กรรมให้ผลต่างวาระต่างเวลา-ทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 25/5/2558

…ได้ยกเรื่องราวที่เกี่ยวกับ “กรรมให้ผลต่างวาระต่างเวลา” และ “ผู้กระทำกรรมอันใดไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น” มา 3 เรื่อง;
เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ, เรื่องอุบาสกชื่อมหากาล และ เรื่องอุบาสกชื่อจุลกาล ซึ่งมีจุดที่เหมือนและแตกต่างกันอยู่ ให้เรามั่นใจว่า
เมื่อเราสร้างกรรมดี ทำความดีแล้ว สิ่งนั้นจะได้ให้ผลดีแน่นอน
(more…)

เรื่อง วุฒิธรรม-ธรรมที่ทำให้มีความเจริญสี่อย่าง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/5/2558

วุฒิธรรม คือ สิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญ ความก้าวหน้าในชีวิตของเรา มี 4 อย่าง
(more…)

สากัจฉาธรรม-อยู่กับแม่อย่างไรให้มีสุข

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/5/2558

“ให้สู้ด้วยความอดทน ให้สู้ด้วยความไม่เบียดเบียน ให้สู้ด้วยเมตตาจิต ให้สู้ด้วยความรักใคร่เอ็นดู
…ถ้าเป็นแม่ของเราไม่มีทางเลี่ยงได้เลยที่จะทำอย่างอื่น”

(more…)

สากัจฉาธรรม-ธรรมะท่ามกลางความขัดแย้ง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/5/2558

“ไม่มีใครที่จะเอาชนะบุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลย เรามีธรรมะคุ้มครองจิต ด้วยความอดทน ด้วยสมาธิ
ไม่มีทางที่เขาจะเอาชนะเราได้ เราเป็นผู้มีปัญญาจึงอดทนอยู่ได้”

(more…)

สากัจฉาธรรม-ลักษณะศรัทธาแห่งผู้มีศรัทธา

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 22/5/2558

“ทำแบบทุ่มเท ทำแบบเต็มหัวใจ ทำแบบไม่กังขา ทำแบบไม่ท้อถอย นี่คือคนที่มีศรัทธา”
(more…)

อุทานพาพบพระพุทธองค์,สคารวมาณพเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/5/2558

“Oh my God” ฝรั่งในทางตะวันตกเขาอุทานกัน แต่ นางคนนี้อยู่ประเทศอินเดีย สมัยนั้นมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว
เกิดตกใจขึ้นมาก็อุทานว่า “นโมตัสสะ”
(more…)

สากัจฉาธรรม-โรฮิงญา ปัญหานี้มีทางออก

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 21/5/2558

“ถ้าเรามีจิตที่มีเมตตามีอุเบกขาที่ให้ไป เราจะไม่ได้เกลียดคนที่รักโรฮิงญา หรือเกลียดคนที่เกลียดโรฮิงญาเลย
เราจะข้ามล่วงสิ่งเหล่านี้ไปได้หมด..เราต้องทรงอยู่ในมรรคไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น”

(more…)

คำพุทธ-สคารวสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/5/2558

สคารวสูตร

จากคำอุทาน “ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น” ของนางธนัญชานี ณ บ้านปัจจลกัปปะในแคว้นโกศล
เป็นเหตุให้ สาคารวมาณพ ได้พบพระสมณโคดม ได้ทูลถามว่า…
(more…)

แบ่งกันกิน

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 20/5/2558

“เราแบ่งปันธรรมะนี้ ยิ่งแบ่ง ยิ่งให้ ยิ่งงอกงาม ยิ่งเจริญ ยิ่งเปิดเผย ยิ่งเจริญ”

(more…)

ตอบคำถาม-แยกกาย,แยกจิต ปล่อยวางเวทนา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/5/2558

“ทุกขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา, แต่ทุกขเวทนานี้ อาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้ ไม่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วหาเกิดขึ้นได้ไม่”

(more…)

เรื่องภิกษุหลายรูป-เจ้าสุปปพุทธศากยะ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 19/5/2558

ได้นำนิทานที่เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้ามา 2 เรื่อง; เรื่องภิกษุหลายรูป-เจ้าสุปปพุทธศากยะ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึง

“คนทำความดีก็ได้ดี – คนทำความชั่วก็ได้ชั่ว”

(more…)

ขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆ จะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มี

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/5/2558

“น โข สุเขน สุขํ อธิคนฺตพฺพํ ทุกฺเขน โข สุขํ อธิคนฺตพฺพนฺติ”
ขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆ จะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มี..ความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆ บรรลุได้โดยยาก

(more…)

ธรรมทั้งปวงมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุด

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/5/2558

 • โลกียะปัญญา คือ ปัญญาที่เป็นลักษณะความรู้ที่เป็นเรื่องของทางโลก ทางทำมาหากิน เป็นความเปลี่ยนแปลงเป็นความดับไป
 • โลกุตตระปัญญา คือ ปัญญาที่ทำให้เห็นความไม่เที่ยง เห็นความเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ตามในสิ่งนั้นเป็นปัญญาที่อยู่ในระดับเหนือโลก
 • (more…)

  เรื่องสังกิจจสามเณร

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 18/5/2558

  ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๘๙ ภาคที่ ๔ เรื่อง สังกิจจสามเณร

  …เป็นเรื่องราวของสามเณรชื่อ สังกิจจ อายุ ๗ ปี ที่บรรลุพระอรหันต์ในเวลาปลงผม ได้ยอมสละชีวิตมอบตัวให้แก่โจรเพื่อช่วยภิกษุ ๓๐ รูป
  จากการทำพลีกรรม เมื่อในเวลาที่โจรฟันดาบลงที่คอของสามเณร
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-สมาธิ สุขนี้ที่ควรละ

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/5/2558

  “เวทนาอาจจะเป็นทางผ่าน ใช่อยู่ แต่ไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะเอา เป้าหมายที่เราต้องการคือ ไม่เอาอะไร”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ความต่างของอุทธัจจะในสังโยชน์และในนิวรณ์

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/5/2558

  “คือถ้าเปรียบเทียบนักแสดงอยู่บนเวที เวทีเป็นกรอบของสมาธิ ถ้าออกนอกเวทีคือออกนอกสมาธิเป็นนิวรณ์ แต่ถ้าอยู่ในกรอบอยู่ในสมาธิเดินไปมาเป็น
  อุทธัจจะเบื้องสูง ถ้าคนแสดงยืนนิ่งเฉยไม่เอาอะไรทั้งนั้น นี่คืออุทธัจจะสิ้นไป แม้เวทีจะใหญ่ก็ตามแต่ก็ยืนนิ่งไว้”

  (more…)

  อบรมกาย อบรมจิต

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/5/2558

  เป็นจุดที่สำคัญที่สุดของพระสูตรนี้ “การอบรมกายและการอบรมจิต” คือ “กายภาวนาและจิตภาวนา” คนที่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วแล้วความทุกข์นั้นมันครอบงำจิต เศร้าโศกร่ำไห้คร่ำครวญ แสดงว่าความทุกข์เหล่านั้นครอบงำจิตแล้ว เรียกว่ามีจิตไม่ได้อบรม ทีนี้คนที่อบรมกายอบรมจิตนั้นเป็นอย่างไร
  (more…)

  สากัจฉาธรรม-สมาธิ สุขเพื่อให้เห็นทุกข์

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 15/5/2558

  “…สุข ทุกข์ ในสมาธิ เป็น เวทนา เป็นหนึ่งในขันธ์ห้าให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ไม่ให้เอา
  แต่ให้ทำ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้มาก มรรคทำให้มาก เวทนาต้องเข้าใจ…”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-พระพุทธเจ้ากับการทำนา

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 14/5/2558

  “ตัวสมณะเองก็ต้องไถต้องหว่าน จึงจะได้บริโภคเช่นกัน”

  …ครั้งเมื่อมีพระชนม์มายุ 7 ชันษาในพิธีแรกนาขัวญ ทรงเข้าถึงปฐมฌานเป็นครั้งแรก นับว่าเป็นปฐมฌานที่สำคัญ เพราะได้ทรงนำเหตุกราณ์นี้มาทบทวนอีกครั้งก่อนการตรัสรู้ ว่านี่น่าจะเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ได้ (more…)

  คำพุทธ-มหาสัจจกสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/5/2558

  มหาสัจจกสูตร

  …ณ ป่ามหาวันเมืองเวสาลี สัจจกนิรครนถ์ได้ทูลถามพระพุทธองค์เรื่องการอบรมกายและอบรมจิตในความหมายของพระองค์
  อุปมา ๓ อย่างเปรียบเทียบไม้สีไฟแบบกับคนที่ออกจาก “กาม” ด้วยกายและใจแบบใดจึงควรเป็นไปเพื่อตรัสรู้
  (more…)

  ตอบคำถาม-โสดาบันชาตินี้

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/5/2558

  …ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า เราจะทำอย่างไร ให้ข้อมูลที่เรารู้แล้ว มันเข้าไปในใจได้? ทำอย่างไรให้เราตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้?
  ก็คือ “การปฏิบัติ” คำสอนของพระพุทธเจ้าจะเกิดประโยชน์ ก็ต่อเมื่อเราน้อมนำมาทำ เราน้อมนำเข้ามาทรงไว้ในใจ นี่คือ ประเด็น
  (more…)

  เรื่องบุรุษเคราแดงผู้ฆ่าโจร-พระโปฐิลเถระ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/5/2558

  ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๘๑ ภาคที่ ๔ เรื่อง “บุรุษเคราแดงผู้ฆ่าโจร”

  …เป็นเรื่องของบุรุษผู้มีเคราแดง ผู้เป็นคนฆ่าโจรที่ชาวเมืองเขานำมาให้ทุกวันๆ เป็นเวลา 55 ปี จนไม่สามารถทำต่อไปได้อีกเพราะแก่เถ้าแล้ว ได้ถวายภัตแก่พระสารีบุตร ยังบุญนั้นทำให้เขาได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต เหล่าภิกษุได้สนทนากันถึงเรื่องนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า; (more…)

  ที่ตั้ง ที่พึ่ง ที่ระลึกถึง

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 12/5/2558

  ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๒๕ ภาคที่ ๒ เรื่อง ปุโรหิตชื่ออัคคิทัต

  …พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับปุโรหิตของพระเจ้าโกศลชื่อ อัคคิทัต ถึงเรื่องที่พึ่งอันเกษมและไม่เกษม ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่า “อัคคิทัต บุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้น นั่นว่าเป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้เลย, ส่วนบุคคลที่ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ย่อมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะได้ทั้งสิ้น” แล้วตรัสพระคาถาว่า:- (more…)

  พุทโธ ธัมโม สังโฆ คือที่พึ่งอันสูงสุด

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/5/2558

  …จิตที่เป็น “พุทโธ” จะไม่หวั่นไหวไปตามกิเลสที่พัดผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กายหรือใจ โดยอาศัยการปฏิบัติให้อย่างดีอย่างชอบ ตามตัวอย่างของสัมมาสัมพุทโธ การปฏิบัตินี้ก็คือ “สังโฆ” ปฏิบัติตามคำสอนที่สัมมาสัมพุทโธนั้นสอนเอาไว้ในเรื่องของ ศีล สมาธิ ปัญญา

  ในเรื่องของการทำความดีทางกายทางวาจาในรูปแบบต่าง ๆ คำสอนนี้เรียกว่า “ธัมโม” ดังนั้นแล้ว

  พุทโธ ธัมโม สังโฆ จึงเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุด

  (more…)

  จะคิดก็คิดได้, จะไม่คิดก็ไม่คิดได้

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/5/2558

  “…เมื่อเราต้องการตริตรึกไปในความคิดเรื่องใด ก็ตริตรึกไปในความคิดเรื่องนั้นได้ เมื่อเราไม่ต้องการตริตรึกไปในความคิดเรื่องใด ก็ไม่ตริตรึกไปในความคิดเรื่องนั้นได้ ถ้าเราต้องการดำริไปในความดำริอย่างใด ก็ดำริไปในความดำรินั้นได้ (more…)

  อุบายระงับความโศก ๒

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 11/5/2558

  ได้ยกเรื่องราวที่เป็นอุบายในการระงับความโศกไว้อีก ๓ เรื่อง ที่เมื่อเราสูญเสียคนที่เรารักไป เราจะมีวิธีระงับความโศกนี้ได้อย่างไร ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเรื่องนี้ไว้แก่

  • สันตติมหาอำมาตย์ ; ผู้ถูกความโศกอย่างแรงกล้าครอบงำ ด้วยหญิงนางรำที่ตนรักได้ตายไป จึงได้ไปสู่สำนักของพระพระศาสดา พระองค์ตรัสให้อุบายระงับความโศกแก่เขาว่า “ท่านมาสู่สำนักของผู้สามารถเพื่อดับความโศกได้แน่นอน อันที่จริงน้ำตาที่ไหลออกของท่านผู้ร้องไห้ในเวลาที่หญิงนี้ตาย ด้วยเหตุนี้หล่ะ มากกว่าน้ำของมหาสมุทรทั้ง ๔” ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถาว่า “กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยู่ในกาลก่อน เธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งไป กิเลสเครื่องกังวล จงอย่าได้มีแก่เธอในภายหลัง, ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ ในท่ามกลาง จักเป็นผู้สงบระงับ เที่ยวไป.” เมื่อจบพระคาถา สันตติมหาอำมาตย์ได้บรรลุพระอรหัต

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ธรรมะจากงานศพและอุบายให้แม่รู้ธรรม

