ธรรมะเปิดสิ่งที่ปิด

FM 106 MHz. สถานีวิทยุครอบครัวข่าว สทร.เอฟ.เอ็ม.106
รวมถึง 154 สถานี ในเครือข่ายของสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ดำเนินรายการโดย ศันสนีย์ นาคพงษ์ และพระมหาไพบูลย์ อภิปุณโณ
ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลาเช้า 5.00 น. ถึง 5.30 น.

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 3/05/2559

พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงวิธีการละอกุศล 5 วิธี คือ

1. อะไรทำให้อกุศลธรรมของคุณเกิดขึ้น เหตุที่ทำให้ตรงนั้นเกิด มันอะไร นิมิตอะไร เครื่องหมายอะไร ให้เราเอาตรงนั้นออกเสีย เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนนิมิตนั้นเสีย ไปคิดในเรื่องอื่นที่เป็นกุศลธรรม…ใช้ลิ่มสลักอันเล็กตอกลิ่มสลักอันใหญ่ หรือคานงัด…พอคิดเรื่องดีๆ ปุ๊ป อกุศลธรรมต้องเด้งออกไป ชิ่งออกไป

2. ให้ใคร่ครวญเห็นโทษของอกุศลธรรมเหล่านั้น การเห็นโทษของอกุศลธรรมมากๆ กำลังใจเราจะเพิ่มขึ้น อย่าเก็บอกุศลไว้ ถ้าเราต้องการสิ่งดีๆ ในชีวิตของเรา แล้วเราจะเอาสิ่งที่ไม่ดี มาทรงไว้ในใจของเราทำไม

อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 2/05/2559

จักร คือ ธรรมอันประเสริฐ ซึ่งไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า อันสมณพราหมน์ เทพ มาร พรหม หรือใครๆในโลก ไม่สามารถปฏิวัติให้กลับได้

วตฺต เป็นภาษาบาลี แปลว่า หมุนไป ปฏิ แปลว่า ทวนกระแส ทวนกลับ หรือว่าปรับให้มันไปอีกทางหนึ่ง เพราะงั้น ปฏิวัติ คือ การที่หมุนทวนมันให้ไปอีกทางหนึ่ง เป็นทางที่จะไปสู่ทางออกได้ นั่นคือ การหมุนจักร ธรรมอันประเสริฐ เป็นการที่ปรับให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง หมุนไปสู่ทางที่มันจะพ้นไปจากทุกข์ได้ และการปฏิวัติการหมุนของท่านนี้ ไม่มีใครที่จะมาคัดง้างได้ มาปฏิวัติซ้ำได้ มาหมุนกลับได้ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 29/04/2559


download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 28/04/2559


download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 27/04/2559

“สิ่งแรกที่ลืมตาขึ้นมา จากการที่หลับไหลไปไม่รู้ตัว พอรู้ตัวขึ้นมา สิ่งแรกคุณคิดถึงอะไร…เรื่องแรกที่เราคิดถึง แสดงว่าเรื่องนั้นมันอยู่ในใจของเรา แสดงว่ามันมีแนวโน้มที่จะน้อมไปในลักษณะนั้น เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญกับมัน เรื่องทีสำคัญในชีวิตนี้ส่วนหนึ่ง กับเรื่องที่เราให้ความสำคัญกับมัน อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญก็ได้…ชีวิตของเราจะดำเนินผิดพลาด เสียเวลาไป เราจะหวั่นไหวไปตามผัสสะที่มากระทบ เราจะไม่เป็นสุขเลย เราจะไม่เป็นตาอยู่…จึงต้องมีการฝึกจิต อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 26/04/2559

“เวลาที่เราถูกยุงกัด ผิวหนังของเรามีการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ทำให้เรารู้สึกเฉยก็รู้สึกคันได้ อยู่ที่ไหนก็คัน อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขสบาย อันนี้เหมือนกับจิตใจของเรา จิตใจของเราที่ถูกแทงด้วยตัณหา มีพิษของมันคืออวิชชา ทำให้การรับรู้ของจิต มันผิดเพี้ยนไป”

…ไอ้ความไม่สบาย เวลาที่ยุงกัด มันเกิดที่ผิวของเรา อยู่ที่ตัวของคนที่โดนกัด ไอ้ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นที่เกิดที่ใจของเรา เวลาที่จิตของเรามี ราคะ โทสะ โมหะ มันอยู่ที่ใจของเรา มันไม่ได้เกิดขึ้นจากผัสสะภายนอก อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 25/04/2559

“คู่ตรงข้าม ตัณหาอวิชชา…อะไรที่มาเป็นคู่ตรงข้ามกันตรงนี้…การสละออก มีลักษณะการอุปการะผู้อื่นก่อน…เป็นลักษณะของผู้มีตัณหาน้อย ๒ คุณธรรมนี้จึงมีลักษณะคู่ตรงข้ามกัน…”

คู่ที่เหมือนกันเป็นไปในทางฝ่ายต่ำ คือ ตัณหาอวิชชา, คู่ที่เหมือนกันเป็นไปในทางฝ่ายสูง คือ การอุปการะผู้อื่นก่อน และการรู้บุญคุณแล้วก็ตอบแทน…มันแปรผกผันกัน… อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 22/04/2559

Q1: ได้ฟังข่าวเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต และมีข้อสงสัยว่าพระพุทธเจ้าท่านมีกรุ๊ปเลือดอะไร

A1: การแบ่งกรุ๊ปเลือดถือเป็นวิวัฒนาการความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เพิ่งมีมาประมาณ 100-200 ปีเท่านั้น ตามพุทธประวัติแล้วการทำให้เลือดในกายของพระพุทธเจ้าออกมานั้นไม่สามารถทำได้ มีแต่ห้อเลือดเท่านั้นซึ่งเกิดจากการที่พระเทวทัตกลิ้งหินมาทับ อีกทั้งพระพุทธเจ้ายังเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีคือ มีธาตุไฟและธาตุน้ำในกายสม่ำเสมอ ไม่เย็นเกิน ไม่ร้อนเกิน ทำให้ไม่มีอาพาธต่าง ๆ ใด ๆ อย่างไรก็ตามจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่มีพระโลหิตไหลออกจากกายของพระพุทธเจ้านั่นคือ อาการประชวรหลังจากเสวยสูกรมัททวะของนายจุนทะกัมมารบุตร ทำให้เกิดโรคปักขันธิกาพาธ คือมีอาการถ่ายเป็นเลือดเพราะอาหารไม่ย่อย ดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานใดบ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงมีกรุ๊ปเลือดอะไร

Q2: เรื่องที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปยังเมืองกุสินาราเพื่อปรินิพพาน ทรงกระหายน้ำมากจึงทรงขอให้พระอานนท์ไปตักน้ำ แต่น้ำบริเวณนั้นขุ่นมากเพราะเกวียนเพิ่งผ่านไปไม่นาน พระอานนท์จึงไม่ได้ตักน้ำมาให้พระพุทธเจ้าดื่ม แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบอกให้ไปตักมาใหม่ ซึ่งเป็นเพราะกรรมที่ชาติก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเป็นเด็กลี้ยงวัว ขณะที่วัวกำลังจะกินน้ำที่สกปรก รู้สึกเป็นห่วงวัวจึงห้ามไม่ให้วัวดื่มน้ำที่สกปรกนั้น ซึ่งเป็นเจตนาที่ดีต่อวัว ผลกรรมนี้จึงทำให้พระพุทธเจ้าไม่ต้องดื่มน้ำที่สกปรกในครั้งแรก เรื่องเกี่ยวกับเด็กเลี้ยงวัวจริงหรือไม่ และกรรมที่ไม่มีเจตนาถือว่าเป็นกรรมที่ส่งผลหรือไม่ อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 21/04/2559

Q1: การที่คุยกับเพื่อน ๆ ว่าคนนั้นเลิกกับแฟนแล้วถือเป็นการนินทาหรือไม่ ถ้าใช่ การอ่านข่าวบันเทิงก็ถือว่าเป็นการนินทาด้วยใช่หรือไม่

