สากัจฉาธรรม – เห็นธรรมในธรรม

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 22/10/2560

HIGHLIGHTS:

 • กฏแห่งกรรมมีรายละเอียดอย่างไร เกี่ยวข้องกับโทษของสังสารวัฏอย่างไร
 • วิธีบรรเทาอาการง่วงนอนจากการนั่งสมาธิควรทำอย่างไร
 • อาการปรุงแต่งต่างๆ ทั้งทางกายและทางจิตเป็นอย่างไร มีวิธีจัดการได้หรือไม่

(more…)

สากัจฉาธรรม – กินเจ…เพื่อให้ได้บุญ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 21/10/2560

HIGHLIGHTS:

 • การกินเจในทางพุทธศาสนา

(more…)

การเดินทางของพระพุทธเจ้าในช่วงก่อนการปรินิพพาน

Publish : 20/10/2560

HIGHLIGHTS:

 • การเดินทางของพระพุทธเจ้าไปยังแคว้นต่าง ๆ ก่อนการปรินิพพาน

(more…)

คำพุทธ – มหาปรินิพพานสูตร

ฟัง “คำพุทธ – มหาปรินิพพานสูตร ”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 19/10/2560

ฟัง “คำอธิบาย – มหาปรินิพพานสูตร ”

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 20/10/2560

HIGHLIGHTS:

 • อานิสงส์ของผู้มีศีล ๕ ประการ
 • การมีศีลวิบัติมีโทษ ๕ ประการ
 • “ชนทั้งหลายเหล่าใดจะข้ามสระ คือ แม่น้ำ ชนเหล่านั้นต้องทำสะพานข้ามเปือกตมนั้นไป ประชาชนผู้ยังผูกทุ่น แต่ผู้มีปัญญาข้ามไปโดยไม่ต้องผูกทุ่น”
 • “…จงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ มีธรรมเป็นประทีป มีธรรมเป็นสรณะ…”
 • เมื่อพึ่งตนพึ่งธรรม ความดีความงามย่อมเกิดขึ้นแก่ตน

(more…)

ตอบคำถามประจำสัปดาห์ – 18/10/60

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 18/10/2560

HIGHLIGHTS:

 • ถ้าเราจะช่วยในกรณีงูกินกบ เราจะบาปกรือไม่ เพราะว่าเราได้ช่วยชีวิตกบแต่เราไปแย่งอาหารจากงู
 • อยากจะทราบว่า หากน้องยังไม่เลิกว่าพ่อแม่แรงๆ อยู่ เราจำเป็นต้องตักเตือนหรือไม่

(more…)

อนิจจังทุกขังอนัตตา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 17/10/2560

HIGHLIGHTS:

 • รู้ อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา ทุกเขอนัตตสัญญา แล้วทำปฏิปทาเพื่อความพ้น
 • เห็นความเชื่อมโยงกันของ อนิจจัง อนัตตา และความทุกข์
 • เมื่อเห็นภัยของสิ่งที่เป็นทุกข์ ให้หนีห่าง อย่าเข้าไปยึดถือ เพราะสิ่งใดที่เมื่อยึดถือแล้วจะหาโทษไม่ได่ ไม่มี

(more…)

องค์คุณแห่งปัญญา

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 16/10/2560

HIGHLIGHTS:

 • องค์คุณอะไรที่จะทำให้เป็นผู้มีปัญญาใหญ่ กว้างขวาง และสมบูรณ์
 • ธรรม ๔ ประการ ที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญา (ปญญาวุฑฺฒิ)
 • การคบหากับสัปบุรุษ ที่เราจะเอามาเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเรา
 • คุณธรรมของพระสารีบุตรที่สามารถนำมาเป็นต้นแบบ (Role Model)

(more…)

สากัจฉาธรรม-จิตประภัสสร

<

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 15/10/2560

HIGHLIGHTS:

 • สติอยู่ในขันธ์ใดในขันธ์ห้า (ขยายความเพิ่มเติม) 
 • จิตประภัสสรเป็นคุณสมบัติอย่างไร หากจิตใจหม่นหมองสามารถใช้กับคำนี้ได้หรือไม่ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ที่เคยเป็นสัญญามาก่อนนั้นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

บทคัดย่อ

คำถาม ๑: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ ๑:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

 

คำถาม ๒: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ ๒:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

 

คำถาม ๓: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ ๓:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

 

ตอบคำถาม :

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  • หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

=========== อ้างอิง pdma url ===================

==============end============================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

(more…)

สากัจฉาธรรม-อมตะธรรมมีนิพพานเป็นที่สุดจบ

download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14/10/2560

HIGHLIGHTS:

 • ขยายความเพิ่มเติมในอานิสงค์ของการเจริญสัญญา ๗ ประการ 
 • ควรอธิบายอย่างไรให้กระจ่างแจ้งกับบุคคลที่ไม่ลงใจใน “ธัมมัญญูสูตร” 

บทคัดย่อ

คำถาม ๑: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ ๑:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

 

คำถาม ๒: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ ๒:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

 

คำถาม ๓: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ ๓:………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

………….ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป………………………………………………………………………………………………….

 

ตอบคำถาม :

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  • หัวข้อก่อน bullet
  • HL1….
   • List01…….
   • List 02…….
   • List 03…….
  • HL2…..
  • HL3….

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

======หัวข้อ Bullet =============

  หัวข้อก่อน bullet
 • HL1….
 • HL2…..
 • HL3….

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

========================================
======Scrollbar=============

  หัวข้อก่อน bullet
 1. HL1….
 2. HL2…..
 3. HL3….

=========== อ้างอิง pdma url ===================

==============end============================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน…………………………

ฆราวาสผู้ครองเรือน-ตอนที่ ๒

Publish : 13/10/2560

 

HIGHLIGHTS:

 • เมื่ออยู่ครองเรือนแล้ว เราควรจะครองคู่หรืออยู่ผู้เดียวดี? (ต้องใช้สมาธิในการพิจารณาใคร่ครวญว่าในการใช้ชีวิตของเราจะดำเนินไปอย่างไร)
 • การอยู่ครองเรือน การเป็นคฤหัสถ์ เป็นไปด้วยเรื่องของกาม แต่จะทำอย่างไรให้เป็นผู้ครองเรือนในลักษณะที่ไม่ว่าจะอยู่ครองคู่หรืออยู่เป็นโสด ยังบริโภคกามได้อย่างมีความสุข
 • “ธรรมะที่อยู่ในใจเรา จะช่วยรักษาเราได้” ซึ่งธรรมะ ๔ อย่างที่จะช่วยรักษาเราที่อยู่ในสภาวะของผู้ที่ยังครองเรือน ยังบริโภคกามได้อย่างมีความสุข และธรรมะอีก ๔ อย่างที่เมื่อทำตอนนี้ จะทำให้ตัวเราที่อยู่ในสภาวะแบบนี้มีความก้าวหน้าไปในทางธรรมะได้
 • ไม่ว่าจะเป็นผู้ครองเรือนที่อยู่เป็นคู่ หรือ อยู่เป็นโสด ก็สามารถที่จะมาเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ ฝึกที่จะอยู่หลีกเร้นปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นการดีที่จะทำให้ธรรมะของเรามีความก้าวหน้าขึ้นได้

(more…)