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/5/2558

  • ในเรื่องของงานศพให้แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งไว้ใช้เตือนสติของเรา ส่วนที่สองก็คือ ประเพณีอะไรต่างๆ ที่เขาทำ เราก็ไม่ไปแตกแยก ถ้าทำแล้วมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นอกุศล ก็อย่าไปทำ หรือว่าทำแล้วจะเกิดความสามัคคี ก็ทำซะ แต่ว่าทำเพื่อความสบายใจเราก็คิดใหม่ ตั้งจิตใหม่ให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เรื่องของมงคลตื่นข่าว เป็นผู้เชื่อเรื่องของกรรม ให้เห็นเป็นมรณสติ
  • ในเรื่องของคุณแม่ที่ต้องการประดิษฐานท่านให้ตั้งอยู่ในธรรมที่มากขึ้น อันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้อง เราต้องพยายามทำทุกวิถีทาง ใช้ความอดทน ค่อยทำค่อยปฏิบัติไป แต่ด้วยความรวดเร็ว อย่าประมาท
  • (more…)

  สากัจฉาธรรม-เมื่อเสียงเป็นเสี้ยนหนามและเหตุเสื่อมของสมาธิ

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 9/5/2558

  • ความพอใจและไม่น่าพอใจในเสียงทำให้เกิดความเศร้าหมองที่จิต ทำให้เห็นว่าวัวสีขาวและสีดำเป็นตัวเดียวกัน ทำให้มีอารมณ์ตามเสียงที่ผ่านเข้ามา เสียงจึงเป็นเสี้ยนหนาม วิธีแก้ก็คือต้องตั้งสติขึ้นเอาไว้ สตินี้ต้องมีกำลัง ต้องฝึกให้ชำนาญ เมื่อชำนาญแล้วเสียงนั้นก็จะไม่มากวนใจ

  “การตั้งสติอาจจะไม่ได้สมาธิเลย แต่การตั้งสติขึ้นหมายความว่าเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติ คือถ้าสติมันจะเกิด มันจะเกิดที่ตรงนี้”

  • สมาธิเสื่อม ในกรณีที่ไม่เคยมีมาแล้ว มันไม่เกิดขึ้นเป็นเพราะนิวรณ์ห้า แต่ถ้าเคยทำได้แล้วมันเสื่อมไป เกิดจากอกุศลธรรม ก็ให้รีบละอกุศลธรรมนั้นเสีย สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้เห็นคืออกุศลธรรมที่ยังมีอยู่ในใจ
  • (more…)

  อุปมากองบ่วงก์ดักสัตว์

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 8/5/2558

  เรื่องของการแสวงหาอันประเสริฐหรือไม่ประเสริฐมันไม่ใช่เรื่องของภายนอกเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญนั้นคือ เรื่องของในใจว่าในใจนั้นมีการแสวงหาชนิดที่ให้ไปพ้น นิพพานแปลว่าความดับ ความเย็น ความพ้น แต่ว่าในระหว่างที่เราเดินไปตามทางที่ไปสู่ความประเสริฐเนี่ย มันอาจจะมีกับดัก เขาเรียกว่า “บ่วงของมาร” เหมือนกับดักที่เขาวางไว้ดักกวางเนื้อทราย เราก็ต้องระวัง! ใครก็ตามที่มีฌานสมาธิสมาบัติทั้ง ๙ ขั้นนี้ชื่อว่า เป็นผู้ทำให้มารตาบอดคือมารมันจะไม่อยากเข้าไปจุดที่เป็นสมาธิ มันไม่สนุก มารมันก็จะอยู่ในที่ๆ เป็นกาม ถ้าเราไม่หลงไปตามนั้นเราจะไม่หลงไปตามเหยื่อของมาร มารมันจะทำอะไรเราไม่ได้

  สากัจฉาธรรม-สุขและทุกข์ในโลกธรรมแปด

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 8/5/2558

  • เพราะมีธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททำให้เผลอสติ มีการกระทำในทางเบียดเบียนแต่ไม่มีเจตนา เจตนาที่เขาจะได้รับผลของกรรมไม่มี แต่การเบียดเบียนกันมี
  • โลกธรรมคือ ธรรมที่อยู่ในโลกมีทั้งสุขและทุกข์เป็นวัฏฏะ พระพุทธเจ้าสอนให้เหนือทั้งสุขและทุกข์เป็นไปเพื่อวิวัฏฏะ เพื่อเหนือโลก อุบายทีจะนำออกคืออริยมรรคมีองค์แปด การหาความสุขจากในภายใน เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ทุกข์สุขให้ทำความเข้าใจ อยากไม่อยากคือตัณหาให้ละ มรรคทำให้มาก พอเราเข้าใจแล้ว เราจะวางได้ทั้งสุขและทุกข์ เป็นโลกกุตระ

  “พอเราทำความเข้าใจโลกธรรมแล้ว เราจะเหนือโลกธรรมได้”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ผู้มีอำนาจเหนือจิต

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 7/5/2558

  • เวลาเห็นคนเดือดร้อนให้เรามีเมตตาตั้งแต่ใจ วาจา กาย โพธิสัตว์มีการกระทำที่เป็นไปในศีล สมาธิ ปัญญา เพราะยังมีความข้องอยู่ในโพธิญาณ จึงไม่น้อมไปเพื่อเป็นอรหันต์
  • ถ้าเราตกอยู่ในอำนาจของจิต จิตนั้นก็จะเราลากไปตามสิ่งที่มากระทบ จึงควรฝึกจิตให้อยู่ในอำนาจด้วยการให้จิตมีที่แล่นไปสู่นั่นคือ “สติ” พอเรามีสติอยู่กับลมเท่ากับเราผูกสัตว์ทั้งหกชนิดไว้กับเสาเขื่อนเสาหลัก เสาถ้ามีกำลังก็จะทำให้สัตว์อ่อนแรง สติมีกำลังมากขึ้น มีสมาธิที่ละเอียดมากขึ้น ทำให้ได้ไม่ยากซึ่งฌานทั้งสี่ จะมีความว่าง ความเบาความเย็น ให้ค่อยฝึกทำไป เก็บชั่วโมงบิน เติมน้ำทีละหยด
   (more…)

  คำพุทธ-ปาสราสิสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/5/2558

  ปาสราสิสูตร

  ณ อาศรมของพราหมณ์ชื่อรัมมกะ ใกล้เมืองสาวัตถี พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมถึงการแสวงหาที่ประเสริฐ ตรัสเล่าเรื่องตั้งแต่ยังทรงเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้แสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐอยู่ระยะหนึ่ง แล้วได้แสวงหาสิ่งอันประเสริฐคือพระนิพพานจนได้บรรลุธรรมอันประเสริฐ ก่อนแสดงอริยสัจ ๔ แก่ปัจจวัคคีย์ทรงแสดงเปรียบเทียบการหลงไหลในกามคุณ ๕ เหมือนเนื้อที่ติดบ่วงนายพราน ถ้าติดในกามคุณก็เหมือนเนื้อที่ติดบ่วง ถ้าไม่ติดแม้จะเกี่ยวข้องด้วยกามคุณอยู่ก็เหมือนเนื้อที่ไม่ติดบ่วง แม้นอนทับบ่วงอยู่ก็เอาตัวรอดได้แม้นายพรานมา (more…)

  ตอบคำถาม-สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์;สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 6/5/2558

  • ไม่เที่ยง คือ มันไม่แน่นอน; ทุกข์ คือ ทุกขลักษณะ มีอยู่ ๓ อย่าง คือ ๑)มีลักษณะทนได้ยาก ๒)มีลักษณะเป็นของปรุงแต่งและปรุงแต่งสิ่งอื่นพร้อมกันไปในตัว ๓) มีลักษณะแห่งความแปรปรวนเป็นไปต่างๆ เพราะฉะนั้น เรื่องของความไม่เที่ยง ก็คือ ความทุกข์ นั่นเอง
  • “ทุกข์เราต้องทำความเข้าใจ แต่มรรคต้องทำให้มันมากๆ” เราสร้างบุญในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเข้าใจ ทำความเข้าใจในเรื่องของทุกข์ เราสร้างบุญในลักษณะที่ทำให้เกิดมีการทำมากๆ ในเรื่องของมรรคแล้ว เราจะสามารถที่จะเข้าใจความทุกข์ว่า “อ๋อ! บุญกับบาปเป็นอย่างนี้ อ๋อ! มันมีความที่มันเหนือขึ้นไปอย่างนี้ อ้าว! นี่มันทุกข์นี่นา ก็ใช่นะซิ วางมันซะ (more…)

  อุบายระงับความโศก ๑

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 6/5/2558

  ได้ยกตัวอย่างนิทาน ๓ เรื่อง; นางกิสาโคตมี, กุฎุมพีคนใดคนหนึ่ง และ นางวิสาขาอุบาสิกา เพื่อให้คนที่ประสบปัญหาอย่างนี้ได้ฟังและนำใคร่ครวญพิจารณา เป็นวิธีการที่จะช่วยระงับความโศกจากการที่เราสูญเสียคนที่เรารักไปได้ ซึ่งเปรียบเหมือนเราถูกลูกศรอาบยาพิษแทง แต่ไม่รู้ตัว จนกระทั่งพิษมั่นแล่นไปสู่หัวใจ เพราะฉะน้ันจะไม่ให้มีความโศกได้ ต้องถอนลูกศรอาบยาพิษคือตัณหาให้ออก (more…)

  พ่อครัวหัวป่าก์

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 5/5/2558

  …การนั่งสมาธิภาวนา เปรียบเหมือนกับพ่อครัวสองคนที่ปรุงอาหารถวายพระราชา ซึ่งผู้ปรุงอาหารจะต้องรู้จักสังเกตรสชาติของอาหารที่ตนปรุง รู้ว่าเครื่องปรุงชนิดต่างๆ มันให้รสชาติอย่างไร หรือว่าคนกินชอบรสชาติแบบไหน จึงจะทำให้ได้ค่าจ้างรางวัล อุปมาอุไมยนี้ยกขึ้นมาเพื่อจะเปรียบเทียบให้ฟังว่า คนสองคนนั่งสมาธิอยู่ด้วยกัน ทั้งสองคนก็สังเกตลมหายใจเหมือนกัน นั่งท่าเดียวกัน อยู่ในสิ่งแวดล้อมคล้ายๆ กัน ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน แต่คนหนึ่งไม่สามารถทำจิตให้ตั้งมั่นได้ ละความเศร้าหมองไม่ได้ สติสัมปชัญญะก็ไม่เกิด ส่วนอีกคนสามารถทำได้ ก็เพราะเขามี ความฉลาดในการที่จะรู้จักสังเกตนิมิตแห่งจิตของตน

  จงรับผิดชอบชีวิตตน

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 5/5/2558

  คนเราถูกความสุขและความทุกข์ทำให้เศร้าหมองแล้ว ยังไปเที่ยวหาสิ่งที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั้นมาทำให้ตัวเองเศร้าหมองอีก นั้นไม่ถูกต้อง ให้เราพยามหาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมาใส่หัวใจของเรา ความทุกข์ของเราจะน้อยลง ความอดทนมากขึ้น อยู่กับสุขก็อยู่ได้ มีสติตั้งมั่นไว้ไม่เผลอเพลิน อยู่กับความทุกข์ก็อยู่ได้ มีสติตั้งไว้ มีความอดทน

  “คนมีสติเขาไม่บ่นหรอก คนมีสติเขารับผิดชอบชีวิตของตัวเอง คนมีสติไม่ว่าจะไปไหนก็เป็นการไปดี ผู้ที่ไปดีอย่างนี้เจอสุขก็เป็นความดีความงาม เจอความทุกข์ก็ไม่บ่น สร้างสิ่งที่เป็นกุศลธรรม คือ ความอดทนให้เกิดขึ้นได้ (more…)

  ผู้เข้าไปนั่งใกล้

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 4/5/2558

  …เพราะว่าความที่เป็นอุบาสก อุบาสิกา มันจะทำให้เราเข้าใกล้มากขึ้น เข้าใกล้สู่พุทโธ ธัมโม สังโฆ เข้าสู่ใกล้ความที่เราจะไกลจากความทุกข์ได้ นอกจากนี้คนที่เป็นอุบาสก อุบาสิกาของเราไม่ได้อยู่อย่างหยาบๆ อย่างประมาท คิดว่าเราเก็บเงินเก็บทองรักษาเอาไว้อย่างดี คิดว่านั่นจะเป็นการรักษาที่ดี นั่นไม่ใช่เป็นการรักษาที่ดีท่านผู้ฟัง เพราะว่าบางทีไฟไหม้ได้ ลูกทรพีมันเอาไปได้ หรือว่าน้ำท่วมได้ ตายไปก็เอาไปไม่ได้

  แต่ถ้าเรารักษาตัวของเราด้วยศีล ด้วยศรัทธา การรักษาชีวิตของเราในความเป็นฆราวาสนั้น ก็จะทำให้เราใกล้เข้าไปๆ สู่ความที่จะพ้นจากความทุกข์ ชื่อว่า รักษาด้วยดี ชื่อว่า มีการดำเนินด้วยความไม่ประมาท

  เรื่องนางปฏาจารา

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 4/5/2558

  ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๙๒ ภาคที่ ๔  เรื่อง “เรื่องนางปฏาจารา

  นางปฏาจารา เป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงสาวัตถี ได้หนีตามชายคนรับใช้ไป ต่อมานางได้สูญเสียสามี, บุตร ๒ คน, บิดามารดาและพี่ชายในคราวเดียว นางได้ถึงความเป็นคนวิกลจริต ผ้าที่นุ่งหลุดลง ร้องไห้รำพันบ่นเพ้อเซซวนไป คนทั้งหลายเห็นนางแล้ว เข้าใจว่า “หญิงบ้า” จึงถือเอาหยากเยื่อ กอบฝุ่นโปรยลงบนศีรษะ ขว้างปาด้วยก้อนดิน จนกระทั่งเดินมาถึงพระเชตวันมหาวิหาร ในขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัท ๔ อยู่ ได้อนุญาตให้นางเข้ามาใกล้และตรัสกับนางว่า “จงกลับได้สติเถิด น้องหญิง” นางจึงกลับได้สติขึ้นมาและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น (more…)

  สากัจฉาธรรม-กฎหมายต้องทำตาม แต่กฎแห่งกรรมเราเหนือได้

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/5/2558

  • กฏแห่งกรรมไม่มีผู้พิพากษา ลักษณะการให้ผลของกรรมก็แตกต่างกันไปตามกาลเวลา ตามความหนักเบา ตามบุญบาป ส่วนกฎหมายนั้นคุณต้องทำตาม แต่กฎแห่งกรรมคุณสามารถอยู่เหนือกรรมได้ โดยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด
  • การที่ขับรถไปชนสัตว์ถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นกรรม แต่ที่รู้สึกทุกข์ก็เพราะมีผัสสะมาเหนี่ยวนำให้ใจเรามีความรุ่มร้อน
  • พูดตรงกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวแต่บทพยัญชนะคนละแบบ บางครั้งพระพุทธเจ้าก็แยกออกเป็นสองส่วนก็มี

  “เขาอาจจะออกกฎหมายมา ตะแบงเหนือกฎหมายได้บางครั้งบางคราว แต่กฎแห่งกรรมเขาจะเหนือไม่ได้ นอกเสียจากว่าเขาปฏิบัติตามกระบวนการที่เป็นไปตามธรรม..เขาจะเหนือได้”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ธรรมะจากน้องอาย

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/5/2558

  ในกรณีนี้ไม่ใช่การปรามาสต่อพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องของความรักความเมตตาที่มารดาบิดาทำให้แก่บุตร ส่วนในเรื่องการปล่อยวางนั้น เขาก็ได้ทำแล้วเพราะมีสติไม่ร้องไห้คร่ำครวญ การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไร การปล่อยวางคือความเข้าใจที่เกิดขึ้นในใจ ส่วนสังคมเห็นแล้วควรตั้งจิตให้เป็นกุศล

  “การที่จะมีจิตดวงเดิมหรือดวงใหม่มาก้าวลงในกายใหม่ อันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยในอนาคต ซึ่งมันน่าจะเป็นไปได้ยากในการที่จะเป็นจิตดวงเดิม แต่ว่า ณ จิตเดิมที่อาศัยกายนี้อยู่ เราได้ทำหน้าที่ที่ควรทำแล้ว เป็นสิ่งที่ดี..ถ้าเรายังมีความเยื่อใย ยังมีความเศร้าโศกอยู่ อันนี้เราต้องละออกจากใจให้ได้”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ความเพียรที่พอดี

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 1/5/2558

  “หาโภคทรัพย์มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาด้วยกำลังแขน ตัวชุ่มด้วยเหงื่อ”

  • ในส่วนของฆราวาส ถ้าความเพียรมากไปจะมีความเครียด มีนิวรณ์ จิตออกนอกสมดุล เริ่มเข้าไปในแดนอกุศล เกินกำลังของสติ จนสติคุมไม่อยู่ แต่คนที่มีกำลังจิตสูงจะยิ่งทำงานได้มากแม้ภายใต้ข้อจำกัด ถ้าความเพียรน้อยก็จะเบื่องานไม่เห็นความสำคัญของงาน แก้โดยใส่สิ่งที่มีคุณค่าลงไปในงานจะทำให้เราเดินตามมรรคได้
  • ในส่วนของบรรพชิต การปฏิบัติธรรมอย่างเต็มรูปแบบ การทำความเพียรที่มากเกินไปจะทำให้เกิดความฟุ้งซ่าน เพราะความอยากมันเกินกำลังของสติ ถ้าน้อยเกินไปก็คือย่อหย่อนขี้เกียจ

  (more…)

  ธรรมคู่ตรงข้าม 21 อย่าง

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 1/5/2558

  พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าให้ข้อมูลเอาไว้เป็นเป็นคู่เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ควรเสพกับสิ่งที่ไม่ควรเสพให้ไว้ทั้งหมด ๓ วาระ รวมทั้งหมด ๒๑ ข้อ ลีลาในการแสดงธรรมตรงนี้น่าสนใจมาก ในพระสูตรนี้ท่านพระสารีบุตรก็มาขยายความสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ โดยเปิดด้วยพุทธพจน์เลยแล้วอธิบายตามความเข้าใจของท่านว่าที่ ถ้าเสพความประพฤติทางกายอย่างนี้แล้วอกุศลธรรมมันจะเจริญกุศลธรรมมันเสื่อมไป อันนี้ไม่ควรเสพ และที่ควรเสพเป็นอย่างไร ก็คือสิ่งที่เสพแล้ว สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่เป็นอกุศลเสื่อมไป สิ่งที่เป็นกุศลเจริญขึ้น อันนี้ควรเสพฯ

  คำพุทธ-เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร

  download9

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/4/2558

  1
  Page 1
  2
  Page 2
  3
  Page 3
  4
  Page 4
  5
  Page 5
  6
  Page 6
  7
  Page 7
  8
  Page 8
  9
  Page 9
  10
  Page 10
  11
  Page 11


  เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร

  สมัยที่พระพุทธเจ้าประทับ ณ พระวิหารเชตวัน ได้ทรงแสดงธรรมบรรยายที่ควรเสพ และไม่ควรเสพอันได้แก่ความประพฤติทางกาย ทางวาจา ทางใจ ความเกิดขึ้นแห่งจิต ความได้สัญญา ความได้ทิฐิ ความได้อัตภาพ โดยมีพระสารีบุตรได้กล่าวขยายเนื้อความโดยพิสดาร พระพุทธองค์ทรงรับรองและเพิ่มเติมในส่วนของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ หมู่บ้าน นิคม นคร ชนบทและบุคคล


  “ดูกรสารีบุตร เรากล่าวบุคคลโดยส่วน ๒ คือ ที่ควรเสพอย่าง ๑ ที่ไม่ควรเสพอย่าง ๑ นั่น เราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ดูกรสารีบุตร เมื่อเสพบุคคลเช่นใด อกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง กุศลธรรมย่อมเสื่อมไปบุคคลเช่นนี้ ไม่ควรเสพ และเมื่อเสพบุคคลเช่นใด อกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญยิ่ง บุคคลเช่นนี้ ควรเสพ”

  สากัจฉาธรรม-ฝึกจิตให้อยู่ในอำนาจ

  download9

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 30/4/2558

  พระพุทธเจ้าให้เราฝึกจิตให้อยู่ในอำนาจ อย่าตกอยู่ในอำนาจของจิต เพราะถ้าเราไม่สามารถฝึกจิต จิตจะไหลไปตามสิ่งที่มากระทบ เราก็จะขึ้นๆ ลงๆ ตามสิ่งที่มากระทบนั้น และการที่เราตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วทำไม่ได้ เป็นเพราะว่าเราตกอยู่ในอำนาจของจิต แก้ได้โดยการตั้งสติเอาไว้ ให้จิตมีที่เกาะที่พึ่งที่จับ ฝึกจิตให้มีกำลัง

  สิ่งที่จะช่วยได้ คือ ในระหว่างวันฝึกที่จะตั้งสติ ช่วงตื่นและก่อนนอนให้นั่งสมาธิ ระหว่างวันให้เสพธรรมะ คบเพื่อนดี รักษาศีล ต้องมีศรัทธาจริง การตั้งใจแล้วมีแบบทดสอบความตั้งใจ อันนี้ก็ธรรมดา

  “จิตนี้เป็นใหญ่ จิตนี้เป็นหัวหน้า ทุกอย่างถูกจิตนำไป”

  (more…)

  ตอบคำถาม-เพราะมันไม่แน่ อย่ารอเลย ให้เร่งปฏิบัติ

  ดาวน์โหลดไฟล์


  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

  การปฏิบัติเพื่อรอไปเกิดในสมัยพระศรีอาริยเมตตรัยนั้นไม่ควรรอ เพราะสังสารวัฏนี้ยาวนานไม่แน่นอน ควรทำให้ถึงโสตาปัตติยังคะสี่ คนที่ปรารถนาโพธิสัตว์เป็นธรรมดาที่จะหาสาวกไปเกิดร่วมกันอีก แต่ในเมื่อเราเกิดมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จึงไม่ควรประมาท อย่าไปยึดถือ ควรทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ ส่วนคำสอนใดถ้าไม่ขัดแย้งกัน ลงกันได้ เราก็ปฏิบัติตรงนั้นจะได้ไม่ขัดแย้งกัน

  “ถ้าเราหวังจะไปเอาความสุขในข้างหน้า ก็ความสุขปัจจุบันนี้มันมีอยู่ ทำไมไม่เอาตรงนี้ ไม่เอาตอนนี้ ก็คือประมาทล่ะ อย่าประมาท ให้ฉลาด อย่าโง่ แต่ให้รู้จักที่จะฉกฉวยเอาประโยชน์จากสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้ เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังมีอยู่ สามารถที่จะทำความสิ้นสุดแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน”

  (more…)

  เรื่องท้าวสักกะ ๒ ความเป็นผู้ไม่ประมาท

  ดาวน์โหลดไฟล์


  ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

  เรื่องของท้าวสักกะนี้เป็นตัวอย่างของความเป็นผู้ไม่ประมาท ทั้งยังเป็นผู้ที่มีขันติ (ความอดทน) โสรัจจะ (ความสงบเสงี่ยม) เป็นเทวดาที่มีคุณธรรมสูงมาก ซึ่งคุณธรรมต่างๆ ที่มีนี้ ก็มารวมลงในจุดที่เรียกว่า “ความไม่ประมาท

  พระศาสดาได้ตรัสว่า “มหาลิ มฆมาณพปฏิบัติอัปปมาทปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติของผู้ไม่ประมาทอย่างนี้ ก็แลมฆมาณพนั่น ไม่ประมาทอย่างนี้ จึงถึงความเป็นใหญ่เห็นปานนี้ ทรงเสวยราชย์ในเทวโลกทั้งสอง, ชื่อว่าความไม่ประมาทนั่น บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น สรรเสริญแล้ว, เพราะว่า การบรรลุคุณวิเศษซึ่งเป็นโลกิยะ และโลกุตระแม้ทั้งหมดย่อมมีได้ เพราะอาศัยความไม่ประมาท” (more…)

  เรื่องท้าวสักกะ ๑ เหตุที่ทำให้เกิดเป็นท้าวสักกะ

  คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


  ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

  บทย่อ:

  เจ้าลิจฉวีนามว่า มหาลิ เข้าไปเฝ้าถึงที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ณ เมืองเวสาลี ถามถึงเหตุที่ทำให้ใครซักคนใดคนหนึ่งเป็นท้าวสักกะได้ พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ชื่อ มฆมาณพได้บำเพ็ญ วัตตบท ๗ ประการ เหล่านี้คือ

  1. บำรุงมารดาบิดา
  2. ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูล
  3. พูดคำสัตย์
  4. ไม่พูดคำหยาบ
  5. ไม่พูดส่อเสียด
  6. กำจัดความตระหนี่
  7. ไม่โกรธ

  แล้วถึงความเป็นผู้ควรสรรเสริญอย่างนี้ว่า ทวยเทพชั้นดาวดึงส์เรียกนรชนผู้เป็นอย่างนี้ว่า สัตบุรุษ ก็ในเวลาสิ้นชีวิตได้เกิดเป็นท้าวสักกเทวราชในภพดาวดึงส์

  อัฏฐีกระดูกสามร้อยท่อน

  คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

  บทย่อ:

  อัฐี คือ กระดูก มีสามร้อยท่อนอยู่ในกายของเรา ยกกันขึ้นเป็นโครง มีลักษณะแข็งอยู่ภายใน ถูกรัดรึงกันอยู่ด้วยเอ็น มีเนื้อและเลือดฉาบทาอยู่ เป็นธรรมชาติที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา มีการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา โทษในกายเป็นอย่างนี้ ความเสื่อมโทรมปรากฏให้เห็นอย่างนี้ ถ้าเราพิจารณาให้เห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้ว เราจะคลายกำหนัดในกายนี้ได้ เราจะเบื่อหน่ายในกายนี้ได้

  จงส่งจิตออกอย่าสยบจิตไว้

  คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

  บทย่อ:

  จะทำยังไงให้จิตที่ไปคิดเรื่องภายนอกนั้น  ‘ม่ฟุ้งซ่านไปในภายนอก

  จะทำอย่างไรไม่ให้จิตที่อยู่ในกายนั้น  ‘ไม่ตั้งสยบอยู่ในภายใน

  คำตอบคือ ต้องเป็นจิตที่มีสติรักษาอยู่ในภายใน ก็เรียกว่าไม่สยบไม่เพลิน จิตที่มีสติรักษาไปส่งภายนอกคิดเรื่องภายนอก ไม่เรียกว่าฟุ้งซ่าน เพราะนั่นคือการพิจารณา อยู่ข้างในก็พิจารณา อยู่ข้างนอกก็พิจารณา เพราะสติที่มีกำลังตั้งขึ้นเอาไว้ และการจะมีสติได้ต้องมีการฝึกฝน ลองผิดลองถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้กำหนดไว้ดีแล้ว อย่างรอบคอบอย่างถี่ถ้วน สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งตัวความหมาย ทั้งบทพยัญชนะ แล้วเรามาปรับแก้ไขตัวเรา ให้มันดีขึ้น

