ตอบคำถาม-๕ อาชีพที่ไม่ควรทำ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/05/2559

“ในแง่มุมของการที่เราไม่ประกอบอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่า มันจะมีผลดีดังนี้ คือ ตัวเราไม่ฆ่าใช่ไหม? อันนี้ดีอยู่แล้ว อันนี้ เรียกว่า อยู่ในศีลในธรรมระดับหนึ่งแล้ว ถ้าจะเอาให้ละเอียดลงไปดีขึ้นไป เป็นสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษ เป็นคนดียิ่งกว่าคนดี คือ ดีแล้วที่ตัวเองไม่ฆ่า ดียิ่งกว่าดี คือ ชักชวนผู้อื่นเพื่อการไม่ฆ่าด้วย ตัวเองดีแล้วในการรักษาศีล ไม่ฆ่าสัตว์ เราชักชวนผู้อื่นในการที่จะไม่ฆ่าด้วย โดยการใช้ช้อนใช้จานของเราช่วยได้
เพราะว่าถ้าเราไปซื้อเนื้อ ซื้อหมูมาจากตลาด อันนี้เราสนับสนุนให้คนอื่นเขาฆ่า เราอาจไม่ได้พูดว่า ไปฆ่าหมูมาเท่านี้ ๆ ไม่ได้พูดหรอก แต่ก็จ่ายเงินซื้อมา อันนี้เป็นการสนับสนุนให้เขาทำ ตัวเองอาจจะไม่ได้ทำเอง อันนี้ดีอยู่แล้วนะ แต่ว่ายังไปสนับสนุนให้คนอื่นเขาทำเนี่ย แหม ความดีนั้นมันก็แปดเปื้อน เศร้าหมอง หม่นหมอง ไม่เต็ม ไม่ดี ก็เป็นเศร้าหมอง ไม่ดีไป (more…)

เมื่อมีผัสสะพิจารณาธรรมะจากสมองเข้าสู่ใจ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 25/05/2559

สิ่งไหนก็ตามที่มันไม่เที่ยง เราอย่าเอามาเป็นตัวเราของเรา ก็มันไม่เที่ยง มันก็ไม่ดีถูกมั้ยล่ะ อะไรที่มันไม่เที่ยง ไม่ดี คุณจะเอามาเป็นของคุณทำไม…อ้าว! เราก็อย่าเอามาเป็นของเรา พยายามที่จะวาง พยายามที่จะละ พยายามที่จะคลายกำหนัด ความยึดถือในสิ่งนั้นให้ได้ เราจะละวาง คลายความยึดถือในสิ่งที่มันไม่เที่ยง มันเป็นอนัตตาอย่างนี้ได้เนี่ยะ จิตเราต้องมีกำลัง เพราะงั้นอย่างท่านพระราหุลไม่กินข้าว ไปวิเคราะห์พิจารณาเนื้อหา ที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายสอนไว้ เป็นการที่จะสร้างกำลังให้จิตของตัวเราเอง

ในเวลาที่เราออกกำลัง ทำไมมันถึงเหนื่อย เพราะว่าไอ้ความเหนื่อยตรงนั้นน่ะเป็นตัวที่สร้างกำลังให้ร่างกายของเรา  ที่จะทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงขึ้นมา การที่เหงื่อออก การที่เหนื่อยนี่ล่ะ  มันจะเป็นผลที่จะทำให้ร่างกายเราดีขึ้น เหมือนกับเวลาที่เราฝึกจิตเลยท่านผู้ฟัง การที่เราไปออกกำลังกาย เหมือนกับการที่เราฝึกนั่งสมาธิ เอาความรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เนี่ยะ เป็นความรู้ของพระองค์มาใคร่ครวญทำให้เกิดความรู้ขึ้นในใจของเรา เอาความรู้นี้มาใคร่ครวญพิจารณา

เอ้า!คุณรู้แล้วในระดับหนึ่งอยู่ที่สมองใช่มั้ย เอ้! จะทำความรู้นี้อย่างไรให้เข้าถึงใจได้ มันต้องเจอผัสสะไงท่านผู้ฟัง เจอผัสสะที่น่าพอใจบ้าง เจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจบ้าง เจอแล้วก็เหมือนกับไอ้ความหนืดที่เราต้องเผชิญตอนที่เราออกกำลังกาย พอเราเจอผัสสะที่น่าพอใจไม่น่าพอใจแล้วตรงเนี๊ยะ คือถ้าเราทรงจิตไว้แบบเดิมได้ ใจเราเหมือนเดิมได้ จิตคุณก็แข็งแกร่งขึ้น จิตคุณก็มีกำลังมากขึ้น เปรียบเหมือนกับคนที่ออกกำลังกายแล้วเหนื่อย เหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้ว ก็จะค่อยมีสุขภาพดีขึ้นไป (more…)

เห็นอย่างไง? เห็นตามที่เป็นจริง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/05/2559

เวลาที่จิตมีอารมณ์อันเดียว เวลามีสิ่งใดมากระทบ ให้เห็นผัสสะนั้นตามที่เป็นจริง เห็นอย่างไง? เห็นตามที่เป็นจริงว่าสิ่งที่มากระทบนั้นมันเป็นอย่างไง? พิจารณาดู มันไม่ใช่ตัวเดียวกับจิต จิตผู้ไปทำหน้าที่วิญญาณ ในการรับรู้สิ่งที่มากระทบมันไม่ใช่ตัวเดียวกัน มันจะไปรับรู้ได้ มันต้องมีผู้ที่เข้าไปรับรู้ ผู้ที่เข้าไปรับรู้ก็คือวิญญาณนั่นเอง จิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้ สิ่งที่ไปรับรู้ก็จึงไม่ใช่ตัววิญญาณ จึงไม่ใช่ตัวจิต เราจะดูรู้ให้เข้าใจ ถึงธรรมชาติของมัน ถ้าจิตไม่เป็นอารมณ์อันเดียว มีความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง พอรับรู้มันจะติดตึบกันเลย มันจะหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้มีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวเราของเรา จิตนี้เป็นของเรากายนี้เป็นของเราเกิดขึ้น แต่ถ้าจิตเรามีสมาธิ สิ่งที่เป็นตัณหามันเกิดขึ้นไม่ได้ สิ่งที่เป็นกิเลสมันจะเบาบางลง ทำให้เราสามารถเห็นรอยต่อ รอยเชื่อมตรงที่มันเนียนมากเลย เพราะว่าความรู้สึกก็ตาม ความคิดก็ตามพวกนี้เป็นสิ่งภายนอก นอกอะไร? คือนอกจิตของเรา ไม่ใช่อันเดียวกัน ความรู้สึกนี้มันอยู่นอกจิต จิตที่ไปทำหน้าที่วิญญาณ จิตนี้ก็อันนึง วิญญาณนี้ก็อันนึง สิ่งที่ไปรับรู้อายตนะภายนอกนั้นก็อันหนึ่ง คนละอันคนละส่วนแยกกันไป ให้เราเห็นตามที่เป็นจริงด้วยอาการอย่างนี้

กัลยาณมิตร 3 ระดับ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 24/05/2559

พระพุทธเจ้าเปรียบกัลยาณมิตร ว่าเหมือนรุ่งอรุณ รุ่งอรุณของอะไร รุ่งอรุณของอริยมรรคมีองค์ ๘ คำว่า “รุ่งอรุณ” หมายความว่าอย่างไร…ในทางดาราศาสตร์ จะเห็นแสงสีทองกะแสงสีขาว ก่อนที่จะเห็นตัวดวงอาทิตย์จริง ๆ เช่นเดียวกัน ก่อนที่คุณจะทำอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้เกิดขึ้นได้ คือการที่คุณมีเพื่อนที่ดี…คำว่า รุ่งอรุณ หมายความว่า ยังไม่สว่างดี ยังไม่เต็มที่ ยังมีจุดมืด ๆ อยู่ ความมืดยังคงมีอยู่ เช่นเดียวกัน

เวลาเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ แน่นอนบางทีมรรคมันยังไม่เต็มที่ จุดตรงนั้นมันยังไม่เต็มที่ ยังทำได้ไม่สามัคคีกันบ้าง ยังไม่ปรากฎเด่นชัดบ้าง ยังมีบางด้านในชีวิตของเราที่ยังมืด ๆ ดำ ๆ นิด ๆ หน่อย ๆ ก็เจ็บจี๊ดปวดใจ มีความทุกข์ใจ ร้องห่มร้องไห้ เป็นถ้าเผื่อว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ ยังไม่เต็มที่ มันยังมืดอยู่ แต่ถ้าเรามีกัลยาณมิตรเป็นหนึ่งในหลาย ๆ เรื่องนะ กัลยาณมิตรบ้าง การถึงพร้อมด้วยศีลบ้าง การมีโยนิโสมนสิการ อันนั้นจะทำความแจ่มชัดถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มันขึ้นมา ทำความสว่างไสวในใจของเราได้ แต่ถ้าในกรณีที่มันยังไม่ชัดเจน ยังไม่ชัดเจนหมายความว่าดวงอาทิตย์ยังขึ้นไม่เต็มดวง หมายความว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ เรายังทำได้ไม่เต็มที่ …เรามีกัลยาณมิตร มันจะทำให้จากที่มืดค่อยๆสว่างขึ้น อย่างน้อยถ้าเรายังมีกัลยาณมิตร ให้มั่นใจได้เลยว่า ไอ้อย่างน้อย แสงสีทองที่ขอบฟ้าเนี่ยะมันพระอาทิตย์ขึ้น มันไม่ใช่พระอาทิตย์ตก (more…)

สัญญาทำให้เป็นญาณ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/05/2559

“สัญญาเกิดก่อน ญาณเกิดขึ้นทีหลัง…เพราะมีการเกิดแห่งสัญญา จึงมีการเกิดขึ้นแห่งญาณ…บุคคลจะสามารถรู้สึกได้อย่างนี้ว่า เพราะสัญญานี้เป็นปัจจัยญาณจึงเกิดขึ้นแก่เรา”…พุทธพจน์

บุคคลเมื่อเกิดสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในสาขาอาชีพต่าง ๆ แล้วจะเกิดเป็นญาณคือความชำนาญเชี่ยวชาญได้นั้นเพราะทำบริกรรมคือทำให้บ่อย ทำให้มาก มีความเอาใจใส่ ฝึกฝนหมั่นเพียร สัญญานั้นย่อมเป็นญาณได้ การเป็นคนเหนือโลกก็เช่นเดียวกัน ความสามารถของจิตจะเหนือโลกได้เมื่อมีสัญญาความจำได้หมายรู้ในเรื่องของมรรค 8 (ศีล สมาธิ ปัญญา) ด้วยการเอามาทรงไว้ในใจ เอามาทำมาฝึกกระทำภาวิตาคือการภาวนา ดำเนินตามมรรค 8 ตั้งสติอยู่ด้วยความไม่ประมาท ทำอยู่บ่อย ทำให้มาก ไม่เลือกสถานที่ ไม่เลือกเวลา ย่อมพัฒนาให้สัญญานั้นเกิดเป็นญาณคือความรู้ในการเหนือโลกได้


ธรรมที่ตั้งแห่งความประมาท

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 23/05/2559

พระพุทธเจ้าพูดไว้เป็นคร้งสุดท้ายว่า “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”

ที่ตั้งแห่งความประมาท…ความประมาทตรงข้ามกับสติ ความไม่ประมาทก็เหมือนกับสติ คือ มันอยู่ขั้วตรงข้ามกัน ถ้าเราพูดถึงความประมาทเต็มที่วางอยู่บนมุมซ้าย ความมีสติเต็มที่สมบรูณ์พร้อมอยู่มุมขวา อยู่คนละขั้วกัน 100% อยู่ซ้ายคือความประมาท 100% อยู่ขวาคือเจ้าสติ

ที่ตั้งแห่งสติก็มี คืออะไร คือสติปัฎฐานสี่…เป็นที่ตั้งให้เกิดการระลึกชอบ ระลึกได้ เป็นที่ตั้งของสติ…แยกวิธีปฏิบัติได้ 10 อย่าง

คำว่าที่ตั้งแห่งความประมาทหรือว่าที่ตั้งของอะไรก็แล้วแต่ สิ่งนั้นอาจจะยังไม่ได้เกิดเลยทันที แต่ว่ามันเป็นที่ตั้งได้…ที่ตั้ง หมายความว่า เจ้าความประมาทจะเกิดขึ้นได้ที่นี่ แต่ยังไม่เกิดตอนนั้น (more…)

ธรรมสากัจฉา-ร้อนกายไม่ร้อนใจ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/05/2559

“อดทน อดทนให้ถึงขีดจำกัด แล้วอดทนต่อไปอีกนิดนึง ไฟนรกมันร้อนยิ่งกว่านี้อีก ถ้าเรามีอกุศลธรรมอยู่ในจิต แล้วทำให้เราไปตกนรก ไฟนรกมันร้อนกว่าอุณหภูมิ 40-50องศานี้อีก ถ้าเปรียบเทียบกับไฟในนรก อุณหภูมิที่เมืองไทยเดือนเมษาเหมือนกับติดแอร์เลย”

Q1: ใช้ธรรมะข้อใดในการเอาชนะอากาศร้อน

A1: อดทน อดทนให้ถึงขีดจำกัด แล้วอดทนต่อไปอีกนิดนึง โดยมองให้เห็นโทษของอุศลธรรมที่เกิดจะทำให้ความอดทนลดลง, เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยง, มองว่าเป็นเครื่องทดสอบ ขันติและโสรัจจะจะทำให้บุคคลนั้นงดงามในธรรมวินัยนี้

Q2: ความไม่ประมาทในปัจฉิมโอวาทหมายถึงอะไร

A2: ในภาษาบาลี คือ อัปปมาทะ  ภาษาอังกฤษคือ Unnegligence, Awareness, intention มีความหมายตรงกับสติ สติเป็นข้าศึกกับความประมาท ทำจิตให้มีสติได้โดยการตั้งไว้ในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาท จะทำให้จิตมีกำลังบรรลุธรรมได้

(more…)

ธรรมสากัจฉา-การกำเนิด การเสื่อม และการทำลายของโลก

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/05/2559

“พูดถึงเรื่องต้นกำเนิดของโลกในอคัญญสูตร พูดถึงความเสื่อมความเจริญในจักรวัตติสูตร พูดถึงการทำลายในสุริยสูตร แล้วก็จะกลับไปที่กำเนิดใหม่ ในระหว่างที่กำลังสร้างพัฒนาขึ้นเรียกว่าวิวัฏฏกัป ในขณะที่กำลังทำลายลงเรียกว่าสังวัฏฏกัป…ประเด็นคือ ให้เราเห็นความไม่เที่ยง สิ่งที่มันดูเหมือนจะเที่ยงแท้แน่นอนแข็งแรงเป็นที่พึ่งได้ ก็ยังแตกสลายทำลายไปได้

Q: เมื่อโลกแตกดับต้องรอเกิดวิวัฒนาการขึ้นใหม่จึงมีพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่ และการมาของพระศรีอริยเมตตรัยต้องรอให้โลกนี้สลายไปก่อนใช่หรือไม่

A: พระศรีอริยเมตตรัยจะอุบัติขึ้นในโลกใบนี้ โลกใบนี้จะไม่แตกแต่ว่าจะมีการเสื่อมลง ความเสื่อมอธิบายในจักรวัตติสูตร ที่ว่าคนทำอกุศลมากขึ้นทำให้อายุลดลงเหลือ ๑๐ ปี เกิดการฆ่าฟันกัน มนุษย์บางพวกหนีรอดมาได้ เริ่มตั้งหน้าตั้งตาทำความดีไม่เบียดเบียนกัน ก็จะเริ่มดีขึ้น ๆ ช่วงที่ดีขึ้นนี้ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ แต่ช่วงที่เริ่มต่ำลง ๆ จะมีพระพุทธเจ้ามาทวนกระแส (more…)

ธรรมสากัจฉา-20/05/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 20/05/2559


วันวิสาขบูชา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/05/2559

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานในวันเดียว เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่ง ในการเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งการที่จะมีสัมมาสัมพุทธโธมาอุบัติขึ้นในโลก สักครั้งมันเป็นสิ่งที่ยากมาก

นับจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาสองพันกว่าปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้น ในตระกูลกษัตริย์ และออกบวชเป็นภิกษุ ทำความเพียรด้วยการทำทุกขกิริยา ทั้งทำความเพียรด้วยทางสายกลาง จนได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
วันนั้น คือ วันนี้ วันที่เราได้มาระลึกถึงการตรัสรู้ การประสูติ และการปรินิพพาน วันเดียวกันแต่คนละสถานที่ จิตใจของเราให้น้อมมาระลึกถึง เจริญพุทธานุสติอยู่ (more…)

ธรรมสากัจฉา-ปฏิปทา

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 19/05/2559

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทั้งยังทรงบัญญัติว่าเป็นสังเวชนียสถานที่ที่ศาสนิกชนทั้งหลายควรมาเยือนและสักการะบูชา อีกทั้งด้วยความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์จะไม่ลืมสถานที่เหล่านี้คือ สถานที่เกิด สถานที่ชนะสงครามครั้งยิ่งใหญ่ และสถานที่ตาย ซึ่งเรื่องนี้ยังได้ถูกอ้างอิงเป็นพุทธพจน์ในหลายๆพระสูตรด้วย เช่น อัจฉริยะภูตะธรรมสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า) ลักขณสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของมหาบุรุษ 32 ประการ) โพธิราชกุมารสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของการตรัสรู้) มหาปรินิพพานสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของปรินิพพาน)

Q1: ทุกขาปฏิปทาและสุขาปฏิปทา มีกระบวนการอย่างไร

A1: ในเรื่องของทุกขาปฏิปทาและสุขาปฏิปทาถือว่าเป็นส่วนต้นของการปฏิบัติ ได้ถูกรวบรวมไว้ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย เล่มที่ 21 เริ่มต้นในข้อที่ 161 และพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้โดยนัยยะที่รวมกันของการบรรลุธรรมได้ช้า (ทันธาภิญญา) หรือบรรลุธรรมได้เร็ว (ขิปปาภิญญา) จึงทำให้เกิดปฏิปทาขึ้นทั้งหมดสี่แบบดังนี้ (more…)

คำพุทธ-เรื่องของการตรัสรู้

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/05/2559

เมื่อเรายังค้นไม่พบแสงสว่างมัวเสาะหานายช่างปลูกเรือนอยู่,
ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ กล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติ.
ความเกิด เป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติ. แน่ะนายช่างผู้ปลูกสร้างเรือน !
เรารู้จักเจ้าเสียแล้ว, เจ้าจักสร้างเรือนให้เรา ต่อไปอีกไม่ได้,
โครงเรือนของเจ้า เราหักเสียยับเยินหมดแล้ว.
ยอดเรือนเราขยี้เสียแล้ว.จิตของเรา ถึงความเป็นธรรมชาติ
ที่อารมณ์จะยุแหย่ ยั่วเย้า ไม่ได้เสียแล้ว มันได้ลุถึงความหมดอยากทุกอย่าง.

(ธ. ขุ. ๒๕/(๒๑.)

พระวาจาซึ่งทรงเปล่งขึ้นทันที ในขณะที่ทรงรู้สึกพระองค์ว่า ได้สิ้นตัณหาแล้ว


คำพุทธ-เรื่องของการทำทุกรกิริยา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/05/2559

“ก็เรื่องประหลาดได้เกิดมีแก่เราคืออุปมา 3 ข้อเป็นอันอัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้ว ได้มาแจ่มแจ้งแก่เรา

  • อุปมาข้อที่ ๑ เหมือนไม้สดชุ่มด้วยยาง ทั้งเขาตัดลงน้ำไว้ ถ้าบุรุษตั้งใจว่าจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฎขึ้น เขาจะทำเช่นนั้นไม่ได้เลย
  • อุปมาข้อที่ ๒ อุปมาว่าไม้สดชุ่มด้วยยางวางอยู่บนบกไกลจากน้ำ ถ้าหากบุรุษตั้งใจว่าจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฎข้น บุคคลนั้นจะทำไม่ได้เลย
  • อุปมาข้อที่ ๓ อุปมาว่าไม้แห้งสนิททั้งวางไว้บนบกไกลจากน้ำ หากบุรุษตั้งใจว่าจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้น ให้ไฟเกิดปรากฎขึ้น บุคคลนั้นจะทำได้โดยแท้…”

เมื่อได้มีอุปมาแจ่มแจ้งจึงได้ทดลองปฏิบัติอัตตกิลมหานุโยคคือการทรมานตน (more…)

นโมคือความนอบน้อม

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 18/05/2559

“นโม คือ ความนอบน้อม นอบน้อมในที่นี้ หมายถึงว่า ทำจิตให้น้อมลงไป เพราะว่าจิตที่มีความน้อมโน้มเอียงมา มีความนุ่ม มีความอ่อน อ่อนเหมาะนี่แหละ มันถึงจะฟังธรรมรู้เรื่อง ฟังธรรมได้ เข้าใจดี

นโม คือความนอบน้อม คือ ขั้นตอนแรกให้จิตเนี่ยะ มันน้อม มันพร้อมในการที่จะฟังธรรม น้อมมาพร้อมตั้งขึ้นไว้เพื่อที่จะรู้ว่าไอ้อนัตตาเป็นยังไง เพื่อที่จะรู้ว่าไอ้อนิจจังเป็นยังไง การที่จิตน้อมพร้อมนี้ ไม่ใช่หมายถึงความหลงใหล หลงใหลไม่ใช่นอบน้อม หลงใหลไม่ใช่ศรัทธา…นโม นโม นโม ที่คุณพูดถึง ๓ รอบเนี่ยะ หมายถึงความนอบน้อม นโม ไม่ใช่ มโน เดี๋ยวนี้เขามีศัพท์ใหม่ อย่ามโน อย่ามโน คำว่ามโนนี่เขาก็เอามาจากภาษาบาลีเนี่ยล่ะ แต่ว่าเขาเอามาใช้ในความหมายที่ว่า อย่าคิดไปเองว่าเป็นอย่างงั้นอย่างงี้ อย่าเข้าข้างตัวเอง อย่าคิดไปเอง เขาก็ใช้ศัพท์ว่าอย่ามโน แต่ว่า มโน ไม่ใช่ นโม นะ เพราะว่านโมคือการนอบน้อมนะท่านผู้ฟัง คำว่านอบน้อมนี้ไม่ใช่หลงใหล แต่ให้จิตนั้นน้อมไป…นโม นอบน้อมเนี่ยะ ไม่ใช่เมา เป็นเหตุให้เราตื่น (more…)

ฉลาดในวาระจิตตนในการเลือกวิธีปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนา

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 17/05/2559

ธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องรู้ได้เอง เห็นได้เองมิใช่หรือ..พระพุทธเจ้าถามพระอย่างนี้..

มีครั้งหนึ่งท่านพระอานนท์ ได้เคยพูดถึง สมถะวิปัสสนา ว่าบางครั้ง บางทีเราเจริญวิปัสสนา มีสมถะนำ บางทีเราเจริญสมถะ มีวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้า หรือมีวิปัสสนานำ บางทีสมถะวิปัสสนาเดินไปพร้อมกัน ก็มี..เป็นอย่างไร?

สมถะ คือความที่จิตนิ่งเป็นอารมณ์อันเดียว วิปัสสนา คือ การเห็นตามที่มันเป็น..ทำไมต้องไปคู่กัน หมายความว่า เราจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่มันเป็น จิตของเราต้องไม่วิ่งเข้าหา ไม่วิ่งหนี..การเจริญสมถะวิปัสสนาจึงควบคู่กันไป (more…)

ทำชั่วในนามของความดี?ไม่ได้

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/05/2559

“บางคนที่สัมมาทิฏฐิอยู่ รู้ดีรู้ชั่ว แต่พอถึงเวลาบอกว่าตัวเองจะทำความดีแต่ด่าคนอื่นซะก่อน บอกว่าตัวเองต้องการจะทำสิ่งที่ประเสริฐ ปฏิบัติตามมรรค8 แต่ขอเอาชั่วเข้าคนอื่นเอาดีเข้าตนเอง ด่าคนชั่วซะก่อน ดูผิวเผินคิดว่าเขาชั่วเขาไม่ดีก็ด่าเขาซะก่อน คิดว่าตัวเองทำความดี อันนี้มันแสดงถึงการมีสติอย่างอ่อนกำลังสติมันน้อย เพราะตัวเองขอทำความชั่วในนามของความดี ฉันขอทำมิจฉาวาจาเพื่อฉันจะได้มีสัมมาทิฏฐิ ฉันจะได้มีบุญมีกุศล ฟังแล้ว มันไม่เข้าท่าที่สุด ฟังแล้วมันไม่ได้เรื่อง ฟังแล้วมันเหมือนกับผู้ที่ไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้า (more…)

บริกรรมภาวนา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/05/2559

บริกรรม : ปริกมฺม : ภาวิตา

ถ้าค้นคำว่าบริกรรมในพระไตรปิฏกจะไม่เจอ แต่ถ้าค้น ปริกมฺม (ปะ-ริ-กัม-มะ) จะมีใช้อยู่ในหลายที่…บริกรรมเป็นพุทธพจน์แน่นอน มีใช้อยู่หลายจุด ความหมายที่ท่านใช้ก็คือ ทำให้มันสมบูรณ์ ทำบ่อยๆ ทำรอบๆ ทำแล้วทำอีก ทำจนมันสำเร็จประโยชน์ของมัน

คำว่าบริกรรมไม่ได้เป็นบัญญัติใหม่ แต่เป็นคำที่มีใช้อยู่แล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้า ลักษณะการใช้ท่านจะไม่ได้ใช้ตรงส่วนที่เป็นบัญญัติธรรมะ แต่ใช้ในส่วนที่เป็นอุปมาอุปไมย ตั้งแต่ช่างหม้อนวดดิน ช่างแกะสลักตกแต่งชิ้นงาน ช่างทองหลอมทอง ช่างทำอัญมนี ชาวนาพรวนดิน หรือว่าชาวเรือทำเรือจากต้นไม้ การกระทำตรงนี้เป็นการบริกรรม เพื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของสมาธิบ้าง เรื่องของจิตบ้าง (more…)

วิธีปิดกั้นบาป 14 ข้อ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 16/05/2559

บาปกรรม 14 อย่าง ที่เราละได้แล้ว จะเป็นการเปิดโล่ง เป็นการที่ให้จิตของเราเดินทางไปสู่สิ่งที่สูงขึ้น เจริญขึ้นได้

อย่างแรกก็คือ กรรมกิเลส 4 ประการ คือ ศีล 4 ข้อแรกนั่นเอง คือ เรามีเจตนาเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์..จากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้..จากการประพฤติผิดในกาม..จากการแกล้งกล่าวเท็จ..เรื่องของศีลเป็นเรื่องเจตนาทางใจ เรื่องของในใจ ในที่นี้หมายถึงทางกาย ทางวาจา ทางใจด้วย นอกจากคุณตั้งใจแล้ว คุณทำให้ได้ด้วย ไม่ใช่ว่าตั้งใจเฉย ๆ แล้วก็ผิดอยู่เรื่อย. ไม่ได้..ต้องละให้ขาดเลย ไม่ใช่แค่ตั้งใจแล้วทำไม่ได้ แต่ตั้งใจแล้ว ทำให้ได้ ตั้งใจให้ดี แล้วเราจะทำได้ (more…)

ธรรมสากัจฉา-พระธาตุกับอรหันต์

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/05/2559

“สมมุติฐานใครก็ตั้งได้ทำไป แต่การพยากรณ์แล้วมันจะถูกต้องไม่มีใครชนะไม่มีใครมาเทียบเคียงได้ นั่นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้น เพราะฉะนั้นสมมุติฐานที่เราตั้งขึ้น อันนี้ก็เป็นของแต่ละผู้แต่ละคนนั้น เพราะงั้นพอเราได้ยินได้ฟังแล้ว เราให้กลับมาที่ตัวแม่บทว่า ถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เขาสร้างสถูปไว้ นี่ควรบูชา ถูกต้องแล้ว อันนี้ควรทำ”

Q: การที่กระดูกกลายเป็นพระธาตุแสดงถึงความเป็นอรหันต์ใช่หรือไม่
A: ธาตุคือส่วนที่เหลือจากร่างกายของบุคคลนั้น หลังจากที่ผ่านการฌาปณกิจ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ามีบัญญัติว่า บุคคลที่ควรจะสร้างสถูปให้เพื่อให้คนระลึกถึง มีอยู่ 4 ประเภท คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระปัจเจกพุทธเจ้า,สาวกของตถาคต และพระเจ้าจักรพรรดิ์ (more…)

ธรรมสากัจฉา-จากปิติเป็นปัญญา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/05/2559

“แต่ไม่ใช่พัฒนาปิติให้เกิดปัญญา คือไม่ใช่ว่าพัฒนาเจ้าตัวปิตินะ แต่พัฒนาปัญญา กระบวนการที่จะพัฒนาปัญญาก็คือมรรคแปด”

Q: ฟังธรรมหรือสวดมนต์แล้วปิติน้ำตาไหล ขณะนั้นขันธ์ห้าคืออะไร วิญญานทำหน้าที่อย่างไร และจะพัฒนาให้เกิดปัญญาได้อย่างไร

A: ปิติในขันธ์ห้าคือเวทนา ปิติคือความอิ่มเอิบใจสบายใจ การฟังเทศน์แล้วไปกำหนัดยินดีในเสียงจัดเป็นปิติแบบอามิส เพิ่มพูนราคานุสัย จิตยังไม่เกิดพุทโธ แต่ถ้าฟังแล้วมีใจสงบระงับจัดเป็นปิติแบบนิรามิส อกุศลลดลง อาสวะลอกออก มีพุทโธ มีปัญญา (more…)

ธรรมสากัจฉา-ชาคริยานธรรม

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/05/2559

Q: การทำสมาธิก่อนนอน รู้สึกถึงการปฏิบัติว่าสมาธิดีมาก แต่เมื่อต้องการนอนก็จะนอนไม่หลับ และเมื่อหลับจะฝันเยอะมาก พร้อมกับอาการปวดหัวเมื่อตื่นนอนทุกเช้า ดังนั้นควรจะทำอย่างไร ควรจะทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ หรือเปลี่ยนเวลาไปปฏิบัติช่วงเช้าแทน โดยที่ไม่กลับมาปฏิบัติเวลาก่อนนอนอีกเลย

A: การนอนหลับที่ดีเกิดจากหลายปัจจัย เช่น อาหารการกิน การออกกำลังกาย หรือแม้กระทั่งการทำสมาธิก่อนนอน ผลที่ได้จากการทำสมาธิ หากยังไม่เกิดกำลังสติหรือกำลังสมาธิ แต่อย่างน้อยเราก็จะได้กำลังความเพียร กำลังศรัทธา หากเราทำสมาธิได้ดีแล้ว แต่ไปเกลือกกลั้ว ไปยึดถือ ไปยินดี และลุ่มหลงในความสุขที่เกิดจากสมาธิ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นอนไม่หลับหรือฝันในเรื่องต่าง ๆ ไปได้ อาจกล่าวได้ว่ามีสมาธิแล้ว แต่เกิดตัณหาหรืออาสวะพอกพูนขึ้น รวมทั้งการเกิดอวิชชานุสัยพอกพูนขึ้น (more…)

การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/05/2559

พระพุทธเจ้า ก่อนการประสูตินั้นทรงดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต และได้อุบัติเกิดขึ้นมาในศากยตระกูล ในกาลใดที่โพธิสัตว์เคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดุสิต สู่ครรภ์แห่งมารดา ในกาลนั้นโพธิสัตว์จะมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม มีการอารักขาจากเทวดาทั้งสี่ทิศ แผ่นดินย่อมหวั่นไหว สั่นสะท้านสะเทือน

ในการกาลใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดา ในกาลนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้มีศีล ไม่มีความคิดอันเจือด้วยกามคุณในบุรุษทั้งหลาย ไม่มีบุรุษใดคิดล่วงเกินด้วยความกำหนัด เป็นผู้อิ่มเอิบด้วยกามคุณทั้งห้า ไม่มีอาพาธใดๆ มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมแลเห็นโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในครรภ์แห่งมารดา มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมอุ้มครรภ์ไว้สิบเดือนเต็มแล้วจึงคลอด มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอดโพธิสัตว์ (more…)

ธรรมสากัจฉา-เริ่มที่ศรัทธา

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 12/05/2559

Q: ตัวผู้ถามและครอบครัวได้ศึกษาพุทธวจนะมาหลายปีแล้ว มีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า หมั่นศึกษาและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งใจรักษาศีลห้า ทำทานตามกาลอันควร ทำสมาธิภาวนา อานาปานสติเป็นประจำ เนื่องจากคุณพ่อของผู้ถามได้ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมเมื่อเร็วๆนี้ จึงเกิดคำถามขึ้นว่า หากตนเองแก่ตัวไปและเป็นอัลไซเมอร์ แล้วสุตตะที่พยายามสั่งสมมาทั้งหมดจะหายไปพร้อมกับความทรงจำด้วยหรือไม่ แล้วความรู้ที่ว่าการวางจิตก่อนตายที่ฝึกฝนมาจะทำได้หรือไม่ ซึ่งสมองอาจจะว่างเปล่าทำให้ไม่แน่ใจว่าจะไปที่ดีหรือไปอบาย

A: สติ โดยความหมายทั่ว ๆ ไปคือ การระลึกถึงสิ่งที่ทำ จำคำที่พูดแล้ว แม้นานได้ แต่ถ้าหากเราพูดถึงสติในแง่มุมของการปฏิบัติจะต้องลงลึกไปถึงสัมมาสติ ซึ่งหมายถึงสติที่ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกถึง เป็นการระลึกรู้ถึงกาย เวทนา จิต และธรรม ทั้งนี้สติอยู่ที่จิต ไม่ได้อยู่ที่กายหรือสมอง เพราะสติเป็นการปรุงแต่งของจิต เมื่อจิตสงบระงับลงก็จะทำให้กายสงบระงับตามไปด้วย (more…)

คำพุทธ – เรื่องของการประสูติ และการออกผนวช

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 12/05/2559

เรื่องของการประสูติ และการออกผนวช

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าธรรมชาติ 3 อย่างนี้ ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซร้ ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก
ธรรมชาติ 3 อย่าง นั้นคือ ความเกิด ความแก่ และความตาย
ธรรมชาติ 3 อย่างนี้แหล่ะที่ถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซร้ ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก
แต่เพราะเหตุใดแล ที่ธรรมชาติ 3 อย่างเหล่านี้ มีอยู่ในโลกแล้วไซร้ เพราะเหตุนั้น ตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว จึงต้องรุ่งเรืองไปในโลก….


วิธีปลดเปลื้องทุกขเวทนาทางกาย

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 11/05/2559

…ปุถุชนคนธรรมดา พอทุกขเวทนาถูกต้องแล้ว ก็ไปเที่ยวหาความสุขทางตา ทางหู ไปหากิน หาเที่ยว หาดื่ม หาเล่น มาพักผ่อนหย่อนใจตรงนั้นตรงนี้ คิดว่าจะมาบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายได้ แต่ว่านั่นกลับนำปัญหาใหม่เข้ามาอีก…นี่คือปุถุชนคนหนา ที่ว่าไม่เคยรู้ธรรมะ ไม่เคยฟังธรรมะ…
(more…)

ตอบคำถาม-ยังไม่หมดยุคอัศวิน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 11/05/2559

ยาก หรือง่ายไม่ได้ดูที่จำนวนสัตว์ที่มาบรรลุธรรมว่ามาก หรือน้อย ยาก หรือง่ายดูที่ว่าในจิตในใจนั้น คุณมีอินทรีย์แก่กล้าเพียงพอที่จะบรรลุธรรมหรือไม่? อินทรีย์ คือ อะไร?“อินทรีย์ นั้นคือ ศรัทธา, วิริยะ, สติ, สมาธิ, ปัญญา” ถ้าเรามีอินทรีย์อ่อน มันจะบรรลุธรรมไม่ได้ สัตว์เดรัจฉาน สัตว์นรกเขาเป็นอย่างนั้น ศรัทธาน้อย ปัญญาน้อย สติก็มีแต่ในการที่เอาตัวรอดในการที่จะหากิน จะมาตั้งสติไว้ในสติปัฏฐานสี่ไม่ได้ มันจะบรรลุธรรมไม่ได้ แต่ในมนุษย์ในเทวดาในพรหมมีอินทรีย์แก่กล้า เขาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้
(more…)

ทำไม? ทำไม? ทำไม? สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับเรา

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/05/2559

“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความเข้าไปสงบระงับ สังขารเหล่านั้นเป็นสุข”

(more…)

สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท จงปลงศรัทธาลงไปเถิด

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 10/05/2559

“ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะ เราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์แหล่านั้น
สัตว์เหล่าใดมีโสตประสาท สัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิด”

(more…)

สิ่งที่อยู่รอบจักรสี่ทวารเก้า

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 9/05/2559

…สิ่งที่อยู่รอบจักรสี่ทวารเก้า……พิจารณาให้เห็นในร่างกายของเราที่มีวงรอบ ๔ อย่าง คือ เดิน ยืน นั่ง นอน เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ วนไปอยู่ ๔ อย่างเท่านั้น…
(more…)

อนุสติสิบคือสติปัฏฐานสี่

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09/05/2559

สติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นที่จิตของเราจากการเจริญอนุสติสิบ
(more…)

ธรรมสากัจฉา-ความดำริชั่วช้าและดวงตาเห็นธรรม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 08/05/2559

“เพราะว่าความคิดชั่วด่าคนอื่นแล้วสนุกปาก มันไม่ได้พาเราไปสวรรค์ ไม่ได้พาเราไปนิพพาน แต่มันจะพาเราไปนรก เพราะงั้นลำบากหน่อย ยอมเถอะ สู้ เพื่อให้เราไปสวรรค์ไปนิพพาน มันคุ้มกว่ากันมาก”

Q: มีความดำริชั่วช้า ด่าว่าติเตียนคนอื่นจะแก้ไขอย่างไร

A: ความดำริชั่วช้าคือมิจฉาสังกัปปะ ด่าว่าติเตียนคือมิจฉาวาจา มี 4 ลักษณะคือ ถ้าคิดพูดทำไปในทางไม่ดีจิตก็จะน้อมไปทางไม่ดี ถ้าคิดพูดทำไปทางดีจิตจะน้อมไปทางดี หรือจิตเป็นแบบไม่ดีคิดพูดทำก็จะน้อมไปไม่ดี จิตดีก็จะคิดพูดทำในทางดี (more…)

ธรรมสากัจฉา-โยนิโสมนสิการ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 07/05/2559

“โยนิโสมนสิการเป็นภาษาบาลี แปลว่า การทำในใจโดยแยบคาย มีลักษณะเป็นรูปแบบ ซึ่งการทำในใจโดยแยบคายสามารถนำไปใช้ในทุกๆเรื่อง”

Q: โยนิโสมนสิการหมายถึงอะไร

A: โยนิโสมนสิการแปลว่าการทำในใจโดยแยบคาย มีลักษณะเป็นรูปแบบ แยกเป็นนัยยะดังนี้ คิดตามอริยสัจ๔, คิดสาวหาเหตุ, คิดสาวหาผล, คิดวิเคราะห์ว่าสิ่งที่กำลังพิจารณาอยู่ว่าคืออะไร, คิดตามไตรลักษณ์, คิดให้เห็นโทษ, คิดพิจารณาก่อนเสพปัจจัยสี่, คิดแยกแยะอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพ (more…)

ความน่าอัศจรรย์ของพระพักกุละเถระ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 06/05/2559

ท่านพระพักกุละ เกิดในตระกูลมหาเศรษฐีใช้ชีวิตฆราวาสจนอายุ 80 ปี จึงทราบข่าวการการเสด็จมากรุงโกสัมพีของพระพุทธเจ้า จึงได้ไปฟังธรรมจากพระองค์เกิดศรัทธาบวชในพุทธศาสนา ใช้เวลาเพียง 7 วัน ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ และได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตทัคคะเลิศกว่าเหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายผู้มีอาพาธน้อย และปรินิพพานเมื่ออายุ 160 พรรษา

ความน่าอัศจรรย์ของพระพักกุละเถระ

1. ตลอด 80 ปี ที่บวชไม่เคยมีกามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหิงสาสัญญา กามวิตก พยาบาทวิตก เลย
2. ไม่ยินดีคหบดีจีวร ไม่กระทำนวกรรม มีการตัดและการเย็บ
3. ไม่รู้สึกยินดีกิจนิมนต์
4. ไม่เคยมองดูมาตุคามเลย (more…)

ธรรมสากัจฉา-ผลของกรรม

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 6/05/2559

Q1: เมื่อพระอรหันต์ละสังขารแล้ว จิตของท่านจะไปอยู่ที่ไหน

A1: พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสอุปมาอุปไมยว่า เปรียบเสมือนการจุดเทียนเล่มหนึ่ง เปลวไฟที่เผาไหม้ไส้เทียนไปเรื่อย ๆ จนหมดแล้ว เราไม่สามารถบอกได้ว่าเปลวไฟนั้นจะไปทางไหนต่อไป แต่เปลวไฟนั้นได้แค่ดับไป เปรียบได้กับจิตของผู้พ้นวิเศษแล้วจิตก็จะแค่ดับไป นั่นคือเมื่อพระอรหันต์ละสังขารแล้ว จิตของท่านจะดับไปสู่นิพพาน เป็นจิตของผู้พ้นวิเศษคือ จิตพ้นแล้วจากราคะ โทสะ โมหะ ทำให้ไม่มีการเกิดอีก

Q2: พระสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติแล้วเล่าว่า ได้พบพระพุทธเจ้า เป็นจริงหรือไม่อย่างไร (more…)

คำพุทธ-พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 05/05/2559

ครั้งหนึ่ง พระพากุลเถระ พักอาศัยยู่ที่เวฬุวัน เมืองราชคฤห์ มีชีเปือยชื่อว่า กัสสปะ ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของท่าน สมัยที่ยังเป็นคฤหัสถ์ ได้มาเยี่ยมเยือนและสนทนาธรรมกับพระเถระทราบความว่าท่านบวชมาแล้ว 80 ปี จึงได้ถามว่าตลอด 80 ปี ที่บวชมาท่านเสพเมถุนธรรมกี่ครั้ง ท่านตอบว่า “ไม่ควรถามอย่างนั้นเลย…ตลอด 80 ปีนี้ ท่านไม่เคยมีกามสัญญาเกิดขึ้นเลย” เมื่อชีเปือยกัสสปะได้ยินดังนั้น จึงกล่าวว่า “พวกข้าพเจ้าจะทรงจำไว้ว่าเป็นธรรมที่ไม่น่าเป็นไปได้ น่าอัศจรรย์ของท่านพระพากุละ ประการหนึ่งฯ” และได้ถามในข้อธรรมต่าง ๆ จากพระเถระ จนสิ้นข้อสงสัยแล้วเกิดศรัทธาขอบวชในพระพุทธศาสนา และได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่ง (more…)

ธรรมสากัจฉา-ท่อนไม้ลอยไหลสู่ทะเลได้ฉันใด จิตก็โน้มเอียงสู่นิพพานได้ฉันนั้น

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 5/05/2559

Q1: เจตสิกคืออะไร มีอยู่ในพระสูตรเรื่องใดบ้าง

A1: เจตสิก (เจตสิกัง) เป็นคำบาลี และปรากฏในพระสูตรหลายๆเรื่อง ซึ่งหมายถึง อันประกอบอยู่ภายในจิต เป็นเรื่องที่อยู่ภายในจิต สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นหรือประกอบอยู่ภายในจิต มักจะใช้บ่อยๆควบคู่กับคำว่าฌานสี่ ในร่างกายของคนเราโดยทั่วไปจะมีทั้งช่องทางทางกายและช่องทางทางใจ ซึ่งจะทำอย่างไรที่จะทำให้ภายในจิตระงับลง เพื่อให้เกิดกุศลธรรมมากขึ้นและลดให้อกุศลธรรมน้อยลง

Q2: ขอคำอธิบายของพระสูตรเกี่ยวกับท่อนไม้ที่จะลอยออกสู่ในทะเล มีอุปสรรคติดทั้งฝั่งในฝั่งนอก และมีน้ำวน

A2: พระสูตรที่เกี่ยวกับสังยุตตนิกาย ในทารุขันธสูตร ซึ่งเป็นบทที่กล่าวถึงสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคา และได้ทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึ่งถูกกระแสน้ำพัดลอยมาริมฝั่งแม่น้ำคงคา จึงได้นำมาตรัสสอนเหล่าภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้ (more…)

ช่วยอย่างไร ไม่ให้เปื้อน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 04/05/2559

คำถาม : คนที่เขาไม่สามารถเข้าใจธรรมะได้ เราควรจะทำจิตอย่างไร?

พระพุทธเจ้าใช้อะไรเป็นเกณท์ในการที่จะตัดสินใจช่วยหรือไม่ช่วย?”ใช้ญาน ญานตรงนี้ คือ ความรู้ในอินทรีย์แก่ หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลาย ท่านมีความรู้ตรงนี้มองทะลุลงไปจะเห็นเลยว่าคนนี้มีความดีเหลือมาก หรือน้อย แล้วไอ้ที่เหลือมาก หรือน้อย มันจะเติบโตให้มากขึ้น หรือน้อยลง”
(more…)

ความเป็นใหญ่ในการครองชีวิต

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 04/05/2559

อธิปไตย คือ ภาวะภาวะหนึ่งที่บุคคลอาศัยแล้วทำให้เป็นหลักขึ้นมา ทำให้เกิดความเป็นใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

  • อัตตาธิปไตย คือ ภาวะความที่บุคคลเอาตัวเองเป็นใหญ่ยิ่งแล้วทำความดี
  • โลกาธิปไตย คือ ภาวะความที่บุคคลเอาโลกเป็นใหญ่ยิ่งแล้วทำความดี
  • ธรรมธิปไตย คือ ภาวะความที่บุคคลเอาธรรมะเป็นใหญ่ยิ่งแล้วทำความดี

เราปกครองตัวเราเองให้ทำความดีด้วยแบบไหน ถ้าเราไม่มีการปกครองจิตใจของเราให้มันดี เราก็จะระส่ำระสายไปตามกำลังของมาร ไปตามเครื่องดึงเครื่องล่อ ไปตามกับดักที่มารมาวางเอาไว้ อันนั้นชื่อว่าชีวิตไม่มีการปกครอง ไม่มีอธิปไตยในชีวิต ถ้าเรามีอธิปไตยอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๓ อย่างนี้ หรือแบบไหน ๆ ก็ตาม แล้วทำการปกครองชีวิตให้มีความดีเกิดขึ้น อันนั้นชื่อว่าคุณมีอธิปไตย มีอำนาจ มีกำลังในการที่จะจัดการชีวิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี


กำลังของหญิงชาวบ้าน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/05/2559

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย กำลังของมาตุตาม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน กำลังคือรูป ๑ กำลังคือโภคะ ๑ กำลังคือญาติ ๑ กำลังคือบุตร ๑ กำลังคือศีล ๑ กำลังของมาตุคาม ๕ นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผู้ประกอบด้วยกำลัง ๕ ประการนี้แลเป็นผู้สามารถอยู่ครองเรือนฯ”

ในเรื่องของหญิงชาวบ้าน คือผู้หญิงทั่วๆ ไป ถ้าเราเอาคุณธรรมพวกนี้ มาใส่ในชีวิตของเรา การดำเนินชีวิตของเรา ครองเรือนก็ตาม ไม่ได้ครองเรือนก็ตาม มันก็จะดีขึ้นมา สี่อย่างแรกคือ รูป โภคะ ญาติ บุตร มันแค่โลกนี้ มันไม่ได้ความสำคัญไปกว่าคุณธรรม คือ ศีล เป็นต้น (more…)

ห้าวิธีในการละอกุศลในใจ

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 3/05/2559

พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงวิธีการละอกุศล 5 วิธี คือ

1. อะไรทำให้อกุศลธรรมของคุณเกิดขึ้น เหตุที่ทำให้ตรงนั้นเกิด มันอะไร นิมิตอะไร เครื่องหมายอะไร ให้เราเอาตรงนั้นออกเสีย เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนนิมิตนั้นเสีย ไปคิดในเรื่องอื่นที่เป็นกุศลธรรม…ใช้ลิ่มสลักอันเล็กตอกลิ่มสลักอันใหญ่ หรือคานงัด…พอคิดเรื่องดีๆ ปุ๊ป อกุศลธรรมต้องเด้งออกไป ชิ่งออกไป

2. ให้ใคร่ครวญเห็นโทษของอกุศลธรรมเหล่านั้น การเห็นโทษของอกุศลธรรมมากๆ กำลังใจเราจะเพิ่มขึ้น อย่าเก็บอกุศลไว้ ถ้าเราต้องการสิ่งดีๆ ในชีวิตของเรา แล้วเราจะเอาสิ่งที่ไม่ดี มาทรงไว้ในใจของเราทำไม

(more…)

ทุกข์ของหญิงชาวบ้าน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 2/05/2559

ทุกข์ของหญิงชาวบ้านที่ต้องเจอมากกว่าบุรุษ ๕ ประการด้วยกัน คือ

๑. เมื่อออกเรือนต้องไปอยู่เรือนของสามี ที่จะต้องระมัดระวังกริยามารยาท
๒. มีระดู เกิดทุกข์ในการเจ็บปวดท้อง
๓. มีครรภ์ มีความลำบากในการอุ้มท้อง แพ้ท้องคลื่นไส้
๔. คลอดบุตร มีความเจ็บปวดขณะคลอด
๕. เป็นหญิงบำเรอของบุรุษ รองรับอารมณ์ทางเพศของผู้ชาย

(more…)

ปฏิวัติแล้ว ปฏิวัติเลย ทำคืนไม่ได้

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 2/05/2559

จักร คือ ธรรมอันประเสริฐ ซึ่งไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า อันสมณพราหมน์ เทพ มาร พรหม หรือใครๆในโลก ไม่สามารถปฏิวัติให้กลับได้

วตฺต เป็นภาษาบาลี แปลว่า หมุนไป ปฏิ แปลว่า ทวนกระแส ทวนกลับ หรือว่าปรับให้มันไปอีกทางหนึ่ง เพราะงั้น ปฏิวัติ คือ การที่หมุนทวนมันให้ไปอีกทางหนึ่ง เป็นทางที่จะไปสู่ทางออกได้ นั่นคือ การหมุนจักร ธรรมอันประเสริฐ เป็นการที่ปรับให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง หมุนไปสู่ทางที่มันจะพ้นไปจากทุกข์ได้ และการปฏิวัติการหมุนของท่านนี้ ไม่มีใครที่จะมาคัดง้างได้ มาปฏิวัติซ้ำได้ มาหมุนกลับได้ (more…)

ธรรมสากัจฉา-โพธิสัตว์ผู้ไม่ถึงความอาภัพ 18 ประการ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 1/05/2559

“คือถ้าเราไม่ได้เป็นโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์ คุณจะไปได้เหรอ คือกำเนิดของคนที่เป็นปุถุชนมันไม่แน่ไม่นอน  คือเอามาสวดเฉย ๆ ก็สวดได้อยู่ แต่ไม่รู้จริง ๆ จะได้หรือเปล่า อันนี้ก็ต้อง Question Mark ( ? ) เอาไว้”

Q: ในบทแผ่เมตตาที่ชื่อว่า ปัฏฐนฐปนุคาถา กล่าวว่า “ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรณ์แก่พระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ 18 อย่าง” ถามว่า ความอาภัพ 18 ประการนี้คืออะไร

A: เป็นบทแผ่เมตตาที่แต่งขึ้น โดยเอาข้อมูลเมื่อพระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์ ความไม่อาภัพ 18 ประการนี้จะได้แก่ โพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์แล้วเท่านั้น (นิยตโพธิสัตว์) 18 ประการมีดังนี้
เกิดมาไม่เป็นคนตาบอดแต่กำเนิด,ไม่เป็นคนหูหนวกแต่กำเนิด,ไม่เป็นคนบ้า,ไม่เป็นคนง่อยเปลี้ยเสียขา,ไม่เป็นคนใบ้,ไม่เกิดในประเทศป่าเถื่อน,ไม่เกิดในท้องนางทาสี,ไม่เป็นคนมีความเห็นผิด,ไม่เป็นสตรีเพศ,ไม่ทำอนันตริยกรรม,ไม่เป็นโรคเรื้อน,เมื่อเป็นเดรัจฉานไม่เกิดในกายที่เล็กกว่านกกระจาบไม่ใหญ่กว่าช้าง,ไม่เป็นเปรตหรืออสูรกาย,ไม่เกิดในอเวจีมหานรกหรือโลกันตนรก,เป็นเทวดาไม่เกิดในหมู่มาร,เป็นพรหมไม่เกิดในชั้นสุทธาวาส,ไม่เกิดในอรูปพรหม,ไม่เกิดในจักรวาลอื่น

(more…)

ธรรมสากัจฉา-การตามรู้ซึ่งความจริง

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/04/2559

“ความจริงแบบชาวโลก ยังไม่ใช่การตามรักษาซึ่งความจริง เพราะความจริงของชาวโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาได้ แล้วอะไรคือการตามรักษาซึ่งความจริง พระพุทธเจ้าบอกว่า “ อย่าพึงเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า” ”

Q: สรุป จังกีสูตร

A: ประเด็นที่สำคัญของพระสูตรนี้คือ การตามรู้ซึ่งความจริง ความจริงมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน
1. ความจริงแบบชาวโลก เชื่อเพราะชอบ ฟังตามกันมา พิสูจน์แล้วว่าจริงแต่สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้
2. การรักษาซึ่งความจริง อย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่า “สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า”
3. การแสวงหาความจริงมี 12 ขั้นตอน คือ เข้าไปปลูกศรัทธา, เข้าไปหา, เข้าไปนั่งใกล้, เงี่ยโสตลงฟัง, ฟังธรรม, ทรงจำธรรมนั้นไว้, ใคร่ครวญธรรม, ธรรมนั้นทนต่อการเพ่งพิสูจน์, มีฉันทะ, ตั้งไว้ซึ่งอุตสาหะ, หาจุดสมดุลย์ในธรรม, ตั้งตนไว้ในธรรม การแสวงหานี้ยังไม่ใช่การบรรลุซึ่งความจริง
4. การบรรลุซึ่งความจริง ให้ทำตาม 12 ขั้นตอนนี้มากๆ (more…)

ธรรมสากัจฉา-29/4/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 29/04/2559


พลังจิต พลังใจ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 29/04/2559

จิตของเรานั้นมีสภาวะสั่งสม สั่งสมสิ่งที่เป็นบุญ สั่งสมสิ่งที่เป็นบาป ตามการตริตรึก คำพูดและการกระทำ หรือตามสิ่งที่มากระทบ…จิตนี้มีดวงเดียวแต่ทำหน้าที่หลายอย่าง ทั้งรับรู้โดยใช้วิญญาณ ปรุงแต่งโดยใช้สังขาร…ด้วยเหตุนี้ จิตจึงต้องผลิตสิ่งดีๆ ในช่องทางคือใจ เพื่อหล่อเลี้ยงความดีของตัวเองไม่ให้มีการถอยกลับไปสั่งสมในสิ่งที่ไม่ดี (more…)

ธรรมสากัจฉา-28/4/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 28/04/2559


ฝึกจิตอย่างไรให้ตกกระแสธรรม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 28/04/2559

คำว่า “ใจ” หมายถึง ช่องทาง คือ ช่องทางทางกาย และ ช่องทางทางใจ อินทรีย์ทั้งหลายมีวิสัยที่แตกต่างกัน แต่มีใจเป็นที่แล่นไปสู่เหมือนกัน โดยมีวิญญาณทำหน้าที่ในการรับรู้ แล้วส่งต่อไปที่จิต เราจะฝึกจิตอย่างไรให้รับรู้ ให้ก้าวลงในสิ่งดีๆ การที่จะฝึกจิตให้เป็นไปตามกระแสแห่งธรรมนั้น ต้องอาศัยกำลังจิต คือ ความกล้า พระพุทธเจ้าใช้คำว่า “วิริยะ” ความกล้าที่จะไม่ปรุงแต่งผัสสะที่มากระทบไปในทางที่ไม่ดี และกล้าที่จะปรุงแต่งผัสสะที่มากระทบไปในทางที่ดี อาศัยหิริโอตัปปะ..อาศัยกำลังจิตที่อยู่ในช่องทาง คือ ใจ..อาศัยธรรม เพื่อให้จิตเกิดกำลังเป็น จิตที่อ่อนเหมาะ จะทำให้เห็นอริยสัจสี่ได้


มีสติตั้งอยู่ในธรรมอันเครื่องตื่น

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 27/04/2559

“สิ่งแรกที่ลืมตาขึ้นมา จากการที่หลับไหลไปไม่รู้ตัว พอรู้ตัวขึ้นมา สิ่งแรกคุณคิดถึงอะไร…เรื่องแรกที่เราคิดถึง แสดงว่าเรื่องนั้นมันอยู่ในใจของเรา แสดงว่ามันมีแนวโน้มที่จะน้อมไปในลักษณะนั้น เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญกับมัน เรื่องทีสำคัญในชีวิตนี้ส่วนหนึ่ง กับเรื่องที่เราให้ความสำคัญกับมัน อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญก็ได้…ชีวิตของเราจะดำเนินผิดพลาด เสียเวลาไป เราจะหวั่นไหวไปตามผัสสะที่มากระทบ เราจะไม่เป็นสุขเลย เราจะไม่เป็นตาอยู่…จึงต้องมีการฝึกจิต (more…)

พุทโธอยู่ในจิต

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 27/04/2559

“ผู้ใดถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง ย่อมเห็นอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์, เหตุให้เกิดทุกข์, ความก้าวล่วงทุกข์ และอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ อันให้ถึงความสงบระงับทุกข์ ด้วยปัญญาอันชอบ ที่พึ่งนั้นแลเป็นที่พึ่งอันเกษม ที่พึ่งนั้นอุดม เพราะบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”…พุทธพจน์

ท่านพระอานนท์ได้เปรียบเทียบ “วัวสีดำ” เป็นอายตนะภายนอก(รูป,เสียง,กลิ่น,รส,โผฏฐัพพะ,ธรรมารมณ์), “หลัก หรือเสา” คือ อายตนะภายใน(ตา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย,ใจ), “วัวสีขาว” คือ วิญญาณ (more…)

สำเร็จด้วยใจ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26/04/2559

“มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา มนสา เจ ปทุฏฺเฐน ภาสติ วา กโรติ วา”
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น

“ใจ” ของเราที่ว่ามันเป็นใหญ่เพราะมันรับรู้เรื่องราวสิ่งต่างๆ ทั้งหมดเลย เข้ามาสู่ช่องทางคือใจนี้ ช่องทางนี้จึงมีความเป็นใหญ่ “สำเร็จด้วยใจ” ตรงนี้คือการที่ใจ มันมีการปรุงแต่งต่อไปในใจ สำเร็จได้เป็นอะไร? เป็นการกระทำทางกายทางวาจา ใจที่มันรับเละทุกอย่าง มันไม่ได้รับเละคนเดียว เพราะในใจนี้ผู้ที่ทำหน้าที่รับรู้คือวิญญาณ ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการปรุงแต่งต่อไปคือสังขาร ผู้ที่จะมารับรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ ก็คือ “จิต” (more…)

ระวังยุงกัด

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 26/04/2559

“เวลาที่เราถูกยุงกัด ผิวหนังของเรามีการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ทำให้เรารู้สึกเฉยก็รู้สึกคันได้ อยู่ที่ไหนก็คัน อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขสบาย อันนี้เหมือนกับจิตใจของเรา จิตใจของเราที่ถูกแทงด้วยตัณหา มีพิษของมันคืออวิชชา ทำให้การรับรู้ของจิต มันผิดเพี้ยนไป”

…ไอ้ความไม่สบาย เวลาที่ยุงกัด มันเกิดที่ผิวของเรา อยู่ที่ตัวของคนที่โดนกัด ไอ้ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นที่เกิดที่ใจของเรา เวลาที่จิตของเรามี ราคะ โทสะ โมหะ มันอยู่ที่ใจของเรา มันไม่ได้เกิดขึ้นจากผัสสะภายนอก (more…)

จิต มโน วิญญาณ

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 25/04/2559

อันบุคคลประกอบด้วยนามรูปมีส่วนที่เป็นกายและจิต จิตมีลักษณะสภาวะสั่งสมบุญ สั่งสมบาป จิตจึงปรุงแต่งให้เกิดการสำเร็จรูปเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันใหม่ขึ้นมาเรื่อยไป
(more…)

ต่อต้านตัณหาอวิชชาด้วยธรรมเหล่านี้

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 25/04/2559

“คู่ตรงข้าม ตัณหาอวิชชา…อะไรที่มาเป็นคู่ตรงข้ามกันตรงนี้…การสละออก มีลักษณะการอุปการะผู้อื่นก่อน…เป็นลักษณะของผู้มีตัณหาน้อย ๒ คุณธรรมนี้จึงมีลักษณะคู่ตรงข้ามกัน…”

คู่ที่เหมือนกันเป็นไปในทางฝ่ายต่ำ คือ ตัณหาอวิชชา, คู่ที่เหมือนกันเป็นไปในทางฝ่ายสูง คือ การอุปการะผู้อื่นก่อน และการรู้บุญคุณแล้วก็ตอบแทน…มันแปรผกผันกัน… (more…)

ธรรมสากัจฉา-ธรรมมุทเทส ธรรมที่รู้แล้วจึงบวช

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/04/2559

“ท่านเป็นลักษณะหัวกะทิ ยังหนุ่ม ไม่เจ็บไข้ สุขภาพแข็งแรง มีทรัพย์สมบัติ มีญาติเยอะ มาบวชทำไม ทำไมไม่ไปทำมาหากิน นี่คือลักษณะคำถามที่พระเจ้าโกลัพพยะชงมา ตรงนี้จึงเป็นที่มาของ ธมฺมุทฺเทส (ธรรมะ+อุทเทส) เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้  4  อย่าง คือ โลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืน, โลกไม่มีผู้ต้านทาน ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน, โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จึงต้องละสิ่งทั้งปวงไป,โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา นี่คือธรรมมุมเทส 4 ข้อ ที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้ อันท่านพระรัฐปาลเห็นแล้วรู้แล้วจึงบวช”

Q: อะไรคือธรรมมุทเทส

A: ธมฺมุทฺเทสไม่ใช่พุทธพจน์ แต่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ แล้วท่านพระรัฐปาละนำมาตอบแก่พระเจ้าโกลัพพยะต่อคำถามที่ว่าทำไมจึงบวช เป็นเพราะท่านได้ทราบ 4 ข้อนี้จากพระพุทธเจ้า แล้วน้อมเปรียบ 4 ข้อนี้มาถามพระเจ้าโกลัพพยะ คือ (more…)

ธรรมสากัจฉา-ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกับนิพพาน

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/04/2559

“ตรงนี้จึงเป็นความแตกต่างระหว่าง ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด นัยยะนี้คือไม่ให้เกิดเป็นมนุษย์ ไม่ให้เกิดเป็นเทวดา ไม่ให้เกิดเป็นพรหม ซึ่งคุณจะบรรลุธรรมไม่ได้ ที่นี้มันต่างกับนิพพานตรงที่ว่า นิพพานนี้คือการที่คุณจะทำอะไรสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้อาสวะมันสิ้นได้ ซึ่งเกิดขึ้นในมนุษย์ในเทวดาและในพรหมเท่านั้น มันจึงต่างกัน”

Q1: ความต่างระหว่าง ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด และ นิพพาน

A1: ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด มาจากเจตนาที่ไม่ดี จุดประสงค์คือให้เขาไปในภพภูมิที่ไม่ดีคืออบายภูมิทั้งสี่ ทำให้ต้องเสวยผลกรรมที่มีความเจ็บแสบเผ็ดร้อน ใช้เวลานาน ไม่สามารถทำอาสวะให้สิ้นได้เพราะไม่มีการสั่งสมบำเพ็ญบุญ นิพพานเกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไป เนื่องจากมีการสะสมบำเพ็ญบุญ ที่จะเป็นเหตุให้อาสวะสิ้นบรรลุธรรมได้

(more…)

ธรรมสากัจฉา-กรรม

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 22/04/2559

Q1: ได้ฟังข่าวเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต และมีข้อสงสัยว่าพระพุทธเจ้าท่านมีกรุ๊ปเลือดอะไร

A1: การแบ่งกรุ๊ปเลือดถือเป็นวิวัฒนาการความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เพิ่งมีมาประมาณ 100-200 ปีเท่านั้น ตามพุทธประวัติแล้วการทำให้เลือดในกายของพระพุทธเจ้าออกมานั้นไม่สามารถทำได้ มีแต่ห้อเลือดเท่านั้นซึ่งเกิดจากการที่พระเทวทัตกลิ้งหินมาทับ อีกทั้งพระพุทธเจ้ายังเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีคือ มีธาตุไฟและธาตุน้ำในกายสม่ำเสมอ ไม่เย็นเกิน ไม่ร้อนเกิน ทำให้ไม่มีอาพาธต่าง ๆ ใด ๆ อย่างไรก็ตามจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่มีพระโลหิตไหลออกจากกายของพระพุทธเจ้านั่นคือ อาการประชวรหลังจากเสวยสูกรมัททวะของนายจุนทะกัมมารบุตร ทำให้เกิดโรคปักขันธิกาพาธ คือมีอาการถ่ายเป็นเลือดเพราะอาหารไม่ย่อย ดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานใดบ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงมีกรุ๊ปเลือดอะไร

Q2: เรื่องที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปยังเมืองกุสินาราเพื่อปรินิพพาน ทรงกระหายน้ำมากจึงทรงขอให้พระอานนท์ไปตักน้ำ แต่น้ำบริเวณนั้นขุ่นมากเพราะเกวียนเพิ่งผ่านไปไม่นาน พระอานนท์จึงไม่ได้ตักน้ำมาให้พระพุทธเจ้าดื่ม แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบอกให้ไปตักมาใหม่ ซึ่งเป็นเพราะกรรมที่ชาติก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเป็นเด็กลี้ยงวัว ขณะที่วัวกำลังจะกินน้ำที่สกปรก รู้สึกเป็นห่วงวัวจึงห้ามไม่ให้วัวดื่มน้ำที่สกปรกนั้น ซึ่งเป็นเจตนาที่ดีต่อวัว ผลกรรมนี้จึงทำให้พระพุทธเจ้าไม่ต้องดื่มน้ำที่สกปรกในครั้งแรก เรื่องเกี่ยวกับเด็กเลี้ยงวัวจริงหรือไม่ และกรรมที่ไม่มีเจตนาถือว่าเป็นกรรมที่ส่งผลหรือไม่ (more…)

ว่าด้วยการเชื้อเชิญของพรหม

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/04/2559

“พรหมมีจิตใจที่ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีเมตตาด้วยความรัก ความจริงใจ ไม่คิดต้องการสิ่งใดตอบแทน เหมือนมารดารักบุตรของตนคนเดียวที่เกิดในครรภ์นั้น”

กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่เกิดจากจิตที่มีฐานจากสมาธิ และจิตที่มีสมาธินั้นบางทีอาจจะเป็นมิจฉาสมาธิได้ถ้ามีมิจฉาทิฐิแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีงาม โดยเอาความเห็นมาเทียบกับเรื่องของสัมมาทิฐิ เรื่องของไตรลักษณ์ และคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยนัยของอริยสัจสี่

ส่วนมารคือ ผู้ล้างผลาญความดี สติต้องตามให้ทันเสมอในการที่จะไม่ให้มารเกิดขึ้นในใจ เราจึงต้องมีที่พึ่งในใจ อาศัยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เห็นอริยสัจสี่ ให้อยู่อย่างถูกต้องชัดเจน สามารถที่จะทำความถูกต้องดีงามในธรรมวินัยนี้ ไปตามทางที่จะให้รู้อริยสัจสี่ได้แน่นอน


คำพุทธ-พรหมนิมันตนิกสูตร

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/04/2559

พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงเมื่อครั้งพกาพรหมเกิดความเห็นผิดว่า พรหมสถานนี้ เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง แข็งแรง มีความไม่เคลื่อนไปเป็นธรรมดาพรหมสถานนี้ ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ และเหตุเครื่องสลัดออกจากทุกข์อย่างยิ่งนอกจากพรหมสถานนี้ไม่มี

“มารผู้ใจบาปเรานี้แลเป็นสัมมาสัมพุทธะ ย่อมปฏิญญาตัวเองว่า เราเป็นสัมมาสัมพุทธะ มารผู้ใจบาป ตถาคตแม้เมื่อแสดงธรรมแก่พวกสาวก ก็เป็นเช่นนั้น แม้เมื่อไม่แสดงธรรมแก่พวกสาวก ก็เป็นเช่นนั้น ตถาคต แม้เมื่อแนะนำพวกสาวก ก็เป็นเช่นนั้น แม้เมื่อไม่แนะนำพวกสาวกก็เป็นเช่นนั้น ข้อนั้นเพราะเหตุใด (more…)

ธรรมสากัจฉา-นินทา เจตนา และศรัทธา

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 21/04/2559

Q1: การที่คุยกับเพื่อน ๆ ว่าคนนั้นเลิกกับแฟนแล้วถือเป็นการนินทาหรือไม่ ถ้าใช่ การอ่านข่าวบันเทิงก็ถือว่าเป็นการนินทาด้วยใช่หรือไม่

A1: การพูดคุยกันที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง การพูดที่ไม่เกิดประโยชน์คือ มีวาจายุยงให้แตกกัน (การพูดสับส่อ) เป็นการพูดเพื่อให้ร้ายบุคคลที่สาม ต้องการให้ฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดหรือไม่ลงกันกับอีกฝ่ายหนึ่ง และการพูดผิดเวลา ถือเป็นการพูดเพ้อเจ้อ (สัมผัปปลาปะ) อย่างไรก็ตามหากต้องการเสพข่าวบันเทิงเพื่อความสุขทางกามคือ มีความสุขทางตา ทางหู ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของศีลด้วย นั่นคือการยึดถือตามหลักการของกุศลกรรม และอกุศลกรรม พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า  “ความบริสุทธิ์มีได้เพราะเหตุ ความเศร้าหมองก็มีได้เพราะเหตุ” หากจิตของเราไม่ไปลุ่มหลง ไม่ยึดถือมัวเมา ไม่พอใจเพลิดเพลินยินดีในรูปนั้น ๆ และสามารถพิจารณาเห็นเป็นอสุภะได้ ปล่อยวางได้ ก็จะทำให้จิตของเราบริสุทธิ์ได้เพราะความกำหนัดจึงทำให้จิตใจเราเศร้าหมอง

(more…)