download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/08/2559

“อนึ่ง เขาปวารณาเฉพาะภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลด้วยขนมก็ดี ด้วยสัตตุผงก็ดี เพื่อนำไปได้ตามปราถนา ภิกษุผู้ต้องการพึงรับได้เต็ม2ถึง3บาตร ถ้ารับยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตตีย์ ครั้นรับเต็ม2ถึง3บาตรแล้ว นำออกจากที่นั้น แล้วแบ่งปันกับภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้น”
ปาจิตตีย์ โภชนวรรค สิกขาบทสี่
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 19/8/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 18/8/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/08/2559

Q:สิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือว่าพระสูตร ที่ไม่ว่าจะเป็นทางญาติ หรือว่าพยาบาลที่เขาจะนำมาอ่านให้ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายฟัง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจ ปล่อยวาง จากไปจะได้ไปสุคติ มักจะมีความนิยมทำกันอย่างนี้ ในที่นี้ก็จึงมีคำถามมาในลักษณะที่ว่า มันถูกต้องหรือไม่? หรือควรจะใช้พระสูตรอะไร? หรือว่าการบรรลุธรรมนี่จะถึงขั้นไหน? อันนี้ก็ตามที่พ่วงมาจุดนี้ จากการกระทำที่ว่า นำธรรมะเอาไปให้คนที่เจ็บไข้ ป่วยไข้เขาฟัง ช่วงที่เขาอยู่รพ.หรือว่าในระยะสุดท้ายก็ตาม มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อย่างไรบ้าง?ถ้าคนที่ได้ฟังธรรมทุกคนก่อนตายจะได้ไปสู่สุคติใช่หรือไม่? แล้วกรณีที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงท่านผัคคุณะว่า มีผิวพรรณผุดผ่อง บางคนก็มีผิวพรรณผุดผ่อง ตัวเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้ อันนี้คือ จะเป็นการบ่งบอกของการบรรลุธรรมของบุคคลนั้น ได้หรือไม่อย่างไร?
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/08/2559

“เราให้ธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมะ คุณจะให้เขาได้ไงถ้าไม่มีธรรมะ แล้วคุณจะมีธรรมะได้ไง ถ้าคุณไม่ปฏิบัติ เราจะมีธรรมะได้เราก็ต้องปฏิบัติ พอเรามีธรรมะแล้ว เราปฏิบัติแล้ว เราจึงจะเอาธรรมะให้คนอื่นเขาได้ ด้วยการปฏิบัติของเรานั่นเอง”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 13/08/2559

“ในระหว่างทางนี้จะมีเครื่องทดสอบตลอด สำหรับคนที่มีธงปักไว้แล้ว ว่าฉันจะไปตามทางนี้ มีผ้ากาสายะของพระพุทธเจ้าเป็นธงชัย จะมีเครื่องทดสอบแน่นอน เครื่องทดสอบเพื่อที่จะให้เรารู้ว่า เราสามารถที่จะรักษาทางของเราอยู่ได้มั้ย เราต้องมีการตรวจสอบตัวเราเองอยู่ตลอดเวลา การตรวจสอบนี้ก็ดูที่คุณธรรมต่างๆที่เรามีอยู่ ถ้าเราเริ่มเป๋ออกจากทาง มันก็จะเริ่มตกลงๆ”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 10/08/2559

“ในสังขตธรรม คือ ธรรมะที่มีการปรุงแต่งทั้งหมด รูปก็มีการปรุงแต่งได้, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ ก็มีการปรุงแต่งได้ การปรุงแต่งเหล่านี้ทั้งหมด ไม่มีอะไรที่จะมีความเลิศ หรือเยี่ยมยอดกว่ามรรค ๘ คือ บางนัยยะก็จะกล่าวถึงโพชฌงค์บ้าง บางนัยยะก็หมายถึง เรื่องของวิราคธรรมบ้างที่จะมีความเลิศ คือ ธรรมะอะไรที่จัดอยู่ในหมวดของมรรค ที่เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ มีการปรุงแต่งเหมือนกัน แต่เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดการระงับลงๆ”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 7/08/2559

“กุมาริกาเธอมาจากไหน :ไม่ทราบ
กุมาริกาแล้วเธอจะไปไหน :ไม่ทราบ
กุมาริกาเธอไม่ทราบหรือ :ทราบ
กุมาริกาเธอทราบหรือ :ไม่ทราบ”
“การเจริญมรณานุสติมี2ขั้นตอน คือไม่ใช่คิดว่าจะตายๆ นี่เป็นการมองโลกในแง่ร้าย อันนี้ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติ แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการมองโลกในแง่ดี เป็นการเห็นทางออกด้วย”

อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 6/08/2559

“ครุธรรมแปดประการนี้จึงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ธรรมะวินัยนี้เสื่อมสูญสิ้นไปได้เร็ว อาศัยเหตุเพราะความมีภิกษุณีมาก “
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 3/08/2559


download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 31/07/2559

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เมื่อมโนที่ยังทำหน้าที่ด้วยอวิชชายังมีอยู่ สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้น เพราะมโนสัญเจตนา” ตรงนี้คือเจตนานะ เพราะฉะนั้นคำว่ามโนที่ยังมีอวิชชาอยู่ตรงนี้ จึงทำให้เกิดเจตนา เจตนาตรงนี้คือมโนสัญเจตนา นี่คือภาษาบาลี ทีนี้พอคำว่าเจตนาที่มาใช้ในภาษาไทย ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอวิชชา”

Q1: คำว่า “เจตนานั่นแหละเป็นกรรม” การทำโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา มีความหมายอย่างไร

A1: “เจตนานั่นแหละเป็นกรรม” พระพุทธเจ้าใช้คำว่า “เจเตติ” ภาษาไทยแปลว่า เจตนา เจตนาคือเจเตติ ใช้ในบริบทของมโนสัญเจตนา ใจคือมโน ถ้ายังมีอวิชชาอยู่ จะทำให้เกิดสุขหรือทุกข์อันเป็นภายใน เพราะมีมโนสัญเจตนา คือถ้าใจยังมีอวิชชา มันยังมีเจตนาที่เป็นมโนสัญเจตนาในภาษาบาลี ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีเจตนาในภาษาไทย ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีอวิชชา
(ยกตัวอย่างขับรถชนสุนัข, ทำปืนลั่น>>สุขทุกข์เกิดขึ้น เป็นกรรมแล้ว)

อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 30/07/2559

“คุณจะเลือกรักษาสักทางใดทางหนึ่ง แล้วคุณจะไม่กังวลใจเหรอ มันก็ต้องกังวลใจอยู่ดี เพราะว่าความกังวลใจมันไปติดกับตรงไหน ตรงนั้นมันมีปัญหาหมด สิ่งที่เราต้องเอาออก สิ่งที่เราต้องเลือก ไม่ใช่ว่าเลือกรักษาทางนั้นหรือเลือกรักษาทางนี้ สิ่งที่เราต้องเลือกคือ เลือกเอาไอ้ความกังวลออกไปจากใจของเรา พอเอาความกังวลออกจากใจเรา คุณจะรักษาด้วยวิธีไหน หรือไม่รักษา ก็ไม่มีปัญหา คุณจะสบายใจ การที่เอาความกังวลออกจากใจคือเราสร้างกุศลธรรม อันนี้เป็นทางที่จะออกจากวัฏฏะได้”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 29/7/2559

download9

ออกอากาศทาง FM106 ในวันที่ 28/7/2559

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 27/07/2559

“อันนี้ก็สามารถทำได้ เพราะว่าจริงๆแล้ว คนที่บอกที่สอนนี่มีอยู่แล้ว คือ เรื่องของธรรมะไง ธรรมะ คือ พระพุทธเจ้าท่านได้บอก ได้สอนไว้อยู่แล้ว อันนี้มันเรื่องของการนำเสนอ การนำเสนอไม่ใช่ที่เป็นตัวบ่งบอกว่า ผู้ที่นำเสนอนั้นสามารถทำได้หรือไม่ และการนำเสนอดีก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ข้อมูลที่มานำเสนอนี่สำคัญ” ข้อมูลนี้มาจากไหน?”มาจากของพระพุทธเจ้าท่านคิดไว้ บอกไว้ สอนไว้อยู่แล้ว อันนี้ก็คือ จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาบอกได้”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 24/07/2559

“ขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุด เพราะเราอยู่กับมันมาตลอดไม่ว่าตอนเกิดตอนตาย ในแง่ธรรมะสอนเรื่องนี้มากที่สุด เพราะตรงนี้คือจุดรวมทั้งหมดเลย ในอริยสัจสี่ตัณหามันจะเกิด มันก็เกิดในขันธ์ห้านี้ได้เท่านั้น จะทำให้ตัณหามันละออกไป จะทำให้ความพ้นของขันธ์ห้าเกิดขึ้นได้ ก็ทำตรงขันธ์ห้านี้แหละ”
อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 23/07/2559

“รูปคือสิ่งที่แตกสลายได้ อุปมาดั่งฟองน้ำ  เวทนาคือกิริยาที่รู้สึกได้ อุปมาดั่งต่อมน้ำ  สัญญาคือกิริยาที่หมายรู้ได้ อุปมาดั่งพยับแดด  สังขารคือกิริยาที่ปรุงแต่งได้ อุปมาดั่งแก่นของต้นกล้วย  วิญญานคือกิริยาที่รู้แจ้งได้ อุปมาดั่งนักมายากล”

Q: พระพุทธองค์กำหนดขันธ์ห้าไว้อย่างไรและความหมายในแต่ละขันธ์

A: ขันธ์แปลว่ากองหรือกลุ่มก้อน แบ่งเป็น 5 กลุ่มคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ขันธ์ทั้งห้าปรากฎในกัณฑ์เทศน์กัณฑ์แรกคือ ในธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ที่กล่าวว่า “…กล่าวโดยย่อขันธ์ทั้ง 5 คือตัวทุกข์” ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เพราะขันธ์ห้ามันไม่เที่ยง ขันธ์ห้าเราต้องรอบรู้ไม่ใช่ละ พระพุทธเจ้าใช้คำว่า “ปริญญายะ” อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 และ FM106 ในวันที่ 20/07/2559

Q1: คุณบุญส่งต้องการทราบถึง หนังสือพระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๗ อันนี้อยู่ในส่วนของอภิธรรมปิฎก ชื่อ คัมภีร์ที่เรียกว่า “กถาวัตถุปกรณ์” ผู้ถามต้องการทราบว่า เป็นพุทธพจน์หรือไม่?

A1: คำตอบคือ ข้าพเจ้าไม่สามารถตอบให้ได้…มันเหมือนกับว่า ครอบครัวหนึ่งมีลูกเยอะแยะ แต่ว่าพ่อแม่ตายไปแล้ว พ่อก็ไม่อยู่ แม่ก็ไม่อยู่ ลูกก็อยู่กันตามประสา ตามยถากรรม คนหนึ่งว่าอย่างนี้ อีกคนหนึ่งจะว่าอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามันไม่ทะเลาะกัน ก็ไม่มีปัญหาหรอก แต่ถ้าทะเลาะกันแล้วจะทำอย่างไร?

ครูบาอาจารย์บางท่านก็จะเห็นแตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่ ๒ ฝ่ายก็จะมีความรู้ มีความสามารถ เขียนเป็นบทความ วิเคราะห์ต่าง ๆ มาบ้าง ตรงนี้คำแนะนำของข้าพเจ้าก็คือว่า “ก็ตัวใคร ตัวมัน คือ ไม่ใช่ว่า ทอดทิ้ง แล้วก็ไม่ใส่ใจ ตัวใครตัวมัน คือ เราพึ่งตน พึงธรรม ตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้นั่นแหละ

Q2: คุณคมสันได้ถามคำถามซึ่งมีความสอดคล้องกันกับคำถามแรก ถามว่า จะทำอย่างไรถ้าทั้ง ๒ ฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกัน บุคคลที่ ๓ อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ครูบาอาจารย์ฝ่ายนี้บอกว่าอย่างนี้ ครูบาอาจารย์อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า อีกอย่างหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่มาจากแม่บทเดิมเดียวกัน เราจะฟังอย่างไร? อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/07/2559

“อันดับแรกเรารู้บุญคุณ อันดับที่สองคือไม่กินร่วมกัน อันดับที่สาม ถ้าสามารถชักชวนให้มาในทางดีให้ทำ แต่ถ้าเขาไม่ฟัง เราก็หลีกออกมาก่อน มีความกตัญญูแต่ยังไม่กตเวที การกตเวทีบางทีไม่ต้องออกมาทางกายทางวาจา แต่ถ้าใจมีเมตตามันก็เป็นกตเวทีได้เหมือนกัน แล้วถือว่าเป็นการปกปิดหรือเปล่า ก็ให้พูดตามจริง ถ้าไปแจ้งตำรวจ คุณต้องพูดจริง มีเมตตา ไม่ถือว่าเป็นการอกตัญญู เพราะว่าเราต้องการให้เขาออกจากความผิด ไม่ได้หวังให้เขาฉิบหาย อันนี้จิตต้องตั้งไว้ถูก ไว้ให้ดี”

Q: เมื่อผู้มีคุณเปลี่ยนแปลงไป เราจะกตัญญูและกตเวทีอย่างไรจึงจะเหมาะสม

A: พระพุทธเจ้ากล่าวว่า บางคนเพียงพอเพื่อผู้อื่น ไม่เพียงพอเพื่อตัวเอง หมายความว่าให้คนอื่นรู้ธรรมได้ แต่บางทีตัวเองปฏิบัติไม่ได้ ทำไม่ดีไป อ่านต่อ (Read More)…

download9

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/07/2559

“คือถ้าเราเปรียบเทียบกับมารดาบิดา มารดาบิดาให้ทั้งชีวิต แต่ถ้าคนนี้ที่เขามาช่วย ก็คือให้ตั้งแต่จุดที่เขาช่วย จนเราตายไป ไอ้ชีวิตที่เหลือตรงนี้ก็อาจจะน้อยกว่าของมารดาบิดา แต่ก็ยังเป็นชีวิตอยู่ ก็หาค่าไม่ได้เหมือนกัน ต่อให้เราทำงานหาเงิน เอาเงินมาในช่วงชีวิตที่เหลือทั้งหมดนี้ ให้บุคคลที่เขามาช่วยเรา ก็ถือว่าไม่เป็นการตอบแทนที่เสมอกัน เพราะมันหาค่าไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ ด้วยลักษณะเดียวกับมารดาบิดา จะกระทำตอบแทนเนี่ย มันจึงไม่ใช่สิ่งของที่สามารถตีราคาได้ จะไม่เสมอกัน เราเปรียบเทียบย้อนกลับมานะ มารดาบิดาให้ชีวิต กับบุคคลที่ให้รู้อริยสัจคือให้รอดพ้นจากความตาย เพราะงั้นการกระทำตอบอะไรที่จะเสมอกัน สิ่งที่ควรทำกระทำตอบคือเอาธรรมะข้อนั้นมาปฏิบัติ สุปฺปฏิการ

Q: ขอคำอธิบายในพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับคำว่าการการะทำตอบ

A: ในภาษาไทยใช้คำว่า กตัญญูกตเวที แยกออกเป็น กตัญญูคือการรู้คุณ กตเวทีคือการกระทำตอบแทน อธิบายถึง ๒ พระสูตร อ่านต่อ (Read More)…