A1: การพูดคุยกันที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง การพูดที่ไม่เกิดประโยชน์คือ มีวาจายุยงให้แตกกัน (การพูดสับส่อ) เป็นการพูดเพื่อให้ร้ายบุคคลที่สาม ต้องการให้ฝ่ายหนึ่งเข้าใจผิดหรือไม่ลงกันกับอีกฝ่ายหนึ่ง และการพูดผิดเวลา ถือเป็นการพูดเพ้อเจ้อ (สัมผัปปลาปะ) อย่างไรก็ตามหากต้องการเสพข่าวบันเทิงเพื่อความสุขทางกามคือ มีความสุขทางตา ทางหู ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของศีลด้วย นั่นคือการยึดถือตามหลักการของกุศลกรรม และอกุศลกรรม พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า  “ความบริสุทธิ์มีได้เพราะเหตุ ความเศร้าหมองก็มีได้เพราะเหตุ” หากจิตของเราไม่ไปลุ่มหลง ไม่ยึดถือมัวเมา ไม่พอใจเพลิดเพลินยินดีในรูปนั้น ๆ และสามารถพิจารณาเห็นเป็นอสุภะได้ ปล่อยวางได้ ก็จะทำให้จิตของเราบริสุทธิ์ได้เพราะความกำหนัดจึงทำให้จิตใจเราเศร้าหมอง

อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 20/04/2559

…ในการศึกษาปฏิบัติธรรมะ เราต้องทำ เราต้องกระทำ เราต้องทำให้ยิ่ง เราต้องทำให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา.หรือแม้แต่ปัญหาอุปสรรคที่เราเจออยู่ ณ บัดนี้ ใหญ่ก็ตาม เล็กก็ตาม ที่เราพบเจอ มันเป็นเครื่องที่จะทำได้เหมือนเจ้าตัวดักแด้นี่แหล่ะ ที่ว่าจะต้องคอยที่จะฝึกให้มีกำลัง ถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้มีกำลัง โดยผ่านกระบวนการนี้ กระบวนการที่เราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจ ตั้งจิตของเราให้ดี ให้ได้…จิตของเรามีกำลัง มีพลังมากขึ้น…จิตที่มีกำลังมีพลังอย่างนี้ แน่นอนคุณมีโพชฌงค์ ๗ อยู่ในใจของคุณ แน่นอนว่าคุณก็เจริญมรรค ๘ อยู่ในนี้ ใจนั้นก็จะมีพุทธะ พุทโธ เกิดขึ้น…
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 19/04/2559

…เครือข่ายที่ยึดโยงโลกอยู่ คือ ตัณหา…เครือข่ายอื่นๆ ที่ตามกระแสตัณหาไป…เราตามไปเราจะเจอจุดต้นตอ แต่ตัณหามันเหนือชั้นกว่ามาก…ต้นตอหาไม่เจอ ไม่รู้อยู่ตรงไหน เพราะมันปกปิดรัดรึงแน่นทีเดียว เพราะว่านี่คือ ธรรมชาติของมัน
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 13/04/2559


download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 12/04/2559


download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 11/04/2559


download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 6/04/2559


download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 05/04/2559


download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 04/04/2559


download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 01/04/2559


download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 31/03/2559


download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 30/03/2559

…อุป:เข้าไป..สรรค:สวรรค์..อุปสรรค..เข้าไปสวรรค์..เป็นเหมือนบันไดให้เราก้าวขึ้นไป ยิ่งมีอุปสรรคมากเรายิ่งไปได้สูง เราข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ จิตใจเรายิ่งมีกำลัง ใจเรายิ่งสูงขึ้น อุปสรรคมาเพื่อที่จะให้จิตใจเราดีขึ้น สูงขึ้น ใกล้ถึงความไปสู่สวรรค์…
…อุปสรรคการภาวนาก็เช่นกัน มันจะมาขวาง…ให้เราก้าวข้าม..ถ้าเราก้าวข้ามได้..เราสูงขึ้น..จิตเรามีกำลังมากขึ้น
อ่านต่อ (Read More)…