สัมมากัมมันตะ

เราถูกแวดล้อมด้วย ตัณหา และ มรรค ก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาอันไหน

มรรค 8

สนใจนิพพานว่าเป็น อัตตา/อนัตตา? ให้สนใจมรรค8 ก่อน

ไม่ต้องการผูกเวร ต้องมีตัวช่วย

ถ้าคุณรู้สึกอาฆาต ไม่พอใจ ผูกเวร กับผู้ใด แต่ไม่ต้องการทำเช่นนั้น และต้องการที่จะละ แต่ยังละ ไม่ได้ […]

จะเป็นเด็กกันไปถึงไหน มาเป็นผู้ใหญ่กันดีกว่า

ในช่วงหลังนี้ได้มีบทความทางนิตยสารสำหรับเด็กชื่อว่า “Siam Chilli Kid” ที่รับผิดชอบอยู่ทุกเดือน ๆ ดังนั้นจึงจะนำเอาบทความที่ลงในนิตยสาร  ดังกล่าว […]

สัมมาอาชีวะ / สัมมากัมมันตะ

ต้องการคำถามเกี่ยวกับ สัมมาอาชีวะ และ สัมมากัมมันตะ เพื่อรวบรวมเอาไว้ตอบในรายการวิทยุ ท่านผู้อ่านช่วยใส่ ความเห็น ทั้งที่เป็นคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ […]

ถึงสามี

ถ้าคุณเป็นผู้ที่กำลังจะแต่งงาน โปรดทำความมั่นใจซะก่อนว่าคุณสามารถทำสิ่ง ๕​ อย่างต่อไปนี้ได้ ถ้าทำไม่ได้ คนที่คุณกำลังจะแต่งงานด้วย จะกลายเป็น “ภัย” […]