  เรื่องพระโสไรยเถระ

  คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


  ออกอากาศทาง FM106 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

  บทย่อ:

  ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๓๒ ภาคที่ ๒ เรื่อง “พระโสไรยเถระ

  เรื่องนี้ตั้งขึ้นในโสไรยนครให้จบลงในกรุงสาวัตถี เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ลูกชายของโสไรยเศรษฐีได้เห็นพระมหากัจจายนเถระขณะกำลังจะเข้าไปสู่โสไรยนคร เพื่อบิณฑบาต ห่มผ้าสังฆาฏิภายนอกพระนคร ก็ร่างของพระเถระมีสีเหมือนทองคำ จึงคิดว่า “สวยจริงหนอ พระเถระรูปนี้ควรเป็นภริยาของเรา, หรือสีแห่งร่างกายของภริยาของเรา พึงเป็นเหมือนสีแห่งร่างกายของพระเถระนั้น.” ในขณะสักว่าเขาคิดแล้วเท่านั้น เพศชายของบุตรเศรษฐีนั้นก็หายไป กลายเป็นเพศหญิง (more…)

  สากัจจาธรรม-รู้ทุกข์คือรู้จิต

  คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

  บทย่อ :

  ในทุกขอริยสัจอธิบายไว้ว่า อุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นความทุกข์ จิตหรือวิญญาณจัดอยู่ในอุปาทานขันธ์ห้านี้ นั่นคือทุกข์กับจิตคืออันเดียวกัน เพราะงั้นถ้าเรียนเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์คือเรียนเรื่องการดับไม่เหลือของรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณซึ่งคือจิตนั่นเอง ส่วนความเข้าใจที่ว่า มีเรา เป็นความเข้าใจที่ผิด ถูกจิตหลอก จิตนี้เป็นลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย (เมล็ด ดิน น้ำ) ถ้าเหตุปัจจัยดับ จิตนี้ก็ดับไปได้ ดับเหตุ ผลก็ต้องดับ

  “เราจะพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลย ถ้าเรายังมีความคิดว่าจิตนี้เป็นของเรา..ว่าจิตนั้นติดตามเราไป..ว่าฉันเป็นฉัน เราจะพ้นทุกข์ไม่ได้เลย เพราะว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์

  ตอบคำถาม: คุณหนุ่ย ทัศนัย /คำถามทาง Website
  คำถามโดยย่อ

  เพิ่งเริ่มศึกษาและปฏิบัติมาไม่นาน ฟังหรืออ่านธรรมะแล้วมีความเข้าใจว่า ร่างกายเราก็คือ ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ มีขันธ์ทั้ง 5 เมื่อตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ทั้งสิ้น นอกจากจิตที่จะติดตามเราไป แต่ในที่สุดแม้คนที่มีจิตที่ดีที่สุดก็ต้องให้รู้จักการละจิตไม่ให้เกาะติดกับเรา ฉะนั้นจิตจึงมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด แต่ทำไมถึงต้องเรียนทุกข์ สาเหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทำไมเราไม่เรียนจิต สาเหตุให้เกิดจิต ความดับไม่ให้เหลือจิต เมื่อสิ่งนั้นน่าจะนำไปสู่นิพพาน

  สากัจจาธรรม-สมาธิ สุขนี้ไม่ควรกลัว

  คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

  บทย่อ

  • ทำไมกายถึงปวด อาจเป็นเรื่องของกายส่วนหนึ่ง เป็นเรื่องของจิตส่วนหนึ่ง สติเหมือนดั่งเสาที่จะทำให้จิตตั้งมั่นได้ โดยอาศัยเครื่องมือคือลมหายใจ ทั้งนี้ต้องทำเหตุปัจจัยให้พร้อมมาก่อน
  • ความสุขในสมาธิควรเสพ ควรทำให้มาก ไม่ควรกลัว ทำให้ชำนาญ เสพนี้ไม่ใช่ให้เพลิน แต่เสพเพื่อให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนถึงโทษถึงประโยชน์ของมัน เมื่อเห็นโทษว่ามันไม่เที่ยง เราจะคลายกำหนัดในความสุขนี้ ปล่อยวางได้
   “คำตอบในคำถามนี้คือ ให้เสพให้มาก แล้วควรทำอย่างไรกับมันดี พอเสพให้มากแล้ว เข้าใจแล้ว ก็ปล่อยวางสิ่งนั้นซะ
  • จะใช้ปฏิปทาไหนก็ได้ที่ถูกกับจริตตน (แนะนำฟังเพิ่มในคำตอบนี้ที่ตอนชื่อ ต่างกันแค่ปฏิปทา ออกอากาศวันที่ 4 เมษายน2558)

  (more…)

  คนได้ดีไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดี

  คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

  บทย่อ:

  “คนไม่ดีเขาจะเป็นอย่างนี้ คิดว่าตัวเองมี ตัวเองได้ ตัวเองเป็น แล้วคนอื่นไม่มี ไม่ได้ ไม่เป็น ไม่เท่าฉัน ก็เลยยกตนข่มท่าน อันนี้ไม่ดี ส่วนคนดีเขาเป็นกันอย่างไร คนดีเขาจะคิดถึงเรื่องของคุณธรรมคือ ราคะ โทสะ โมหะก่อน คนที่จะมีราคะ โทสะ โมหะสิ้นไปเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณอยู่ในตระกูลสูง หรือว่าตระกูลดี หรือว่ามียศหรือว่าได้ปัจจัยสี่ แต่เพราะอาศัยการปฏิบัติชอบ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ก็ปฏิบัติแต่ในภายในเท่านั้น ปฏิบัติธรรมแต่ในภายในเพื่อละ ความโลภ ความโกรธ ความหลง”

  สากัจฉาธรรม-ความเข้าใจเรื่องความตาย

  คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


  ออกอากาศทาง FM106 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

  บทย่อ:

  • การแช่แข็งเพื่อกลับมาใหม่ จิตที่ก้าวลงไม่น่าจะใช่คนเดิมขึ้นอยู่ที่เรื่องของกรรม ส่วนพ่อแม่ควรทำจิตให้เป็นกุศลโดยการพิจารณาความไม่เที่ยง
  • ความตายคือความทอดทิ้งร่าง,การแตกแห่งขันธ์ทั้งหลาย และการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิต ความตายไม่เที่ยงขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย
  • การเจริญมรณสติพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้คิดแต่เรื่องความตาย แต่ให้คิดเรื่องละอกุศลและเจริญกุศลด้วย การเจริญนี้ก็เพื่อให้มีสติ

  “ถ้าคุณทำจิตให้สมดุลไม่ก่อนไม่หลังนั้น คุณเป็นอรหันต์ก่อนการตายได้ เป็นจิตมีทั้งสมถะวิปัสสนาในลักษณะที่จะทำให้สิ้นอาสวะได้”

  (more…)

  สากัจฉาธรรม-ทำบุญให้ได้บุญ

  คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

  ออกอากาศทาง FM106 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

  บทย่อ:

  • การถวายหมูกะทะสามารถทำได้แต่เนื้อนั้นต้องทำให้สุก ในส่วนของบุญได้มากหรือน้อยอยู่ที่ 3 ประเด็นของผู้ให้ 3 ข้อของผู้รับ และถ้าจะให้ละเอียดยิ่งขึ้นอาหารนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนสัตว์ เป็นอาหารที่เป็นสัปปายะ
  • การมีความสามัคคีกันที่จะทำของถวายเป็นสิ่งที่ดี เป็นหมู่แห่งการปฏิบัติตามคำสอนที่ดี และที่ดีกว่าการถวายอาหารก็คือ การปฏิบัติ อาจจะร่วมกันสวดมนต์ก็ได้ สวดบทไหนก็ได้ ที่สวดแล้วเข้าใจ จำความหมายได้ จิตมีปิติและสุข แต่ไม่ควรคิดว่าเพียงแค่สวดแล้วเป็นการปฏิบัติอันยิ่ง เพราะการปฏิบัติอยู่ที่จิต ยังจัดว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ด้วยธรรม

  สุขา สังฆัสสะ สามัคคี” ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ นำมาซึ่งความสุข

  (more…)

  คำพุทธ-สัปปุริสสูตร

  คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

  บทย่อ:

  สัปปุริสสูตร

  ณ พระวิหารเชตวัน พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่อง สัปปุริสธรรม ธรรมะของคนดีและอสัปปุริสธรรม ธรรมะของคนไม่ดี ทรงยกเอาสิ่งที่มีเป็นและได้มาของภิกษุอันได้แก่ สกุล ยศ ศักดิ์ ปัจจัยสี่ พหูสูตร วินัยธร ธรรมกถึก การถือธุดงค์และการได้ณานสมาบัติ อสัตบุรุษคนไม่ดีจะยกตนข่มผู้อื่นในสิ่งเหล่านี้ ส่วนสัตบุรุษคนดีจะไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยพิจารณาเห็นแล้วว่า สิ่งที่มีเป็นได้มาเหล่านี้ไม่ทำให้ตัณหาหมดสิ้นไป ส่วนฌานสมาบัติที่ตนได้นั้นเพราะทำความไม่มีตัณหาแต่ภายในและเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธเพราะเห็นด้วยปัญญา อาสวะจึงสิ้นไป

  เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

  คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


  ออกอากาศทาง FM106 ในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

  บทย่อ:

  ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๒๕ ภาคที่ ๒ เรื่อง “เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

  ณ บ้านตำบลหนึ่ง ชื่อมาติกคาม ได้มีภิกษุประมาณ ๖๐ รูป เข้าไปสู่บ้านนั้นเพื่อบิณฑบาต มารดาของเจ้าของบ้านเห็นเหล่าภิกษุ จึงนิมนต์ให้จำพรรษาอยู่ที่บ้านของนาง ภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันแล้วจึงรับคำ เมื่ออยู่ในที่นั้นภิกษุเหล่านี้ได้ทำสมณธรรม และจะมาประชุมกันด้วยเสียงระฆังเมื่อภิกษุผู้ใดไม่มีความผาสุก คร้ันอุบาสิกานั้นทราบ นางจึงขอปฏิบัติธรรมตาม จนได้บรรลุมรรค ๓ ผล ๓ ปฏิสัมภิทา ๔ และโลกิยอภิญญา

  (more…)

  ตอบคำถาม-มีศรัทธา มีความเพียร ก็บรรลุธรรมได้

  คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่
  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

  บทย่อ:

  • ความเพียร คือ การทำจริงแน่วแน่จริง สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้น ก็คือ อกุศลธรรมจะค่อยๆ ลดลงไป กุศลธรรม ก็จะค่อยๆ เกิดขึ้น แล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดความแน่วแน่จริง คือ การมีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ศรัทธาก็ไม่ใช่ศรัทธาธรรมดา แต่จะต้องเป็น “อจลศรัทธา” คือ ศรัทธาชนิดที่ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว จะทำให้เกิดการทำจริงแน่วแน่จริง

  รอบที่ ๑ ศรัทธามีแล้ว=> ทำให้เกิดการทำจริง=>เกิดสติ=>สมาธิ=>ปัญญา เห็นตามที่เป็นจริง ไม่ได้วิ่งเข้าไปหาสิ่งที่ชอบใจ ไม่ได้วิ่งหนีสิ่งที่ไม่ชอบใจ=>จะมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่า “สิ่งที่เราเรียนมา เราถูกต้องธรรมะนั้น ด้วยนามกายแล้ว รู้เข้าไปอยู่ในจิตใจแล้ว คือ เห็นธรรมะ เกิดขึ้นในใจ”
  (more…)

  อย่าประมาทในโอกาสเฉพาะหน้า

  คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


  ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

  บทย่อ:

  คนบางคนมีทรัพย์มากมายแต่ไม่รู้สิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ควรละ และก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำ ไม่ได้ละในสิ่งที่ควรละ นั่นคือความประมาทโดยแท้ ทรัพย์นั้นแทนที่จะนำมาซึ่งความสุขอันเกษม กลับนำมาซึ่งความประมาท ในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท รู้กิจที่ควรทำ รู้กิจที่ควรละ คือ ทำในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลาย ละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลาย ทรงธรรมไว้ในใจ มีศีลรักษากาย รักษาวาจา ก็ชื่อว่า เป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

  บุคคลที่ไม่ประมาทสามารถจะทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้

  ถูกจับเป็นตัวประกัน

  คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่


  ออกอากาศทาง FM106 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

  บทย่อ:

  ถ้าเราเห็นจริงแจ้งประจักษ์แล้ว ใจของเราก็เป็นสภาวะๆ หนึ่ง ดั่งน้ำมันติดกับใบบัว มันไม่ได้ทำให้ใบบัวเปียกหรอก แต่มันติดกันอยู่ ทุกขเวทนาอยู่ในกายของเรา กายของเรามันติดกับใจอยู่ แต่ใจของเราไม่ได้เปี่ยมไปด้วยอกุศลธรรม ที่เป็นผลของผัสสะนั้น อย่าให้ใจไปยึดกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนเลย

  ของใดเป็นทุกข์ เราอย่าเอามาเป็นของเรา ความทุกข์ไม่ใช่ของเรา ความทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวตนของเรา ต่อให้แม้เราอยู่ในสงครามของเวทนา อยู่ในสงครามของผัสสะ เราก็ชนะได้ เพราะไม่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจของเรา เหมือนกับอยู่ศูนย์กลางของพายุหมุนยังไงก็ตามศูนย์กลางมันนิ่งเสมอ