คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ :

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ดับทุกข์ด้วยความสมดุลย์กันของ สมถะและวิปัสสนา
Tagged on: