราหุโลวาทสูตร , จูฬราหุโลวาทสูตร [๗๙๕]

ที่พึ่งอันแท้จริง

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

คนที่ถูกความกลัวคุกคามแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะยึดถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้บ้าง สวนศักดิ์สิทธิ์บ้าง รุกขเจดีย์บ้างว่า นั่นเป็นที่พึ่งของตนๆ เพราะถูกความกลัวครอบงำเอา คุกคามเอา เวลาที่คนกลัวมันกลัวไปหมดทุกอย่าง จึงไปหาที่พึ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่พระองค์ทรงตรัสว่าที่พึ่งอันเกษม ที่พึ่งอันแท้จริง ที่พึ่งที่ดีที่สุด ก็คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เอาตรงนี้เป็นที่พึ่งเพื่อให้รู้ “อริยสัจสี่” นี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อเรามารู้อริยสัจสี่แล้ว เราจะสามารถปลดทุกข์ได้ ลดความกลัวต่างๆ ลงได้ และก็จะไม่ไปหาพึ่งที่พึ่งอันผิดๆ

ตอบคำถาม-ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นเห็นธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

เห็นปฏิจจสมุปบาท คือ เห็นธรรมที่อาศัยกันและกัน แล้วจึงเกิดขึ้น เห็นความเป็นเหตุเป็นผลของมัน เห็นแล้ว เข้าใจแล้ว มีความหน่าย คลายกำหนัด แล้วปล่อยวาง คือ เห็นธรรม-เห็นตั้งแต่ตอนที่เข้าใจแล้ว เห็นเข้าไปในใจ ไม่ใช่ที่ในสมอง หรือจำได้เฉยๆ แต่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ชื่อว่า “เห็นธรรม”

เห็นการเกิด-ดับ คือ เห็นความเกิดขึ้นของมัน เห็นความที่มันตั้งอยู่ไม่ได้ ทำไมถึงเห็นได้ ก็เพราะว่าต้องเห็นความไม่เที่ยงของมัน เห็นความที่มันเป็นเหตุเป็นผลว่า “ถ้ามีเหตุ มันก็เกิดขึ้น; ถ้าเหตุไม่มี มันก็ดับไป” ความเข้าใจตรงนี้ เรียกว่า มีทิฏฐิที่ถูกต้อง
(more…)

คำพุทธ-ทุกข์มีมากพอแล้วเพื่อจะสำนึกตัวมารู้ทุกข์

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ทุกข์ประเภทใหญ่ๆ ก็มีพอแล้วสำหรับสัตว์จะสำนึกตัวมารู้อริยสัจ คือ ไม่จำเป็นจะต้องผ่านทุกข์ทุกชนิดทุกขนาด
…เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษตัดหญ้า ไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ ในชมพูทวีปนี้ นำมารวมไว้ในที่เดียวกัน; ครั้นนำมารวมไว้ในที่เดียวกันแล้วกระทำให้เป็นเครื่องเสียบร้อย; ครั้นกระทำให้เป็นเครื่องเสียบร้อยแล้ว ก็เสียบสัตว์ใหญ่ๆ ในมหาสมุทรที่เครื่องเสียบขนาดใหญ่, เสียบสัตว์ขนาดกลางๆ ในมหาสมุทรที่เครื่องเสียบขนาดกลาง, เสียบสัตว์ขนาดเล็กๆ ในมหาสมุทร ที่เครื่องเสียบขนาดเล็ก. สัตว์ใหญ่ๆ ในมหาสมุทรยังไม่ทันจะหมด แต่หญ้า ไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ ในชมพูทวีปนี้ก็หมดเสียแล้ว (more…)

อย่าถูกจิตหลอก

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

จิตนี้..พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่คดโกง ปลอมเทียม ล่อลวง ปลิ้นปลอก เราจะเห็นความปลิ้นปลอก หลอกลวง ยึดถือของจิตเราได้ต้องจับจิตนี้ให้ได้ก่อน เราจะจับจิตของเราได้ เราต้องตั้งสติขึ้น อยู่นิ่งๆ ดูดีๆ ว่ามันยึดถือในอะไรอยู่ ยึดถือในรูป สัญญา เวทนา สังขาร หรือวิญญาณ แล้วทำลายความยึดถือนั้นด้วยการละ ละเสีย..ด้วยอำนาจของปัญญา วางความยึดถือที่มีอยู่ในกายนี้ วางด้วยการเห็นตามที่เป็นจริง วางด้วยพลังอำนาจของสมาธิ ของสติ ที่เราตั้งเอาไว้ในกายนี้

“ให้เปิดตาใจของเรา ด้วยความลงใจ ด้วยความมั่นใจ ความเชื่อใจในคำสอนของพุทธะ ด้วยธรรมะที่ท่านประกาศไว้ดีแล้ว ด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของเรา”

การพิจารณาคู่กับความสงบ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเจริญอริยมรรคมีองค์แปด สมถะ(ความสงบ) และวิปัสสนา(การพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญา) ก็เป็นธรรมที่เคียงคู่กันไป ที่ต้องสอนแยก ไม่ใช่ให้ปฏิบัติแยก แต่ให้ปฏิบัติชนิดที่เคียงคู่กันไป เพราะเป็นข้อจำกัดของภาษา ที่ต้องพูด ต้องอธิบาย ที่มาก่อนไม่ใช่ว่าจะต้องทำก่อน ที่มาหลังก็ไม่ใช่ว่าต้องทำสุดท้าย แต่อธิบายให้ฟังว่ามันมีสองอย่างนี้ แล้วสองอย่างนี้ต้องทำไปพร้อมๆ กัน ดังที่พระพุทธเจ้าเปรียบไว้กับราชทูตคู่หนึ่งที่จะต้องมาด้วยกัน…

ถ้าเราไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่น เราจะต้องฉลาดในวาระจิตของตนเอง

พุทธภูมิ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พระโพธิสัตว์หลังจากที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้ว จะต้องใช้เวลาไปอีกยี่สิบห้าล้านหกแสนรอบเป็นอย่างน้อยกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกครั้ง จึงเป็นอุปมาอุปมัยที่พระพุทธเจ้าระบุไว้ว่า เหมือนเต่าตัวหนึ่งที่ตาบอดร้อยปีขึ้นมาหายใจสักครั้งหนึ่ง โอกาสที่มันจะเอาหัวเข้าไปซุกอยู่ในรูที่มีอยู่ในแอกไม้ไผ่พอดีนี่มันยากมาก มันยาวนานมาก โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นได้น้อยมาก แต่เป็นไปได้ เพราะมีเหตุมีปัจจัยแห่งความเกิดขึ้นของสัมมาสัมพุทธะอยู่ มีเรื่องของใจที่มีความข้องอยู่ในโพธิญาณ ปรารถนาสิ่งที่เรียกว่าเป็น “พุทธภูมิ

สากัจฉาธรรม-เมื่อเรารู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

บทย่อ :

 • เมื่อการปรุงแต่งหรือสังขารไม่มีแสดงว่าอวิชชาก็ไม่มี วิชชาคือความรู้เกิดขึ้น พอไม่มีการปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มากระทบ ความทุกข์มันก็ดับไป จึงเกิดความรู้สึกเบาสบายขึ้นมา ความรู้ในที่นี้หมายถึงญาน หมายถึงวิชชา หมายถึงระลึกรู้ คือสติ จะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ต้องมีการบ่มด้วยทาน ศีล ภาวนา ประสบการณ์เหล่านี้ทุกคนเคยผ่านมาทั้งสิ้น เช่น การวางไปแล้วสำหรับของเล่นเด็ก พระพุทธเจ้าเปรียบกับเศษหญ้าใบไม้ที่คนขนไปทิ้งว่า ไม่ใช่เรา ให้พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะไม่มีการกลับกำเริบจะเหนือโลกได้
 • แผ่เมตตาไปอย่างไรก็ได้รับ จะมากน้อยก็ตามกำลังส่งของผู้ให้และจิตของผู้รับ

(more…)

สากัจฉาธรรม-การบรรลุธรรมกับเพศที่สาม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

พระพุทธเจ้ามีเมตตาไม่มีประมาณต่อสัตว์โลก เพศที่สามก็สามารถบวชได้ ยกเว้นกะเทยจาก 2 ใน 5 ประเภทที่กำหนดไว้ การบรรลุธรรมคือการทำความสะอาดที่จิต จึงไม่ได้เกี่ยวกับเพศ

“ไอ้ความที่เราไปคลุกคลีในของที่เราชอบอยู่เสมอๆ อันเนี๊ยะจะเป็นอันตราย อันตรายมันอยู่ที่ความชอบ ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไปชอบอะไร เพราะว่าความชอบความกำหนัดมันไปติดกับอะไร อันนั้นจะเป็นปัญหาขึ้นมาทันที มันจะเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันที เราก็ต้องแก้ตรงสิ่งนั้น ที่เป็นความกำหนัดที่เกิดขึ้นในจิตของเรา เราต้องละตัวตนของเราตรงนี้ออกไปให้ได้”

(more…)

สากัจฉาธรรม-เข้าใจให้ถูกกับปีชง-ปาราชิก-เห็นต่าง

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

 • จะปีชงหรือไม่ ให้เห็นว่าความสุขความทุกข์ในโลกนี้มีได้เป็นเรื่องธรรมดา ควรทำในสิ่งที่จะต้องทำในโลกตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือ ทำสิ่งที่ควรทำ, ละสิ่งที่ควรละ  ให้พึ่งที่พึ่งอันเกษมเพื่อที่จะรู้อริยสัจสี่ แล้วเราจะพ้นจากความทุกข์ได้
 • ปาราชิก คือ ผู้พ่ายแพ้ มี 4 ข้อ ที่เมื่อทำแล้วจะหมดความเป็นภิกษุทันที
 • เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วจะทำให้เกิดความแตกกัน ซึ่งถ้ามันยังไม่แตก แต่ไม่ต้องการให้มันแตก ก็ให้ทำคุณธรรม 6 อย่าง ส่วนถ้ามันแตกกันแล้วจะสมานกัน ก็ต้องมาคุยตรงจุดที่มันเหมือนกันก่อน ไอ้ที่ไม่เหมือนอย่าไปแตะตรงนั้น

(more…)

อุปาทานขันธ์ ๕

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

“ขันธ์” นี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ “ขัน” ธรรมดาคือ ไม่ได้ทำจากพลาสติก แต่มันทำจากกลุ่มก้อน ที่มีความยึดถือ เข้าไปติดไว้ด้วย เขาจึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์. ชื่อเต็มๆของมันนะ “อุปาทานขันธ์” คือถ้าเราจะ พูดถึงขันธ์อย่างเดียว มันยังไม่เต็มเพราะขันธ์นี้มันจะต้องมีอุปาทานติดอยู่ด้วย “อุปาทาน” ในที่นี้คือความยึดถือ ตัวอุปทานคือความยึดถือ คือความกำหนดพอใจในขันธ์ทั้ง ๕ มันจะต้องอยู่ด้วยกันเพราะอะไร? ก็คุณถึงเกิดมาได้ไง คือถ้าไม่มีอุปทานขันธ์ 5 เนี่ยนะคุณเกิดไม่ได้นะ !

คำพุทธ-มหาปุณณมสูตร

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ณ วิหารบุพพาราม นครสาวัตถี พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบปัญหาเรื่องอุปาทานขันธ์ 5 รูปูปาทานขันธ์ เวทนูปาทานขันธ์ สัญญูปาทานขันธ์ สังขารูปทานขันธ์ วิญญูปาทานขันธ์ มีมูลมาจากฉันทะ แสดงเหตุของการเรียกว่าขันธ์ เหตุของการบัญญัติ คุณคือสุขโสมนัสที่อาศัยขันธ์เกิดขึ้น โทษคือไม่เที่ยง และทางของการสลัดออกคือกำจัดฉันทราคะ ละฉันทราคะในขันธ์ทั้ง 5 รู้และเห็นอย่างไรจึงไม่มีอนุสัยคือความถือตัว ว่าเป็นเรา ว่าของเราโดยให้รู้และเห็นด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงว่า นั่นไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่อัตตาของเรา

มหาปุณณมสูตร

สากัจฉาธรรม-เหตุใดควรเรียนบาลี และอดทนไม่เก็บกด

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

 • เรียนภาษาบาลีดีกว่า เพราะบาลีเป็นพุทธพจน์ พระพุทธเจ้าพูดภาษาอะไร เราไปรู้ภาษานั้น มันลึกซึ้งกว่า แล้วเงื่อนไข แง่มุม ความหมาย รากศัพท์ และก็รวมถึงการใช้งานต่างๆ จะมีความลึกซึ้งที่คนที่รู้ภาษาจะทราบได้ เพราะฉะนั้นการเรียนบาลีตรงนี้ จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ยังไม่เข้าใจอยู่ได้
 • อดทนนี้ อดทนต่อทุกขเวทนา อดทนไม่ให้อกุศลธรรมเกิด ถ้ามีก็ให้รีบละเสีย อย่าเก็บไว้เพราะถ้าเก็บไว้จะกลายเป็นเก็บกด จะทำได้ก็ต้องมีสติ เจริญเมตตามาแล้วแต่แรก และให้เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นเรา ค่อยๆ ทำไป การฝึกเต็มรูปแบบจะช่วยได้

(more…)

ตอบคำถาม-อริยทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยนทางธรรม

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

เจ้าของโคคือ คนที่ได้ลิ้มรสอมตะรสแล้ว ลิ้มรสของอริยผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งคนที่รู้ธรรม เช่น ท่านพระอัสสชิที่รู้ธรรมะแล้วตอนนั้น เปรียบเสมือนกับเจ้าของโค มีผลิตภัณฑ์แล้วเอาไปขาย ขายให้กับพระสารีบุตร ท่านพระสารีบุตรได้รับรสแห่งโคคือ อมตะธรรม ที่ท่านซื้อมาด้วยความศรัทธา มีศรัทธาในท่านพระอัสสชิที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ใช้ศรัทธาตรงนี้เป็นอริยทรัพย์ในการที่จะแลกซื้อรสชาติของโค คือ อมตะรส และไม่ว่าเราจะซื้ออะไรก็ตามจะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนในทางธรรมะนี้คือ อริยทรัพย์
(more…)

หาที่พึ่งเพื่อให้รู้อริยสัจ

คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บทย่อ:

ถ้าชีวิตของเรามีความทุกข์ ให้ลองนำธรรมะมาใช้แก้ทุกข์ ดูว่ามันจะเป็นทางออกของปัญหาของเราได้หรือไม่ ถ้ามันเป็น อันนี้จะทำให้ศรัทธาเกิดขึ้้นได้ พอมีศรัทธาอย่างนี้แล้วก็จะเรียกว่า เป็นผู้ที่เปิดใจเตรียมฟังธรรม

สัตว์โลกนี้ถูกผัสสะห่อหุ้มแล้ว ถูกขังอยู่ในหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ เราจะทำอย่างไรถึงจะหลุดออกจากตรงนี้ เป็นอิสระจากผัสสะทั้งหลายนี้ได้ จึงต้องหาที่พึ่งอันสูงสุด นั่นคือ อริยสัจสี่ โดยการพึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้า พึ่งการปฏิบัติ พึ่งผู้ที่รู้มาก่อน (พุทธะ ธรรมะ สังฆะ) พึ่งเพื่อให้ใจของเรามารู้อริยสัจสี่