Publish : 27/01/2561

รายการ “ธรรมะรับอรุณ Live” จัดรายการสดจากห้องส่งของสวท.FM92.5MHz

โดย พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ จากวัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ร่วมดำเนินรายการโดย คุณ เตือนใจ สินธุวณิก

วันที่ 27 – 28 ม.ค.2561 เวลา 05.00 น.

 
 

วันที่ 27 ม.ค.2561 เวลา 05.00 น.

 

 

รายการ “ธรรมะรับอรุณ Live” วันที่ 27 ม.ค.2561
Tagged on: