คลิ๊กฟังและดาวน์โหลดรายการที่นี่

บทย่อ :

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม  พ.ศ. 2556

คำพุทธ : พึงทำความสมดุลย์ของสมถะและวิปัสสนา
Tagged on: