download9
ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 02/12/2560

HIGHLIGHTS:

  • จิต กำลังจิต และพลังจิต แตกต่างกันอย่างไร

บทคัดย่อ

คำถาม: จิต, กำลังจิต, พลังจิต แตกต่างกันอย่างไร?

รายสัปดาห์ที่ผ่านมา กระผมได้รับฟัง เรื่องจิต และการตอบคำถาม ของพระคุณท่าน เรื่องจิต อยู่ในช่องทางของใจ และได้บันทึกไว้หมดแล้ว กระผมยังมี คำถาม ข้างต้น ถึงความแตกต่าง ระหว่าง 3 สิ่ง ที่ตั้งคำถามไว้ ในบางคำ ที่พระคุณท่าน บางครั้งพูดว่า กำลังจิต บางครั้งพูดว่าพลังจิต.

กระผมคิดว่า มีต้นเหตุมาจากจิตของเรา แต่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ จากประสบการณ์ของ “จิต” ในตัวกระผม เช่น ในการกระโดดร่มดิ่งพสุธา ก่อนจะกระโดดออกจากเครื่องบิน ซึ่งคนไม่เคยกระโดด อาจจะคิดว่า มีความหวาดกลัว และนึกถึง ครอบครัว ลูกเต้า หรือสิ่งอื่น ที่เรา รักเราหวง แต่เมื่อตัวกระผม จะกระโดดออกจากเครื่องบินนั้น จิตของกระผม ไม่เคยนึกถึงสิ่ง ที่กล่าวมา แม้แต่ สักนิดเดียว ไม่คิดห่วงสิ่งใดทั้งสิ้น เพียงคิดว่า กระโดดออกไปแล้ว เมื่อร่างกายลอยอยู่ในอากาศ เราจะต้องทำอย่างไร ให้ ร่มมันกางได้ ตามปกติ การกระตุก ห่วงดึงร่ม ที่ตรงไหนบริเวณไหน จึงจะไม่ผิดพลาด อาการเช่นนี้ คือการรวม จิตให้เป็นหนึ่งเดียว. ใช่ไหมขอรับ

เหตุการณ์ที่ 2 คือ พลังจิต นานมาแล้วนานมาก สมัยผมเป็นหนุ่ม เคยดูรายการตามไปดู ทางโทรทัศน์ของ พิธีกรชื่อดังท่านหนึ่ง ได้นำ เสนอเรื่องพลังจิต โดยการใช้คน 4 คน ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางยื่นออกไปแล้วสอดไว้ใต้โซฟาแล้วทั้ง 4 ท่านนั้นก็รวบรวมพลังจิต ใช้นิ้ว ทั้งสอง ยกโซฟาตัวนั้น ลอยขึ้นจากพื้นสูงถึงระดับหน้าอกราวนม โดยที่ เหมือนไม่มีน้ำหนักใดใด เลย เหมือนยก กล่องโฟม เท่านั้น

หลังจากนั้น ตัวกระผมเอง ได้ทดลองทำโดยการกำหนดพลังจิต ยกขวดน้ำ พลาสติก ขนาด 20 ลิตรบรรจุน้ำไว้เต็มขวด ปกติ ยกขึ้นเหนือหัวได้ยากมาก ต้องออกแรงหน้าดำหน้าแดง แต่เมื่อกระผม ได้งอขาลง ใช้มือสองข้างโอบที่ขวดน้ำ ใบใหญ่นั้น ผมได้รวบรวมพลังจิตโดยคิดว่า โดยเพ่งจิตไปที่ขวดน้ำว่านี่คือ หมอนใบหนึ่ง โดยจิตไม่วอกแวก ไม่คิดเรื่องอื่นทั้งสิ้นคิดว่าเรากำลังจะยกหมอนขึ้นเหนือศีรษะ ใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 นาที ก็ตัดสินใจ อุ้มขวดน้ำใบนั้น ยกขึ้นทันที ขวดน้ำใบนั้น ลอยขึ้นมาอยู่เหนือศีรษะของกระผม โดยไม่มีน้ำหนัก ผมไม่รู้สึกว่าขวดนั้น มีน้ำหนักเลย เหมือนกับยกหมอนจริงๆ

จากประสบการณ์อันนั้น ภายหลัง เมื่อกระผมต้องการ ยกของหนัก หรือ ตัดต้นไม้ ขุดดินแข็งแข็ง เช่นดินลูกรัง ผมก็จะคิดว่า ว่าต้นไม้นั้น คือต้นกล้วย เมื่อฟันลงไปด้วยมีด อีโต้ ก็จะไม่รู้สึก ว่า ต้นไม้นั้น มีความแข็ง และกระผมไม่ต้องออกแรงมากมาย

นี่คือ พลังจิต ที่ใช้ในการกระทำ ต่อวัตถุ ซึ่งเป็นของหนัก และกระผมได้ทำอยู่เป็นประจำ เช่น การ Open ฝาขวด ที่เป็นสนิม ติดแน่นกับขวดแก้ว ยกตัวอย่าง เหมือนขวดน้ำพริกเผา ซึ่งใช้หมดแล้ว เหลือแต่ขวดเปล่า ที่่ ฝาขวดเป็นสนิม โดย รวบรวมจิต ว่า เมื่อเราคือ คีมเหล็ก ที่มีแรงมหาศาล ผมก็สามารถเปิดฝาขวดออกได้โดยง่ายดาย นี่คือพลังจิต ซึ่งพบได้จากการปฏิบัติ ด้วยตนเอง.

สิ่งสุดท้ายคือ กำลังจิต ซึ่งกระผม ยังไม่สามารถกำหนดได้ ในการทำสมาธิ จึงเกิดการสับสนว่า กำลังจิต สามารถสร้างขึ้นได้ อย่างไร.

 

คำตอบ: จิตใต้สำนึก (Unconscious Mind) เป็นศัพท์ที่ถูกบัญญัติขึ้นมาในทางการแพทย์ปัจจุบัน โดยเกี่ยวข้องในเชิงของจิตวิทยาและชีววิทยา หากกล่าวในเชิงพระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงหมายถึง จิตที่มีการมีความสั่งสม (อาสวะ) มีความเป็นประภัสสร มีเรื่องของมโนวิญญาณ และเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเป็นเรื่องของนามธรรมทั้งสิ้น ทั้งนี้สามารถอนุโลมเป็นเรื่องของอาสวะได้ ซึ่งการที่ท่านทรงแจกแจงแบบนี้ก็เพื่อให้เกิดความพ้นทุกข์ได้

ดังนั้น เราจึงไม่ควรจะยึดจิตในความเป็นตัวตน เพราะจิตหลอกลวงเราอยู่ เราต้องดับจิตให้ได้ เพื่อความที่จิตจะหลุดพ้นจากความยึดถือ โดยการดับที่ตัณหา ความยึดถือจะดับตามไปด้วยและทำให้จิตก้าวลงไม่ได้ จิตจะไม่คืบคลานไปในสิ่งต่างๆ ไม่สั่งสมไปในสิ่งนั้น ทำให้จิตสิ้นอาสวะและหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานในที่สุด

 

“ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว
กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีอีก”

 

การดำเนินชีวิตประจำวันเราควรที่จะสร้างอาสวะที่ดี กล่าวคือ การสร้างส่วนแห่งบุญโดยการทำบุญในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดในเวลาเดียวกันด้วย ซึ่งทำให้มีการสั่งสมที่ดี สามารถลอกตัณหา ค่อย ๆ ลดความยึดถือทั้งในส่วนที่ดีและไม่ดี ทำให้ความทุกข์ค่อย ๆ ลดลงในทุกขั้นตอน หลุดพ้นและเข้าสู่นิพพานได้โดยอัตโนมัติไม่ว่าจะปรารถนาหรือไม่ก็ตาม

 

ตอบคำถาม: คุณกษศ.

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สุดยอดแห่งกำลังจิต
Tagged on: